“De ideale instrumenten om financiële middelen voor die projecten op te halen, zijn groene en sociale obligaties – of impactobligaties – met een duidelijke omschrijving van hoe de opgehaalde middelen worden ingezet”, zegt Rosl Veltmeijer, Portfolio Manager bij Triodos Investment Management. “Die gerichte obligaties financieren projecten die bijvoorbeeld de aanpassing aan de klimaatverandering of de vermindering van de impact ervan mogelijk maken, de biodiversiteit beschermen of schoon transport ontwikkelen.”

Een tandje bij steken

Er worden al groene en sociale obligaties uitgegeven, maar de huidige uitgiften volstaan niet om een echt toekomstbestendige economie te financieren. Een voorbeeld: om de huidige klimaat- en energiedoelstellingen van de Europese Unie tegen 2030 te behalen, zijn er bijkomende investeringen nodig van zo’n 260 miljard euro per jaar. Dat is een enorm bedrag in vergelijking met de huidige uitgiften. Er werden bijvoorbeeld nog nooit zoveel groene schulden uitgegeven als in 2020, en toch ging het maar om zo’n 24 miljard euro. Met een openstaand saldo van 27 miljard euro is Frankrijk de grootste emittent van groene obligaties, gevolgd door Duitsland, met bijna 12 miljard euro. Nederland en België hebben voor zo’n 9 miljard euro aan groene schulden. Duitsland heeft zijn eerste groene obligatie pas in september 2020 uitgegeven. Ook Ierland, Polen en Zweden hebben al groene obligaties uitgegeven. Spanje en Italië overwegen om hun eerste groene obligaties in 2021 te introduceren.

Een ander land dat lang stil is gebleven, is het VK. “In november 2021 zit het VK de COP26 voor. Het wordt dus tijd dat het land zelf het goede voorbeeld geeft. Een groen herstelplan kan beginnen met de uitgifte van groene obligaties”, zegt Rosl Veltmeijer. Omdat de markt in 2020 steeds luider vroeg naar een groene staatsobligatie, kondigde het VK in november 2020 uiteindelijk aan dat het later dit jaar een groene Gilt zou uitgeven.

Triodos Investment Management ziet vier redenen waarom nu het perfecte moment is voor overheden en regio's om dergelijke obligaties (nog vaker) uit te geven:

  1. Als gevolg van de coronacrisis moeten overheden veel geld lenen. Ze gebruiken dat geld om de enorme aangekondigde steunplannen voor ondernemingen en sectoren te financieren.
  2. Door groene en sociale obligaties uit te geven, tonen overheden duidelijk dat ze zich engageren voor een groenere en meer inclusieve economie. Momenteel gaat het grootste deel van de stimulischulden naar de sector van fossiele energiebronnen. Slechts een fractie van het geld wordt besteed aan koolstofarme sectoren, zoals hernieuwbare energie. De uitgifte van groene of sociale obligaties verzekert dat overheden dat geld verstandig besteden.
  3. Door de Europese Green Deal zullen steeds meer groene projecten ontstaan die financiële middelen nodig hebben. De ambitieuze deal streeft er onder meer naar om de netto-uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 op nul te krijgen.
  4. Beleggers vragen massaal naar groene en sociale obligaties. Ook zij willen hun ecologische en sociale impact verbeteren. Volgens Climate Bonds Initiative hebben beleggers met een totaal vermogen van 45 biljoen dollar onder beheer zich publiekelijk verbonden tot klimaatgerelateerde en verantwoorde beleggingen. Ondanks de lage rentes zijn alle groene en sociale obligaties in een mum van tijd verkocht. De interesse van beleggers overtreft ruimschoots de uitgegeven bedragen.

Hoe belegt Triodos IM in groene en sociale obligaties?

Triodos IM belegt in obligaties van landen, regio’s en bedrijven. De impactbelegger kijkt vooral naar bedrijfs- en substatelijke emittenten die een bijdrage leveren aan een of meer van zijn transitiethema’s. Triodos IM vult die obligaties aan met zorgvuldig geselecteerde groene en sociale obligaties van bedrijven die aan haar strikte minimumnormen voldoen.

Triodos IM belegt eveneens in gewone staatsobligaties, want die zijn belangrijk om de risico's en de liquiditeit van de obligatieportefeuilles te beheren. In tegenstelling tot de acties die Triodos IM kan ondernemen wanneer het in bedrijfsobligaties belegt, heeft de vermogensbeheerder als kapitaalverstrekker aan overheidsinstellingen (gewone staatsobligaties) geen enkele mogelijkheid om het gebruik van de opgehaalde middelen te sturen of om de politieke agenda van de emittenten te beïnvloeden. Niettemin leidt Triodos IM het kapitaal naar groene en sociale obligaties die door staten en regionale entiteiten worden uitgegeven. Triodos IM belegt momenteel in groene obligaties uitgegeven door Nederland, Duitsland, België, Ierland en Frankrijk, en in regionale obligaties uitgegeven door onder meer Madrid en Vlaanderen. Sommige regionale obligaties financieren groene projecten, terwijl anderen sociale projecten ondersteunen. Dat is het geval bij de eerste obligatie van Vlaanderen, waarvan de opbrengsten naar betaalbare huisvesting en toegankelijk onderwijs gaan.

“We streven ernaar om onze blootstelling aan groene en sociale obligaties van landen en regionale entiteiten uit te breiden, en kijken uit naar de komst van het VK, Spanje en Italië naar deze markt”, besluit Rosl Veltmeijer.