Rudi Veekhoven: “Al vóór de energiecrisis onderzochten we hoe we konden bijdragen aan de strijd tegen klimaatverandering. De snel stijgende energieprijzen hebben dat proces wat versneld.”

Met slechts 70 bewoners op kamers en 10 bewoners in de assistentiewoningen, is Zilverlinde een eerder kleinschalig woonzorgcentrum. Het telt 75 medewerkers en evenveel vrijwilligers die minstens een keer per week een taak op zich nemen. Dus al met al verbruikt het centrum toch best wat energie en dat willen ze doen op een manier die zo weinig mogelijk vervuilt. Een kwestie van maatschappelijk verantwoord ondernemen, verklaart gedelegeerd bestuurder Rudi Veekhoven.

Drie oplossingen gecombineerd

“Al vóór de energiecrisis onderzochten we hoe we konden bijdragen aan de strijd tegen klimaatverandering. De snel stijgende energieprijzen hebben dat proces wat versneld”, vertelt Rudi Veekhoven. Ze gingen in zee met een energieconsultant VMA, dat een studie uitvoerde. Daaruit bleek dat een combinatie van zonnepanelen, warmtekrachtkoppeling en een energiebeheersysteem voor Zilverlinde een goede oplossing zou zijn.

Rudi Veekhoven licht toe: “Het energiebeheersysteem is een softwarepakket dat toestellen op elkaar afstemt: het zorgt er bijvoorbeeld voor dat het ventilatiesysteem en de verwarming niet tegelijk aan het werk zijn. Of nog, dat er al een grote hoeveelheid water is opgewarmd vóór het moment dat veel bewoners ’s morgens de badkamer in gaan. Op die manier wordt het systeem niet overbelast op dat moment.”

Op acht jaar terugverdiend

De volgende stap: de financiering rond krijgen. “Eerst hebben we ons de vraag gesteld of het als investering interessant zou zijn. Dat bleek het geval: op zeven of acht jaar tijd konden we de investering terugverdienen.” Vervolgens gingen ze op zoek naar fondsen en daarvoor klopten ze eerst aan bij Triodos Bank, waar ze al een hypothecair krediet hadden. “We hadden dus al de ervaring dat Triodos meedenkt over oplossingen en niet louter bezig is met geld verdienen. Ze durven verder gaan dan andere banken, als ze zien dat je maatschappelijk relevant bezig bent.”

Daarnaast past de keuze voor Triodos in het aankoopbeleid van Zilverlinde. Rudi Veekhoven: “Sowieso is het de bank die het meest aansluit bij onze waarden, en als er partners of leveranciers te vinden zijn die onze waarden delen, dan kiezen we daarvoor. Als de prijs het ook toelaat, want we zijn geen filantropische instelling.”

Het contract met de leverancier werd afgesloten voor de energiecrisis en normaal gezien zou de warmtekrachtkoppeling binnenkort geïnstalleerd worden. Maar uit de energiecrisis zijn lessen getrokken: dat toestel werkt op gas en daar wil Zilverlinde in de toekomst van af. Daarom onderzoeken ze momenteel of een warmtepomp een oplossing kan bieden. “Als dat het geval is, dan contacteren we onze relatiebeheerder bij Triodos om te kijken wat dit voor de lening betekent. Ons inziens gaat het niet zoveel invloed hebben op het budget, maar des te meer op onze duurzaamheid.”

Duurzaam en zorgzaam

Terwijl gemiddeld in Vlaamse woonzorgcentra 80 % van de bewoners zwaar zorgbehoevend is, is dat bij Zilverlinde 95 %.

Duurzaamheid beperkt zich niet tot ‘groene’ thema’s zoals energie, bij Zilverlinde: ook met bewoners en medewerkers wordt duurzaam omgegaan. Terwijl gemiddeld in Vlaamse woonzorgcentra 80 % van de bewoners zwaar zorgbehoevend is, is dat bij Zilverlinde wel 95 %. Toch slagen ze erin om met alle bewoners op een persoonlijke manier tot een woon-zorg-leefplan te komen. “Bij ons wordt een plan alleen besproken als de betrokkenen erbij zijn, de bewoner zelf of de familieleden. Dat gebeurt zo in de sector voor mensen met een beperking, dus waarom zou het voor onze bewoners niet kunnen?”, zegt gedelegeerd bestuurder Rudi Veekhoven.

Ook de medewerkers zijn vertrouwd met inspraak. Zij krijgen de vraag hoe ze willen groeien en krijgen daar begeleiding bij. “Onze interieurmedewerkers poetsen niet alleen: een van hen werkt een namiddag per week in het kapsalon. En een van de keukenmedewerkers bakt graag taarten voor de bewoners. Waardering en erkenning motiveren mensen”, stelt Rudi Veekhoven. Die aanpak vertaalt zich in lage cijfers voor ziekteverzuim (rond de 3 %) en personeelsverloop (9 à 10 %). 

Winst op sociaal en ecologisch vlak

Dat Zilverlinde naar bewoners en medewerkers zo’n persoonlijke aanpak kan hanteren, is mee te danken aan het feit dat ze een autonome vzw zijn. Ze behoren niet tot een grote groep en hebben ze geen aandeelhouders. “Het geld dat binnenkomt, gaat integraal naar de werking”, besluit gedelegeerd bestuurder Rudi Veekhoven.

Christophe Valcke, hun relatiebeheerder bij Triodos Bank, vindt dat net dat een meerwaarde: “Je ziet en voelt bij Zilverlinde dat ze zorg bieden op mensenmaat. Ze hebben impact op sociaal vlak, en als ze dan ook impact op ecologisch vlak willen realiseren met energiebeperkende maatregelen, kunnen wij dat alleen maar toejuichen.”