Kenmerken

 

Doel van de financiering Met het voorschot op vaste termijn kunt u uw liquiditeitsbehoeften op korte termijn het hoofd bieden
Toekennings-voorwaarde Goed thesauriebeheer (plan)
 Looptijd Per periodes van 1, 2, 3, 6 maanden
Bedrag Minimum 100.000 EUR
Interesten Vaste rentevoet per periode
Gebaseerd op rentetarieven Euribor (+ marge)
Terugbetaling Kapitaal en interesten aan het einde van elke periode verschuldigd
Terbeschikkingstelling Storting van het geleende bedrag op uw zichtrekening
 Bijkomende informatie Productfiche Triodos straight loan

 

Looptijd van de lening

Een voorschot op vaste termijn kan per periodes van 1 tot 6 maanden worden opgenomen.

Bedrag

Wij financieren uw voorschotten op vaste termijn vanaf 100 000 EUR.
De lagere bedragen kunnen met een kaskrediet worden gefinancierd.

Interesten

Uw rentevoet is vast per periode en gebaseerd op de Euribor. Deze rentevoet is afhankelijk van de aard en het risicoprofiel van uw project, uw activiteitensector en de marktevolutie. Wij passen de rentetarieven toe volgens de markt.

Terugbetaling

Het kapitaal en de interesten zijn verschuldigd aan het einde van elke periode.

Administratiekosten

Bij een kredietopening horen administratiekosten. Het precieze bedrag van deze kosten hangt af van de omvang van uw krediet en van de tijd die wordt besteed aan de behandeling daarvan.