Alexis Descampe, CEO bij färm.coop geeft uitleg bij het project: “Onze visie is om mensen via voeding weer met elkaar te verbinden. We willen voedsel gebruiken om betekenis te geven in de maatschappij. De agrovoedingsindustrie is vandaag eerder een financiële industrie dan een stevige basis voor de menselijke samenleving.”

Een winkel is een plek waar mensen die verbinding kunnen maken. De producten zijn dan een communicatiemiddel tussen de consument en de producent die al zijn expertise en passie aanwendt om een product te maken dat met plezier gegeten wordt.

“Toen we in 2009 begonnen, waren we ons ervan bewust dat mensen die biologische producten eten erg begaan zijn met de wereld, met de impact op het milieu en de impact van de mens. Zij vormden ook de inspiratie voor de oprichting van ons bedrijf.”

Coöperaties vinden elkaar

Färm werkt volgens commerciële inkoopprocedures met producenten en coöperaties. “We wilden deze relaties uitbouwen en van färm een middel maken om veerkrachtige industrieën te bouwen. Dat doen we door effectieve coöperaties met producenten aan te gaan.”

Agribio is daar een goed voorbeeld van. Dat is een coöperatie van graanproducenten in Wallonië, die het graan ook zelf malen. Zij maken op de boerderij hun eigen meel. In 2016 bundelden ze de krachten met Färm in een 50/50-coöperatieve bakkerij. Die coöperatie maakt al het brood dat je in de Färm-winkels vindt, maar ook dat van andere winkels die dit 100% natuurlijke en biologische brood zonder andere toegevoegde producten dan bloem, water en zout willen verkopen.

Een volgende stap is de oprichting van nieuwe productiesectoren op een manier die meer impact heeft voor vlees, zuivelproducten, graanproducten en tuinbouwproducten.

Iedereen kiest mee

"Voor de producten die we in de Färm-winkels verkopen hebben we een merkencommissie opgesteld. De werknemers kunnen mee de producten en merken voor het Färm-assortiment te bepalen. De producten voldoen aan een uiterst strategische reeks vereisten die zijn vastgelegd in ons productcharter en waarmee onze waarden worden omgezet naar de werkelijkheid.

Het gaat dan om vereisten zoals fair trade, biologisch, lokale producten, directe producten, bedrijfsgrootte, of een product afkomstig is van een familiebedrijf of niet, enzovoort. Al die vereisten vinden we terug in de merken die de werknemers voor de Färm-winkels  voorstellen.

Link naar een Youtube video

Link naar een Youtube video

Deze video wordt aangeboden door een externe partner Meer info


 

Samenwerking met Triodos Bank

Alexis Descampe: “Dankzij de samenwerking met Triodos Bank hebben we het aantal verkooppunten kunnen vergroten. Triodos Bank financiert al onze aanvragen met enthousiaste ondersteuning. Er is een onderlinge vertrouwensband ontstaan tussen de twee organisaties. En de associatie tussen Färm en Triodos Bank laat ook zien dat duurzaamheid voor ons altijd vooropstaat. Ik zie het dan ook als een echt partnerschap, dat we samen verder versterken. Een interessant onderdeel en gemeenschappelijk kenmerk van Triodos Bank en Färm is de keuze van producten. Färm kiest haar producten en producenten even zorgvuldigheid als dat Triodos bepaalt waarin belegd wordt of wie de bank financiert.”

Terugkeer naar vakmanschap

De manier waarop de coöperanten Färm besturen heeft een invloed op de sector. “Het is interessant om te zien dat leveranciers en producenten steeds vaker willen bouwen aan veerkrachtige en duurzame ondernemingen, naarmate ze verder bij ons netwerk betrokken raken. We kunnen veel betere contracten met ze afsluiten. Het gaat ons met name om het ontwikkelen van milieuvriendelijke en maatschappelijk verantwoorde specificaties waarmee de maatschappelijke impact van biologisch en duurzaam voedsel steeds verder wordt vergroot.”

Producenten willen niet langer een instrument zijn voor de massaproductie en industrialisering van voedsel; ze willen weer vakmanschap. “Het is uitermate opwindend om deze producenten de kans te bieden om hun bedrijf, hun passie en hun waarden verder te ontwikkelen binnen de Färm-coöperatie.

Winkel aan het werk

Als een färm-winkel wordt geopend, zijn er twee soorten impact. Ten eerste zijn de lokale klanten blij met een verkooppunt op menselijke schaal waar de band met de winkelier belangrijk is, waar nog medewerkers aanwezig zijn die de klanten en hun gewoonten kennen. De band met de winkelier wordt in ere hersteld.

“Volgens mij is iedereen op zoek naar betekenis, onafhankelijk wat men doet,” zegt Alexis Descampe. “Daar ligt een mooie uitdaging. Het is niet altijd makkelijk om de realiteit te verbinden met zinvol werk op een dagelijkse basis, op het land, in de winkel of op kantoor. Het is onze ambitie is om elke handeling op het werk aangedreven te laten zijn door iets sterkers, iets groters, iets dat verbinding creëert tussen alle partijen, of dat nu collega’s zijn of producenten. Ons doel is om via de Färm-coöperatie weer aansluiting te vinden in de maatschappij, met voeding als basis voor het systeem.”

Met het areaal biologische landbouwgrond dat in 2016 door Triodos Bank en Triodos Investment Management werd gefinancierd, kon in 2016 het equivalent van 32 miljoen maaltijden worden geproduceerd, ofwel voldoende voedsel om 29.000 mensen een jaar lang te voorzien van biologisch voedsel (2015: 30.700). Triodos Bank en Triodos Investment Management financierden samen circa 33.000 hectare biologische landbouwgrond in heel Europa. Dit komt overeen met één stuk landbouwgrond ter grootte van een voetbalveld per 12 klanten, waarbij elk ‘voetbalveld’ 580 maaltijden per jaar produceert.

Duurzame voeding

Duurzame voeding Wilt u met uw beroepsactiviteiten in de voedingssector bijdragen aan een duurzamere samenleving? Bent u op zoek naar een financiële partner die uw specifieke behoeften door en door kent? Onze expertise staat ter beschikking van de hele duurzame voedselproductieketen.

Samen gaan we voor meer duurzame voeding