Dossier : Een duurzame visie op gezondheidszorg

Deze artikelen geven verschillende oplossingen aan voor de uitdagingen waarvoor ons huidig zorgsysteem staat. Oplossingen soms door de patiënten zelf bedacht.

 

Triodos Bank gebruikt haar expertise om een concrete toegevoegde waarde in deze sector te realiseren. Zij financiert innovatieve projecten gericht op het respect voor personen en gezinnen, met een duurzaam vastgoedbeleid. Met vier vestigingen, 350 bewoners en 200 personeelsleden is de vzw Woon- en Zorgcentra De Foyer een belangrijke speler op het gebied van gezondheidszorg in Gent. Deze organisatie legt in zijn dagelijkse werking het accent op menselijke interactie en respect voor de persoon, keuzevrijheid (onder andere op het vlak van de activiteiten), kwalitatieve zorg en gezonde voeding.

vergrijzing

Wij besteden bijvoorbeeld veel aandacht aan een omgeving die helend werkt. Rust, het verminderen van storende stimuli en een groen kader (in de Gentse stadsrand) creëren een gevoel van veiligheid zodat de ouderen, en zeker de ouderen met dementie, veel minder angsten ervaren en zich minder verloren voelen”, licht algemeen directeur Ronald De Buck van WZC De Foyer toe. “Met een aantal eenvoudige ingrepen, zoals geluidloze nachtoproepen, slagen we erin het aantal slaapmiddelen sterk terug te schroeven, wat bijdraagt tot de algemene levenskwaliteit van onze bewoners. Zij genieten ook van de weldoende werking van de wellnessruimte die geïnstalleerd werd in twee van onze centra."

Met een aantal eenvoudige ingrepen, zoals geluidloze nachtoproepen, slagen we erin het aantal slaapmiddelen sterk terug te schroeven, wat bijdraagt tot de algemene levenskwaliteit van onze bewoners.
Ronald De Buck, algemeen directeur van WZC
vergrijzing

Triodos Bank heeft de verschillende projecten van deze vzw gefinancierd. Zij kende ook een krediet toe voor de aankoop van een terrein voor een vijfde vestiging in het Gentse. De grootte van WZC De Foyer en de bijhorende schaalvoordelen maken dat de organisatie voldoende verpleegkundigen en gespecialiseerd personeel kan tewerkstellen. “Ons personeel zet zich ten volle in om een kwaliteitsvolle leefomgeving voor onze bewoners te realiseren, maar wordt ook zelf niet vergeten. Onze medewerkers blijven zich bijscholen en we besparen niet op investeringen die hun werk lichter maken zodat er meer tijd vrij blijft die zij aan de oudere zelf kunnen besteden.”

Het welzijn van de oudsten onder de ouderen vormt natuurlijk een belangrijk aspect van de vergrijzingsproblematiek. De levensomstandigheden van ouderen werden de voorbije decennia weliswaar aanzienlijk beter, maar 85-plussers lopen een verhoogd risico op een verlies van zelfredzaamheid. De huidige antwoorden op dit probleem voldoen niet. “We moeten een algemene visie ontwikkelen, weg van de silomentaliteit”, benadrukt Jean Hermesse, Secretaris-generaal van de christelijke mutualiteiten en voorzitter van het Nationale Intermutualistische College. “We hebben momenteel een overschot van 10.000 ziekenhuisbedden voor acute zorg. Een omzetting van dit overschot in revalidatiebedden of residentiële bedden voor ouderen is zeer goed denkbaar.” Maar hier worden we weer geconfronteerd met de complexiteit van onze instellingen: gezondheidszorg in ziekenhuizen vormt een federale bevoegdheid, terwijl ouderenzorg en revalidatiecentra bevoegdheden van de deelstaten zijn ...

We moeten een algemene visie ontwikkelen, weg van de silomentaliteit
Jean Hermesse, Secretaris-generaal van de christelijke mutualiteiten en voorzitter van het Nationale Intermutualistische College
vergrijzing

Een ander deel van de oplossing ligt mogelijk bij een verhoging van het aantal aangepaste woningen. Triodos Bank is voorstander van deze aanpak en financiert verschillende woongroepvormen. “Ouderen verenigen zich onder een coöperatief statuut om samen te wonen en delen zo een aantal (para)medische kosten. We zien hier zich ook een vorm van solidariteit tussen de bewoners ontwikkelen, zodat plaatsing in een instelling uitgesteld kan worden”, licht Jan Depoortere toe. “Als vandaag een oudere te zorgafhankelijk wordt, valt thuiszorg duurder uit dan opname in een instelling. Als het zorgaanbod echter georganiseerd wordt rond deze nieuwe woonvormen, zal het kostenplaatje er in de toekomst anders uitzien.”

vergrijzing

Sommigen zien technologische vooruitgang als een eenvoudige manier om het medische beroep dichter bij patiënten te brengen. In het VK heeft het National Public Health System, Babylon Health gecreëerd: een medische consultatiedienst via video. In Nederland zijn teleconsultaties zeer gebruikelijk op het gebied van dermatologie. "In belgië botst het echter nog op wat terughoudendheid, terwijl het echter een kwaliteitsvolle controle op afstand mogelijk maakt." zei Jean Hermesse (Christelijke Mutualiteit). De huidige technologische innovaties zullen een spectaculaire vooruitgang op het gebied van gezondheid mogelijk maken. Zo kunnen kunstmatige organen met een 3D-printer vervaardigd worden of kunnen geneesmiddelen aangepast worden aan ons DNA. Maar er is ook een keerzijde van de medaille. "Deze ontwikkelingen zullen de dualisering van de geneeskunde versnellen. Sociale zekerheid zal budgettaire keuzes moeten maken en moet beslissen welke categorie patiënten tegen een redelijke prijs van een bepaalde innovatie kunnen profiteren. Deze keuzes zullen veel ethische en sociale vragen oproepen.", waarschuwt Philippe Defeyt, een econoom bij het Instituut voor Duurzame Ontwikkeling.

 

Gezondheidszorg

We werken mee aan een kwalitatief zorglandschap dat toegankelijk en betaalbaar is. We financieren verschillende partners uit de sector om deze visie te realiseren: ziekenhuizen, rusthuizen en verzorgingstehuizen voor mensen met een beperking, medische huizen, wijkgezondheidscentra of kmo’s die actief zijn in dit gebied.

Ontdek onze gespecialiseerde dienstverlening voor de gezondheidszorg