Wat is de bron van uw financiële middelen?

Luc De Schepper, recteur de l'Uhasselt
UHasselt-rector Luc De Schepper

L.D.S.: De toelage van de Vlaamse regering maakt circa 50 % uit van de nodige middelen. Verder, in volgorde van belangrijkheid, is deelnemen aan competitief onderzoek op Europees vlak voor ons een belangrijke bron van inkomsten, en vervolgens onderzoeksopdrachten voor de overheden, en heel wat onderzoek rechtstreeks voor bedrijven. Soms zijn die projecten ook gesubsidieerd door VLAIO (Agentschap Innoveren & Ondernemen). Dan dienen we samen met het bedrijf een project in. Dat onderzoek kan het bedrijf dan ook commercialiseren. En tenslotte zijn er de legaten en giften – dit is echter een kleinere en zeer variabele stroom van inkomsten. Dit alles vertegenwoordigt de nodige bijkomende werkingsmiddelen van de universiteit. In het kader van het optimaal beheer van al die werkingsmiddelen, wordt er ook een deel belegd.

Was het moeilijk om duurzaamheid in de universiteit gangbaar te maken?

Neen, absoluut niet. Er is daar eigenlijk een brede consensus over want al onze stakeholders, het personeel, de professoren en de studenten staan achter de visie van de universiteit. Eigenlijk komt het initiatief van onze studenten, nadien werd dit voorstel besproken door het beleggingscomité, want het is logisch dat de duurzaamheid zich ook uit in onze beleggingen. Duurzaamheid is de rode draad binnen onze universiteit.  Wij zijn een “civic universiteit”, een maatschappelijk betrokken universiteit, economisch en sociaal.
We zijn dit al lang maar beslisten vorig jaar om deze ambitie ook nadrukkelijk te benoemen, en in onze missie en visie te verankeren. Wij streven als universiteit naar een duurzame, gezonde en ook inclusieve maatschappij. Duurzaamheid staat op de eerste plaats. Heel wat mensen werken bij ons rond klimaat. Op het vlak van milieu is het effect van vervuilende stoffen op gezondheid, zoals fijn stof op jonge kinderen, een heel belangrijk thema in ons onderzoek. Duurzaamheid en klimaat komen in al onze cursussen aan bod. En voor onze professoren is er een duurzaam reisbeleid.

Welke criteria hanteert de universiteit voor duurzame beleggingen?

Wij selecteren een aantal vermogensbeheerders die ons duurzame beleggingen kunnen aanbieden. Klimaatneutraal, geen wapens, geen oliemaatschappijen, zelfs geen gasmaatschappijen, zijn voor ons belangrijke criteria. Naast duurzaamheid zijn de opbrengst en de risico’s natuurlijk andere criteria die worden afgewogen. Aan onze fondsbeheerders hebben we gevraagd om de bedragen die vrijkomen geleidelijk in duurzame fondsen te beleggen. Eind 2020 zullen naar verwachting al onze beleggingen duurzaam zijn.

Eind 2020 zullen al onze beleggingen duurzaam zijn.
Luc De Schepper, rector

Hoe verloopt de samenwerking met Triodos Bank?

Wij werken samen met verschillende vermogensbeheerders. Een van deze beheerders werkt samen met Triodos Bank en zo is de samenwerking gestart. Onze strategie is wel om onze beleggingen evenwichtig te spreiden over de diverse vermogensbeheerders en natuurlijk spelen de resultaten die geboekt worden hierbij ook een rol. De dividenden en meerwaarden worden altijd herbelegd, ongeacht het financiële resultaat.
Triodos Bank is ongetwijfeld een belangrijke speler in duurzame beleggingen. Wij hebben een goede relatie met deze bank en kunnen ons vinden in hun aanpak en methodologie. Zij zijn zeer transparant wat hun beleggingsmethodiek betreft en wij kunnen hen altijd hierover contacteren wanneer wij een vraag hebben. Voor elke positie in de portefeuille kunnen zijn ons toelichting geven  waarom zij wel of niet bepaalde bedrijven opnemen als duurzaam. Verder kan Triodos Bank bijvoorbeeld berekenen welke milieu-impact onze portefeuille heeft op het vlak van CO2-daling. Dit is een belangrijke meerwaarde. Een bedrijf in onze portefeuille ontwikkelt en produceert apparatuur die in ziekenhuizen worden gebruikt voor behandeling van kankers, maar gebruikt hierbij ook nucleaire technologie. Daar hadden we toch wel vragen bij. Triodos Bank kon onze vragen uitgebreid beantwoorden en zo onze twijfels over de duurzaamheid wegnemen.

Luc de Schepper, rector UHasselt
UHasselt-rector Luc De Schepper

Dossier

Lessen in duurzaam investeren bij drie universiteiten.
Lees ook: