Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Klimaatbescherming aanmoedigen

19-11-2015 | In het kader van de strategie voor Maatschappelijk Verantwoord Investeren (MVI) van Triodos Bank, beleggen MVI-fondsen en portefeuilles voor privaat vermogensbeheer in beursgenoteerde ondernemingen die op grond van hun duurzame prestaties tot de beste van hun sector behoren. Ook gelden er uitsluitingscriteria, afhankelijk van de negatieve impact van bepaalde activiteiten voor mens en milieu. Die dubbele strategie wordt bijvoorbeeld toegepast op de energiesector.

Een tiental jaren geleden wilde Triodos Bank haar duurzame selectie van beursgenoteerde ondernemingen uitbreiden naar de olie- en gassector. Ze hoopte op die manier de bedrijven in die sector te kunnen identificeren en hen te motiveren om hun prestaties op het gebied van duurzaamheid ingrijpend te verbeteren. De veranderingen in de sector worden echter onvoldoende geacht.

Uitsluiting van de olie- en gassector

In tal van sectoren doen bedrijven hun uiterste best om hun duurzaamheidsprestaties geleidelijk aan te verbeteren. Dat geldt niet voor de sector van de fossiele grondstoffen. Veel olie- en gasbedrijven gaan zelfs over op technologieën die alsmaar schadelijker zijn voor het milieu. Daarom worden alle ondernemingen die meer dan 5% van hun omzet uit olie en gas halen, vanaf nu uitgesloten van het Triodos Beleggingsuniversum. Hetzelfde geldt voor ondernemingen die apparatuur of specifieke bestanddelen voor die industrie maken. Als gevolg van die beslissing werden Dong Energy (Denemarken), Gasunie (Nederland) en Vopak (Nederland) uitgesloten van het Triodos Beleggingsuniversum.

Sinds 2012 past Triodos Research verder een nultolerantiebeleid toe op ondernemingen die zich toeleggen op de winning en productie van schaliegas en olie afkomstig uit teerzanden, zoals ook al gold voor de bedrijven uit de nucleaire sector.
Het klimaat verdedigen

De investeringen in bedrijven die actief zijn in energie-efficiëntie en de productie van hernieuwbare energiebronnen steunen actief de overgang naar een duurzame economie. Op dit ogenblik levert maar liefst 15% van de bedrijven uit het Triodos Beleggingsuniversum al een bijdrage aan de bescherming van het klimaat. Dat geldt bijvoorbeeld voor de Amerikaanse ondernemingen Cree (LED-verlichting) en First Solar (zonnepanelen) of het Deense bedrijf Vestas (windenergie).