Hoe kunt u een professionele rekening afsluiten?

Een zicht- of spaarrekening afsluiten:

Stuur ons het document voor het afsluiten van een rekening ingevuld en ondertekend door alle bevoegde personen van de organisatie terug via de post of ingescand via een beveiligd bericht in Internet Banking.

Een termijnrekening afsluiten:

U betaalt altijd dossierkosten en als er nog een contract is dat niet op vervaldag is, betaalt u ook een wederbeleggingsvergoeding (zie de tarieflijst voor alle details)

Een effectenrekening of Triodos Impact Portfolio afsluiten:

Wij zullen automatisch al uw beleggingen verkopen.


Hebt u vragen? Neem dan zeker contact op met een medewerker van Customer Services.