Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Jaarcijfers 2015

Triodos Bank koppelt duurzame impact aan aanzienlijke groei

26-02-2016 | Belangrijkste financiële mijlpalen:

 • 16% groei van het beheerd vermogen naar EUR 12,3 miljard
 • 13% groei van duurzame leningen
 • Core Tier 1-ratio: 19%
 • Nettowinst stijgt met 35% naar EUR 40,7 miljoen

Het totale beheerde vermogen – samengesteld uit Triodos Bank, Triodos Beleggingsfondsen en Triodos Private Banking – is over 2015 met 16% gegroeid naar EUR 12,3 miljard.

De totale balans van Triodos Bank is over 2015 met 15% gegroeid naar EUR 8,2 miljard. Dit is voornamelijk terug te voeren op de gestage groei van de leningen, de toevertrouwde middelen en het nieuwe vermogen dat bij alle vestigingen is aangetrokken.

De nettowinst van Triodos Bank van EUR 40,7 miljoen vertegenwoordigt een toename met 35%, afgezet tegen 2014. De bank heeft een rendement op het vermogen gerealiseerd van 5,5% (2014: 4,4%).

Het aantal klanten is toegenomen met 15%. Tegen het einde van 2015 had Triodos Bank 607.000 klanten, verspreid over vijf Europese vestigingen.

Financiering van duurzaam ondernemen

Gedurende 2015 zijn wij verder gegaan met het verstrekken van leningen aan duurzame ondernemingen en instellingen. Duurzame woonkredieten vertegenwoordigden in 2015 40% van de totale toename van de portefeuille met duurzame leningen (2014: 18%).
De verhouding kredieten/toevertrouwde middelen (alleen met inbegrip van onze impactleningen) nam marginaal af van 63% in 2014 naar 62% in 2015.
De ratio bedrijfsuitgaven/inkomsten toonde een lichte verbetering en kwam uit op 71% (2014: 73%). De winst vóór belasting en toevoeging aan de voorziening voor de leningenportefeuille steeg naar EUR 61,4 miljoen (2014: EUR 51,2 miljoen). De toevoeging aan de voorzieningen voor de leningenportefeuille nam aanzienlijk af, van EUR 11,1 miljoen in 2014 naar EUR 7,6 miljoen in 2015, ofwel 0,16% van de gemiddelde leningenportefeuille, afgezet tegen 0,28% in 2014.

Triodos Bank België

De kredietverlening in België is met 11% gegroeid tot EUR 1,1 miljard. De lagere groei ten opzichte van 2014 (+20%) is een gevolg van marktomstandigheden: harde concurrentie op de rentes zowel voor nieuwe aanvragen als voor herfinanciering van bestaande kredieten. Duurzame woonkredieten aan particulieren blijven snel groeien (+48%). De formule ‘hoe energiezuiniger de woning, hoe voordeliger het tarief’ vertaalt zich duidelijk in meer aanvragen voor woonkredieten.

Van de spaargelden die Triodos Bank aantrekt van Belgische klanten is 74% omgezet in kredieten aan duurzame projecten in de reële economie. Welke projecten dat zijn, kan elke spaarder en eenieder nagaan via https://www.triodos.be/nl/over-triodos-bank/zie-wat-uw-geld-doet/.

De deposito’s van de klanten groeiden eveneens met 11% (7% in 2014) tot 1,5 miljard euro. Duurzaam vermogensbeheer nam toe met 28% en de Triodos beleggingsfondsen groeiden met 42%. Het aantal klanten steeg tot 66.000, net zoals in 2014, een stijging van 7%. Het aantal Belgische werknemers nam toe tot 122.

In de eerste helft van 2015 heeft de bank met succes in Gent haar eerste regionaal kantoor geopend. Het kantoor richt zich op particulieren, organisaties en bedrijven uit Gent en omstreken en is een belangrijke investering in het verdiepen van onze klantrelaties. Einde 2015 heeft Triodos Bank afscheid genomen van haar directeur in België en Matthijs Bierman, directeur van de Nederlandse vestiging, aangesteld als directeur ad interim. De bank is gestart met de selectie van een nieuwe directeur (m/v).

Vermogenspositie

Het vermogen van Triodos Bank is over 2015 gegroeid met 11% naar EUR 781 miljoen.
Het aandelenkapitaal is gestegen met EUR 40 miljoen, ofwel 7%. Dit is gebeurd door de uitgifte van nieuwe certificaten van aandelen gedurende het hele jaar, voornamelijk aan particuliere beleggers in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Duitsland. Als gevolg daarvan is het aantal houders van certificaten van aandelen gestegen naar 35.735 (2014: 32.591); tegelijkertijd hebben twee pensioenfondsen hun deelneming afgestoten.

Door deze vermogensaanwas kon Triodos Bank haar positie als veerkrachtige financiële instelling consolideren. De Core Tier 1-ratio ligt nog steeds op het niveau van 19,0%, ruim boven de minimumdoelstelling van Triodos Bank van 16%. De schuldenratio van Triodos Bank bedroeg 8,4% eind 2015. De minimale schuldenratio in Europa bedraagt 3%.

Vooruitzichten voor 2016

Triodos Bank wil haar duurzame impact verder uitbreiden. Om deze ambitie vorm te geven wil Triodos Bank zich richten op spreiding van de leningenportefeuille zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit. De bank zal zich extra inspannen om de pioniers in verschillende sectoren van financiering te voorzien: de ondernemers die de duurzame industrieën van de toekomst ontwikkelen. Alle vestigingen zullen activiteiten in nieuwe sectoren en sub-sectoren ontwikkelen, met als doel de portefeuille te spreiden en een effectieve partner te vormen voor ondernemers en instellingen.
Voor de driejarige periode 2016-2018 gaat Triodos Bank uit van een groei met 10-15% op jaarbasis.

Triodos Bank verwacht voor 2016 een lagere bedrijfswinst, voornamelijk als gevolg van de sector brede introductie van een bijdrage aan de depositogarantieregelingen, maar ook als gevolg van de lagere rentemarges en substantiële investeringen in bedrijfsontwikkeling. Triodos Bank zal blijven streven naar een grotere impact door middel van uitbreiding van haar leningenportefeuille, en door financiële diensten aan te bieden waarbij duurzaamheid centraal staat. Wij zijn ons ervan bewust dat de economische recessie als gevolg van de financiële crisis, alsmede het trage herstel in sommige landen, in 2016 zullen voortduren en dus ook een effect zullen kunnen hebben op de resultaten van Triodos Bank.

Beleggingsfondsen

Triodos beleggingsfondsen beleggen in duurzame sectoren, zoals microfinanciering, biologische landbouw, culturele projecten, duurzame energie, duurzaam vastgoed en beursgenoteerde ondernemingen die zijn gescreend op hun duurzame prestaties (SRI).
Ondanks de uitdagende ontwikkelingen op de aandelenmarkten hebben de Triodos SRI-fondsen een aanzienlijke groei kunnen realiseren.
Eind 2015 beheerde Triodos Investment Management 18 beleggingsfondsen voor particuliere en institutionele beleggers, met een totaal beheerd vermogen van EUR 3,14 miljard (2014: EUR 2,6 miljard).
Gespecialiseerde microfinancieringsfondsen hebben financiering geboden aan 100 (2014: 102) microfinancieringsinstellingen in 45 landen (2014: 44).
Deze algehele stijging van het volume van de beheerde fondsen geeft de interesse weer van beleggers in duurzame beleggingen. Wereldwijd kiezen beleggers, behalve voor financiële resultaten, steeds vaker ook voor een zinvolle en meetbare impact. Die ontwikkeling is een belangrijke stap in de overgang naar een duurzame samenleving op grote schaal.

Dividend

Triodos Bank NV stelt een dividend voor van EUR 1,95 per certificaat van aandeel. De pay-out ratio bedraagt 46%.

Cijfers 2015 in het kort:

 • Balans Triodos Bank: EUR 8,2 miljard (15% groei)
 • Triodos beleggingsfondsen: EUR 3,14 miljard (19% groei)
 • Beheerd vermogen Private Banking: EUR 1,4 miljard (12% groei)
 • Aantal klanten: 607.000 (15% groei)
 • Leningen: duurzame ondernemingen, projecten en hypotheken: 13% groei
 • Nettowinst Triodos Bank: EUR 40,7 miljoen (35% groei)
 • Core Tier 1-ratio: 19,0%
 • Aantal medewerkers: 1.121 (10% groei)

Belangrijkste impact mijlpalen:

In 2015 hebben wij het equivalent gefinancierd van:

 • 100 microfinancieringsinstellingen die 10,2 miljoen spaarders en 15,5 miljoen leners bereiken
 • culturele ervaringen voor 18,7 miljoen bezoekers
 • groene elektriciteit voor 1 miljoen Europese huishoudens
 • 33,6 miljoen maaltijden op basis van producten van biologisch verbouwde grond