In 1999 werkte Pierre Mat als commercieel ingenieur in de grootdistributie. Zijn broer Benoît was dierenarts. Op een dag wordt Benoît uitgenodigd om een bezoek te brengen aan een windmolenpark in Luxemburg. Hij keert enthousiast terug en vraagt aan zijn broer om ook eens een kijkje te gaan nemen: het is liefde op het eerste gezicht. Twee jaar later wordt de firma Ventis opgericht.

“We zijn eigenlijk per ongeluk in de sector van de hernieuwbare energie gerold. Maar we waren altijd al geïnteresseerd in duurzame ontwikkeling. Onze vader was trouwens een pionier. In 1973 had hij al een zonne-installatie op het dak van zijn huis”, aldus Pierre Mat.

Voeten op de grond en schoepen in de lucht

Ventis is een onafhankelijk en ondernemend bedrijf dat alles in het werk stelt om een 100 % Waals bedrijf te blijven, ondanks het feit dat er kapitaalkrachtige buitenlandse ondernemingen op de loer liggen. Pierre en Benoît verkiezen bovendien om energie te verkopen eerder dan de windmolens door te verkopen, omdat de broers de windmolens als hun kindjes beschouwen.

Vanuit Doornik ontwikkelt, financiert, bouwt en exploiteert het bedrijf projecten in de sector van de hernieuwbare energie: Ventis heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van meer dan 250 MW van windmolenparken tot dekking van het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van 131.000 gezinnen, waarvan Triodos Bank er niet minder dan 68,5 MW mee heeft gefinancierd.

De firma Ventis is al 15 jaar klant bij Triodos Bank. “We kunnen er prat op gaan dat we verschillende medewerkers bij de bank hebben gekend, maar we werken ook vandaag nog samen in een stabiele, aangename relatie op basis van vertrouwen.” Voor zijn laatste project heeft Ventis nogmaals een beroep gedaan op Triodos.

Er waait een nieuwe wind in Nijvel

In oktober 2017 werden de windmolen van Vents d’Arpes ter hoogte van de afrit van de autosnelweg Nijvel Zuid officieel ingehuldigd: vier machines van 150 meter hoog met een vermogen van 3,2 MW produceren samen het equivalent van het jaarlijks elektriciteitsverbruik van 8.000 gezinnen, voor een stad met 28.000 inwoners. Een uitzonderlijk windmolenpark in meerdere opzichten.

Allereerst is het park strategisch gelegen omdat de nabijheid van de autosnelweg de bouw vergemakkelijkte, net als de doorgang van vrachtwagens met groot materiaal. En dankzij de ligging is de geluids- en visuele overlast voor buurtbewoners beperkt.

Wanneer je werkzaam bent in de sector van duurzame ontwikkeling, moet je altijd rekening houden met de impact op de bevolking.
Pierre Mat


Dit verklaart misschien het tweede kenmerk: het plan stootte op geen enkel bezwaar van de buurtbewoners. Een eerder zeldzaam fenomeen in een sector waarin tegen bijna negen op tien ontwerpen van windmolenparken een bezwaarschrift wordt ingediend.

Ten slotte onderscheidt Les Vents d’Arpes zich nog door het inclusieve karakter van het project. De firma is voor 15% eigendom is van buurtbewoners die zich hebben verzameld in de vzw Vent+ en voor 15 % van de stad Nijvel. Bijna een derde van het park is dus in handen van burgers.

“Wanneer je werkzaam bent in de sector van duurzame ontwikkeling, moet je altijd rekening houden met de impact van je project op de bevolking. Wij zijn dus erg trots op het enthousiaste onthaal en de lokale verankering.”

Elice

ELICE!

Twee scholen van Nijvel hebben deelgenomen aan de wedstrijd 'Een naam voor het windmolenpark'. De kinderen gaven blijk van veel creativiteit en als winnaar kwam “Elice” uit de bus, die vandaag in de Nijvelse hemel draait.

Windmolens die draaien op engagement

Nijvel kreeg pas 10 jaar geleden een windmolenpark, maar de stad opteerde van in het begin voor een participatief windmolenpark. Het resultaat getuigt van de fijne samenwerking tussen de openbare sector en de privésector, maar stelt vooral burgers in staat om meer betrokken te zijn bij duurzame ontwikkeling. Het is dus een project dat zowel focust op milieubescherming als op sociale cohesie.

De leden van Vent+ verklaarden op de dag van de inhuldiging: “Het raakt ons om onze turbines vandaag te zien draaien. We hebben het geluk om te leven in een imperfect democratisch systeem waar burgerparticipatie mogelijk is en waar utopische durvers meer kunnen bereiken dan zeurpieten.”

Hernieuwbare energie

We delen de Europese visie op de overgang naar hernieuwbare energie. Om dit te bereiken (co)financieren we projecten die gericht zijn op de opwekking van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en energie-efficiëntie projecten.

Samen de energietransitie versnellen