1.  Traditionele beleggingen

Enkel het financiële rendement is van belang. Hoe groter het rendement, hoe beter. De werkwijze doet er weinig toe. En als men zich er toch zorgen over maakt, dan wil men vaak alleen maar weten hoe de werkwijze het rendement beïnvloedt.


2. Integratie van ESG-criteria

Met behulp van Ecologische, Sociale en Governance-criteria kiest men voor aandelen of obligaties van bedrijven die binnen hun sector het beste geklasseerd zijn. Toch kent die strategie meerdere nadelen. Zo behaalt een bedrijf uit de sector van fossiele brandstoffen misschien een uitstekende governance-score, maar kan men vragen hebben bij de ecologische impact van zijn eigenlijke activiteiten. Bovendien speelt de weging van de ESG-factoren een belangrijke rol. Verder organiseren bedrijven hun duurzaamheidsbeleid niet op dezelfde manier, waardoor een objectieve vergelijking moeilijk wordt. De ESG-benadering is nochtans de norm geworden, omdat ze een ‘gemakkelijk’ beheer mogelijk maakt.  


3. Uitsluiting van ongewenste activiteiten

Hierbij komen sommige sectoren automatisch niet in aanmerking. Dat geldt bijvoorbeeld voor fossiele brandstoffen, maar ook voor de wapen- of tabaksindustrie, gokken ... Drempels, zoals 0, 5 of 10 % van de omzet van het bedrijf, kunnen in het beheerbeleid worden geïntegreerd.


4. Impactbeleggen

Deze strategie gaat nog verder, en kiest voor een positieve benadering. Een fonds met een uitsluitingsstrategie zal bijvoorbeeld de hele energiesector uitsluiten. Bij impactbeleggen zal de voorkeur gaan naar aandelen van een bedrijf dat windmolens maakt. Die strategie past Triodos Investment Management toe. Om te worden geselecteerd, moet een bedrijf actief zijn in minstens een van onze zeven transitiethema’s: duurzame voeding en landbouw, mobiliteit en infrastructuur, hernieuwbare grondstoffen, welvaart en volksgezondheid, innovatie, sociale inclusie en emancipatie, of circulaire economie. Wanneer een bedrijf binnen een van die 7 thema’s past, checkt Triodos IM zijn bedrijfspraktijken aan de hand van haar minimumvereisten en uitsluitingscriteria. Een bedrijf dat windturbines maakt past binnen het thema hernieuwbare energie, maar schendt hetzelfde bedrijf de mensenrechten, dan respecteert het de minimumeisen van Triodos niet en komt het niet in aanmerking.

Meer weten?