Zoeken naar juiste belegging

De compartimenten van Triodos Sicav I en de portfolio’s van Triodos Private  Banking beleggen in ondernemingen die voldoen aan onze sociale en ecologische criteria.

Triodos Investment Management onderzoekt de duurzame prestaties van beursgenoteerde ondernemingen. De resultaten van deze duurzaamheidsanalyse bepalen of een bedrijf wordt opgenomen in het Triodos Beleggingsuniversum.

Het onderzoeksproces, stap voor stap

Wij baseren ons onderzoek op duidelijke criteria:
  • Stap 1: duurzame ondernemingen
    Enkel ondernemingen die meer dan 50% van hun omzet halen uit duurzame producten of diensten komen in aanmerking. Met hun activiteiten moeten ze positief bijdragen tot het milieu, het klimaat of het algemene welzijn.
  •  Stap 2: de besten van de klas
    Ondernemingen die geen typisch duurzame producten of diensten leveren, komen eventueel in aanmerking als ze qua maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) 'best-in-class' zijn. Dat betekent dat ze behoren tot de 50% beste bedrijven van hun sector. Voor deze analyse vergelijken we zo’n 70 generieke en sectorspecifieke duurzaamheidscriteria, verdeeld over de thema's milieu, samenleving en corporate governance.
  • Stap 3: onze minimumeisen
    De ondernemingen die we na stap 1 en 2 overhouden, toetsen we tot slot nog op onze eigen minimumeisen. Die eisen stellen dat de geselecteerde ondernemingen niet mogen betrokken zijn bij activiteiten die de totstandkoming van een duurzame, menswaardige samenleving op lange termijn belemmeren.

 

Dit onderzoeksproces leidt dikwijls tot een dialoog met de ondernemingen, waardoor ze hun prestaties qua duurzaamheid vaak nog zullen verbeteren.

Meer weten? Lees dan meer over de duurzaamheidsanalyse van Triodos Investment Management.