Een belegging houdt risico’s in

In vergelijking met een spaarrekening, biedt een belegging een potentieel hoger rendement, maar er zijn risico’s aan verbonden met name het risico om het volledige belegde bedrag te verliezen.

  • Wisselkoersrisico: de fondsen worden verhandeld in euro. Niettegenstaande, kunnen, binnen die fondsen, de bedrijfsaandelen, de financieringen van projecten voor microfinanciering en hernieuwbare energie zowel in euro als in vreemde valuta worden uitgedrukt. Er bestaat dus een risico verbonden aan de onzekerheid van de wisselkoers.
  • Marktrisico: dit betreft het risico dat verbonden is met beursgenoteerde bedrijfsaandelen en obligaties die worden verhandeld op een gereglementeerde markt. Dat risico wordt veroorzaakt door de schommeling van de waarde van de beleggingen in het fonds.
  • Evaluatierisico: de fondsen voor microfinanciering en hernieuwbare energie investeren in niet-beursgenoteerde projecten. Het kan dus zijn dat het ‘prijskaartje’ voor die investeringen niet zomaar beschikbaar is of moeilijk te bepalen valt.
  • Renterisico: de waarde van beleggingen in obligaties die door een fonds worden gerealiseerd, kan omgekeerd schommelen ten opzichte van de fluctuaties van de rentevoeten.
  • Liquiditeitsrisico: de fondsen voor microfinanciering en hernieuwbare energie investeren in niet-beursgenoteerde projecten. Bijgevolg kunnen ze niet even gemakkelijk of snel verhandeld worden als beleggingsfondsen die in verhandelbare waarden beleggen. Het is niet uitgesloten dat dat type fonds verplicht is om de uitgifte of de terugbetaling van rechten van deelneming voor lange(re) periodes op te schorten.
  • Specifieke risico’s: het hernieuwbare energiefonds financiert bedrijven die voor het rendement afhangen van fabrikanten voor de goede opvolging van werven evenals van zon en wind. Anderzijds kunnen de prestaties van het fonds beïnvloed worden door plotse veranderingen uitgaande van de fiscale politiek en de wet- of regelgeving van de energiesector. Het fonds voor microfinanciering kan, op zijn beurt, de gevolgen dragen van een mogelijke politieke of juridische onzekerheid van het land waar het fonds projecten financiert.