Zijn er kosten als het geld van een termijnrekening opgevraagd wordt vóór het einde van een contract?

U kunt uw kapitaal normaal gezien alleen op de vervaldag opvragen.

Verbreking van een contract: altijd dossierkosten

Vraagt u uw geld vroeger op, dan verbreekt u uw contract en moet u dossierkosten betalen.
Die dossierkosten bedragen 1% (met een maximum van 250 EUR) op het totaalbedrag van het contract.

Wederbeleggingsvergoeding?

Wanneer de rentevoet voor de restende looptijd van het contract op het moment van de verbreking, hoger is dan de rentevoet voorzien in het termijncontract, dan moet u ook een wederbeleggingsvergoeding betalen voor de resterende looptijd.
Wij berekenen het verschil in rentevoet van toepassing op het moment van de verbreking en de rentevoet in uw contract en dit met betrekking tot de resterende looptijd.

Een fictief voorbeeld:

Start van uw termijncontract met een looptijd van 7 jaar (0,30%) op 01/03/2017.
Verbreking van het contract na 3 jaar (01/03/2020): u vraagt uw geld dus vroegtijdig op.
De nieuwe rentevoet (op 01/03/2020) voor 4 jaar (= de resterende looptijd van het initieel contract) = 0,40%. Dat is hoger dan de oorspronkelijke rente.

U betaalt dan een wederbeleggingsvergoeding van 0,10% (rente 4 jaar – oorspronkelijke rente) op het totaalbedrag van het initieel contract, wat ook het bedrag is dat u vroegtijdig opvraagt.

Als de rentevoet lager of gelijk is, dan betaalt u geen wederbeleggingsvergoeding maar wel de dossierkosten.

Liquiditeitsgarantie?

Dat kan enkel voor een termijnrekening met een oorspronkelijke looptijd van 3 jaar en is uitsluitend voorbehouden voor verenigingen, sociale ondernemingen, coöperatieven en stichtingen die ondernemen ten dienste van de mensen en de maatschappij.

Vrijstelling wederbeleggingsvergoeding?

Vroegtijdige terugbetaling zonder wederbeleggingsvergoeding is mogelijk wanneer de gelden omwille van uitzonderlijke omstandigheden nodig zijn voor het goed functioneren van de organisatie.

In de schriftelijke aanvraag voor de verbreking van het termijncontract geeft de klant een duidelijke toelichting van die omstandigheden. De bank kan de klant vragen om zijn aanvraag te staven met documenten.

De dossierkosten van 1% blijven wel behouden als u uw termijncontract om die reden verbreekt.

Hebt u vragen over een vroegtijdige stopzetting van een termijncontract?

Neem dan contact op met onze medewerkers via info@triodos.be.