Stof tot nadenken: Bhutan, een klein geïsoleerd koninkrijk in het hartje van de Himalaya, is het enige land ter wereld dat zijn nationale rijkdom meet op basis van een revolutionair begrip: het 'bruto nationaal geluk'. Die politiek, al een halve eeuw oud, doet nadenken over het begrip 'vooruitgang'. In onze samenleving wordt dat standaard gemeten aan de hand van het bruto binnenlands product (BBP), waarbij enkel economische groei aan de basis ligt. Het BBP is echter een onvolledige indicator van vooruitgang, omdat vooruitgang niet beperkt kan worden tot persoonlijk materieel welzijn van individuen en de bevrediging van basisbehoeften (zoals eten, drinken, kleding of een dak boven het hoofd hebben). Sommige secundaire noden zoals zelfrespect of persoonlijke groei dragen eveneens bij aan een betere levenskwaliteit. De invulling van al die behoeften vormt een geheel, noodzakelijk voor geluk.

63,3 jaar

Op wereldwijde schaal is volgens de WHO (Wereldgezonheidsorganisatie) de levensverwachting bij de geboorte 72 jaar. Daarentegen is de levensverwachting in goede gezondheid 63.3 jaar, dat is 8,7 jaar minder.

Een efficiënt en gelijk gezondheidssysteem verdedigen

Een doeltreffend gezondheidssysteem dat, naast het verbeteren van het menselijk welzijn, beschermt tegen de financiële gevolgen van een slechte gezondheid en gelijke toegang biedt tot gezondheidszorg voor iedereen, is van grote invloed op levenskwaliteit. Geografische toegankelijkheid, beschikbaarheid en betaalbaarheid van de gezondheidszorg zijn daarbij prioritair. In landen met een stijgende vraag naar gezondheidszorg (als gevolg van de vergrijzing) en een dalend aanbod van beschikbaar personeel (als gevolg van de uittreding van babyboomers uit de arbeidsmarkt) doen ziekenhuizen beroep op technologie om de kloof te dichten. Die medisch-technologische vooruitgang mag echter niet leiden tot een stijging van de kosten van de behandeling, wat helaas vaak het geval is.

De beleggingsoplossingen van Triodos IM houden rekening met die verschillende elementen; het thema Welvarende en gezonde bevolking wordt door Triodos IM zelfs als een van de prioriteiten beschouwd in het kader van de transitie naar een duurzame samenleving. In dat verband geeft Triodos IM voorrang aan bedrijven die actief zijn op het gebied van preventie en behandeling van de meest voorkomende ziekten, producenten van generische geneesmiddelen, bedrijven die bijdragen aan de verlaging van de kosten van de zorg en die de toegang tot de zorg verbeteren.

Een circulair business model

Royal Philips is een van de bedrijven waarin de impactfondsen van Triodos IM beleggen. Het Nederlandse bedrijf is een van de belangrijkste spelers op vlak van gezondheidstechnologieën, of het nu gaat om preventie, diagnose, behandeling of thuiszorg. Royal Philips is onder meer leider in diagnostische beeldvorming en beeldgestuurde therapie. Het bedrijf investeert in de ontwikkeling van ‘groene’ technologieën en producten en streeft ernaar de ecologische voetafdruk van zijn activiteiten en die van zijn distributieketen te verkleinen. Royal Philips hanteert steeds meer een circulair bedrijfsmodel. In 2016 werd een nieuwe prestatie-indicator (KPI) gecreëerd: 'circulaire inkomsten'. Die worden gegenereerd uit producten die aan het einde van hun levensduur door het bedrijf worden verwerkt, geherfabriceerde producten of producten vervaardigd uit gerecycleerd plastiek. In 2020 zullen de circulaire inkomsten naar verwachting 15% van de inkomsten van Royal Philips bedragen.

Elke hartslag telt

Het Amerikaanse bedrijf Edward Lifesciences, wereldleider in de behandeling van aortavasculaire aandoeningen, maakt ook deel uit van de portefeuilles in vermogensbeheer en van de impactfondsen van Triodos IM. Technologieën ontwikkeld door Edward Lifesciences maken het mogelijk om falende hartkleppen te vervangen aan de hand van minder invasieve chirurgische ingrepen. Het Californische bedrijf heeft een zeer uitgebreid duurzaamheidsprogramma opgesteld, waarvan de uitvoering wordt gecontroleerd door een duurzaamheidsraad die de belangrijkste belanghebbenden van het bedrijf heeft geïdentificeerd en specifieke actieplannen heeft ontwikkeld. Het 'Elke Hartslag Telt'- project heeft tot doel tegen 2020 de opleiding, screening en behandeling te ondersteunen van een miljoen mensen met aortavasculaire aandoeningen die moeilijk toegang hebben tot adequate medische behandeling. Het transitieproces versnellen Met de financiering van bedrijven die de transitie naar een duurzaam maatschappelijk model ondersteunen, streeft Triodos IM ernaar de transitie te versnellen terwijl ze andere spelers in de sector aanmoedigt hun positieve impact op de samenleving te vergroten.

Gezonde activiteiten

In een samenleving waar alles steeds sneller gaat, draagt het beoefenen van sport of creatieve activiteiten bij aan het welzijn. Daarom investeren de impactfondsen van Triodos IM in bv. fabrikanten van muziekinstrumenten, uitgevers en producenten van sportuitrusting. Een van de geselecteerde bedrijven is Yamaha Corporation, 's werelds grootste producent van muziekinstrumenten, die bijzondere aandacht besteedt aan het muzikale leren van kinderen.
Yamaha levert instrumenten en lesmateriaal aan veel openbare basisscholen in Azië. Die aanpak bouwt voort op oudere onderwijsinitiatieven. In 1954 richtte het Japanse bedrijf de Yamaha Music School op en breidde vervolgens het muziekonderricht uit in meer dan veertig landen over de hele wereld. Met die educatieve activiteiten creëert Yamaha ook een positief effect op vlak van Sociale inclusie en emancipatie, twee andere thema's die door Triodos IM als essentieel worden beschouwd.

Naar een actieve levensstijl en evenwichtige voeding

Algemeen beschouwd gaat de toename van de welvaart voor een groter deel van de bevolking gepaard met een verslechtering van de voeding en een passievere levensstijl, waardoor het risico op ziekten toeneemt. Het is daarom belangrijk om te streven naar een actieve levensstijl en evenwichtige voeding. Daarom investeren de impactfondsen van Triodos IM ook in bedrijven die een gezonde voeding promoten. Wessanen, een bedrijf dat gespecialiseerd is in de productie van biologische producten, is er één van.