Waarom beslist de VUB duurzaam te investeren?

Nic Van Craen, administrateur général de la VUB.
Nic Van Craen, algemeen beheerder van de VUB

N.V.C.: Duurzaamheid sluit aan bij onze humanistische waarden. Daarbij staat onder meer de mens centraal en is deze ook verantwoordelijk voor zijn handelen. Duurzaamheid, ethisch handelen en toekomstgericht nadenken over onze impact, maken daar deel van uit. In 2011 hebben we besloten om dit te concretiseren in ons beleid. De VUB wil met haar academisch korps een voorloper zijn en een voorbeeld zijn voor andere  maatschappelijke actoren. Als universiteit én onderneming, kan ze een verschil maken.
Duurzaamheid is expliciet opgenomen in ons Algemeen Strategisch Plan voor onderwijs en onderzoek, maar ook in de bedrijfsvoering. Onze ambities vertaalden we in een charter ‘Duurzaam investeren’ dat in 2015 werd goedgekeurd. Een onderdeel hiervan is om onze beleggingsportefeuilles op een duurzame manier te organiseren. In 2018 startten we voor 60 miljoen euro nieuwe portefeuilles op, na een lang traject van overleg met verschillende banken. We gingen aan de slag met degene die een duidelijk overtuigend dossier hadden en goed doordachte criteria en aanpak. Vier instellingen waaronder Triodos Bank, toch een voorloper in bedrijfsanalyse op basis van duurzaamheidscriteria, werden weerhouden. Aan elk van hen heeft de VUB 15 miljoen euro in beheer toevertrouwd.

Duurzaamheid sluit aan bij onze humanistische waarden. Daarbij staat de mens centraal en is deze ook verantwoordelijk voor zijn handelen.
Nic Van Craen, algemeen beheerder van de VUB

Welke financiële middelen belegt de VUB?

Onze reserves en tijdelijke cashoverschotten beleggen we op langere termijn indien we die niet meteen nodig hebben. Deze komen historisch voort uit de privé-inkomsten van de universiteit, namelijk private onderzoeksinkomsten, inschrijvingsgelden, legaten, schenkingen, giften en sponsoring.

Welke criteria hanteert de universiteit en hoe kwamen ze tot stand?

We zijn een democratisch georganiseerde universiteit. Studenten waren een van de trekkers om de omschakeling naar duurzaam beleid te versnellen, net als het academisch korps – met onder hen trouwens heel wat experten op terrein van duurzaamheid. We hebben aan de VUB een duurzaamheidsplatform met daarin verschillende experten van de universiteit, administratieve medewerkers en studenten. De raad van bestuur keurde hun criteria voor onze nieuwe beleggingsportefeuilles goed: uitsluiting van fossiele brandstoffen en conventionele wapens, aligneren met de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties, respecteren dus van de norm om de klimaatopwarming onder de 2°C te houden, en focus op mensenrechten.

Campus VUB - Photo : VUB
Campus VUB - Photo : VUB

Wat doen jullie met de inkomsten uit de investeringen?

Intresten, verkopen en geboekte meerwaarde van beleggingen leveren ons samen ongeveer 8 miljoen euro per jaar op, toch wel een belangrijke bron van inkomsten.  Deze inkomsten beleggen we niet opnieuw maar gebruiken we om onze infrastructuur te renoveren, nodig door de publieke onderfinanciering, en om personeel aan te stellen. Het is een keuze van onze universiteit om extra medewerkers en onderzoekers aan te werven.

Hoe verlopen de contacten met Triodos Bank?

Onze contacten zijn nog recent omdat Triodos Bank niet zo veel producten had voor grote instellingen; we hadden wel al een spaarrekening bij hen. Nu hebben we een aanzienlijk bedrag belegd. In juni kregen we de eerste rapportering van Triodos en die was heel interessant, want anders dan de gebruikelijke financiële rapporten. Per portefeuille gaven ze de impactperformance, konden ze ons zeggen in welke transitiethema’s onze portefeuilles werden belegd en hoe pionierend die dan zijn. We krijgen scores gerelateerd aan de “Sustainable Development Goals” van de Verenigde Naties. Het contact met de relatiebeheerder zit goed. De voorgestelde fondsen voldoen aan onze strategie en stroken met het beleid dat we willen voeren.

Dossier

Lessen in duurzaam investeren bij drie universiteiten.Lees ook: