1. De economische en geopolitieke context

De internationale situatie noopt tot energiebezuiniging. Naast de oorlog in Oekraïne, die een dramatische stijging van de energieprijzen heeft veroorzaakt,  zijn er de gevolgen van het klimaatbeleid dat het gebruik van fossiele brandstoffen wil ontmoedigen.

Louise Dumont kon de gevolgen van de energieprijzen zien bij haar klanten: "Al snel na het begin van het conflict in Oekraïne maakten we ons zorgen over de gevolgen voor onze klanten. Sommige kmo's en vzw's namen al vlug contact met ons op omdat ze hun hypotheek niet meer konden betalen doordat hun energierekening verdrievoudigd was. Andere hadden al hun voorzorgen genomen door werken voor het verbeteren van de energieprestatie te plannen en wilden die zo snel mogelijk uitvoeren. Het is net voor dit soort situaties dat we bij Triodos Bank een versnelde procedure voor het verstrekken van leningen hebben opgezet.

2. Rendabiliteit

Hoe duurder de energie, hoe rendabeler de energiebesparende investeringen . Louise Dumont: "Dit is ook een van de redenen waarom we besloten hebben om de Triodos Energy Impact-lening  in te voeren. Dit soort lening is bijzonder relevant omdat ze meestal in een relatief korte periode, 10 tot 15 jaar, soms zelfs minder, wordt terugverdiend (NVDR: installateurs van zonnepanelen geven nu schattingen van de terugverdientijd). Dit geldt voor zonnepanelen en andere energiebesparende materialen. Het is wat ingewikkelder voor isolatie en vooral voor ramen, die erg duur en minder snel rendabel zijn, maar ook die werken willen we aanmoedigen, vooral voor onze klanten in oude gebouwen, zoals theaters, culturele centra en vzw’s.”

3. Beschikbare steun en subsidies

Naast de lening zelf zijn er veel financiële steunmaatregelen en fiscale stimulansen die investeringen in energie-efficiëntie ondersteunen. Het enige probleem is dat de subsidies van regio tot regio verschillen en aan verschillende voorwaarden gebonden zijn, wat de drempel verhoogt. Louise Dumont stelt ons gerust: "Bij Triodos Bank hebben we veel ervaring met die subsidies en hoe ze in een financieringsdossier kunnen worden opgenomen. Het complexe karakter schrikt ons niet af. We kunnen onze klanten gemakkelijk naar de premiesystemen leiden.”

Maar Triodos Bank verwijst kmo's en vzw's niet alleen naar de juiste diensten. Ze neemt ook het initiatief om de reflectie in bepaalde sectoren op gang te brengen. "Lang voor de recente energiecrisis hadden wij conferenties en rondetafelgesprekken opgezet over de verbetering van de energieprestaties, vooral in bioscopen en de cultuursector in het algemeen.”

4. Gemakkelijker toegang tot krediet 

Met de Tridos Energy Impact-lening heeft Triodos Bank een vereenvoudigde en versnelde kredietprocedure opgezet. “Zelfstandigen, kmo's en vzw's hoeven alleen maar een online contactformulier in te vullen,” legt Louise Dumont uit. “Op basis van hun antwoorden voert onze commerciële dienst een eerste controle uit. De klanten worden dan uitgenodigd om hun project te bespreken met een relatiebeheerder. Als aan de voorwaarden is voldaan en ze de offerte aanvaarden, kan het geld binnen twee tot drie weken beschikbaar zijn.”

Ander goed nieuws is dat Triodos Bank is aangewezen als partner in het #InvestEU-programma: ze kan door de EU gegarandeerde leningen verstrekken aan sociale ondernemingen. “Dankzij dit partnerschap, dat onlangs is verlengd, kunnen wij leningen verstrekken in risicovollere situaties, bijvoorbeeld wanneer een vereniging huurder is en geen hypotheek heeft. De meeste van onze zakelijke klanten voldoen aan de voorwaarden voor die gewaarborgde leningen. Kortom, dankzij dit systeem kunnen we nog meer middelen ten dienste te stellen van de energie-efficiëntie van bedrijven en vzw’s.

“Onze echte toegevoegde waarde," vervolgt Louise, "is onze menselijke benadering in de relatie met onze klanten en onze grondige kennis van de energieproblematiek, maar ook van het verenigingswerk, de cultuursector enz. Zo kunnen we advies en ondersteuning onze klanten op maat bieden”.

5. De klimaaturgentie

Ten slotte is er de strijd tegen de klimaatverandering, een uitdaging waar we allemaal voorstaan. Binnen haar ambitie “As One to Zero” streeft Triodos Bank ernaar koolstofneutraal te zijn ten laatste in 2035, niet alleen in haar eigen activiteiten, maar ook in haar beleggings- en kredietportefeuilles. Louise Dumont legt uit: “Voor de kredieten komt de grootste impact van de gebouwen van onze klanten. Een bijkomende reden om de formule Triodos Energy Impact-lening snel in te voeren.”

Maar zijn alle organisaties echt in staat om iets te ondernemen? “Sommige van onze klanten zijn zich bewust van het belang om hun impact te verminderen en zijn begonnen aan de renovatie en vernieuwing van hun gebouwen, apparatuur en procedures. Dat doen ze ook om de energiekosten te drukken. Maar anderen zijn zich minder bewust van hun impact of denken gewoon dat ze niet de middelen hebben om te iets te doen. Onze oproep voor die kmo’s en vzw's : weet dat er instrumenten zijn om jouw energiebesparingen te financieren en dat we bij Triodos Bank bereid en in staat zijn om je te begeleiden naar het systeem dat bij jou past."