Zijn er kosten als het geld van een Business termijnrekening opgevraagd wordt vóór het einde van een contract?

Je kunt het kapitaal normaal gezien alleen op de vervaldag van de Business termijnrekening opvragen.

Een contract verbreken: altijd dossierkosten

Vraag je het geld vroeger op, dan verbreek je het contract en moet u dossierkosten betalen.
Die dossierkosten bedragen 1% (met een maximum van 250 EUR) op het totaalbedrag van het contract.

Wederbeleggingsvergoeding?

Wanneer de referentierentevoet voor de resterende looptijd van het contract op het moment van de verbreking hoger is dan de referentierentevoet op de begindatum van het termijncontract, dan moet je ook een wederbeleggingsvergoeding betalen voor de resterende looptijd.
Wij berekenen het verschil tussen de OLO-referentierentevoet op de begindatum van het contract, voor de looptijd die overeenkomt met de looptijd van het contract, en de OLO-rentevoet op de datum van de verbreking, voor de resterende looptijd van het contract.

*OLO staat voor 'Obligation Linéaire/Lineaire Obligatie'.

Als de nieuwe referentierentevoet lager of gelijk is, dan betaal je geen wederbeleggingsvergoeding, maar wel dossierkosten.

Een fictief voorbeeld:

01/03/2020: Start van je termijncontract voor 10.000 euro met een looptijd van 10 jaar – OLO-referentierentevoet 10 jaar: -0.10 %
01/03/2023: Verbreking van het contract na 3 jaar - resterende looptijd 7 jaar – OLO-referentierentevoet 7 jaar: 2.50 %.

De wederbeleggingsvergoeding van 2.60% wordt berekend door het verschil tussen de referentierentevoeten (2.50%-(-0.10%)) toe te

passen op het bedrag van het contract (10.000 euro), over de resterende looptijd van het contract (7 jaar). In dit geval: EUR 1.820 (EUR 260 x 7), welk geactualiseerd geeft EUR 1.648,87 in ons voorbeeld.

Vrijstelling wederbeleggingsvergoeding?

Bij een vroegtijdige terugbetaling van een contract in het kader van een vastgoedproject, word je vrijgesteld van de wederbeleggingsvergoeding. De dossierkosten van 1 % blijven wel behouden als je je termijncontract in dit kader verbreekt.

Vermeld duidelijk in de aanvraag voor de verbreking van het termijncontract dat het gaat om een vastgoedproject. De bank kan je vragen om je aanvraag te staven met documenten.

Hebt u vragen over een vroegtijdige stopzetting van een termijncontract?

Neem dan contact op met onze medewerkers via info@triodos.be.