Zijn er kosten als het geld van een Business termijnrekening opgevraagd wordt vóór het einde van een contract?

U kunt het kapitaal normaal gezien alleen op de vervaldag van de Business termijnrekening opvragen.

Verbreking van een contract: altijd dossierkosten

Vraagt u het geld vroeger op, dan verbreekt u het contract en moet u dossierkosten betalen.
Die dossierkosten bedragen 1% (met een maximum van 250 EUR) op het totaalbedrag van het contract.

Wederbeleggingsvergoeding?

Wanneer de referentierentevoet voor de restende looptijd van het contract op het moment van de verbreking, hoger is dan de rentevoet voorzien in het termijncontract, dan moet u ook een wederbeleggingsvergoeding betalen voor de resterende looptijd.
Wij berekenen het verschil in rentevoet van toepassing op het moment van de verbreking en de rentevoet in uw contract en dat met betrekking tot de resterende looptijd.

Een fictief voorbeeld:

Start van het termijncontract met een looptijd van 7 jaar (0,30%) op 01/03/2017.
Verbreking van het contract na 3 jaar (01/03/2020): u vraagt uw geld dus vroegtijdig op.
De referentierentevoet (op 01/03/2020) voor 4 jaar (= de resterende looptijd van het initieel contract) = 0,40%. Dat is hoger dan de oorspronkelijke rente.

U betaalt dan een wederbeleggingsvergoeding van 0,10% (referentierente 4 jaar – oorspronkelijke rente) op het totaalbedrag van het initieel contract, wat ook het bedrag is dat u vroegtijdig opvraagt.

Als de rentevoet lager of gelijk is, dan betaalt u geen wederbeleggingsvergoeding maar wel de dossierkosten.

Hebt u vragen over een vroegtijdige stopzetting van een termijncontract?

Neem dan contact op met onze medewerkers via info@triodos.be.