Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Obligaties

Waarin belegt het fonds

Het vermogen van het fonds wordt belegd in obligaties in euro van: 

  • 'large cap' ondernemingen
  • landen

De beleggingsportefeuille is gespreid over diverse landen, sectoren en ondernemingen.

Duurzame beleggingsstrategie

Het duurzaamheidsonderzoek omvat de volgende drie stappen:
(1) selectie van bedrijven met duurzame activiteiten,
(2) selectie van bedrijven die het beste in hun klasse zijn binnen de sector en
(3) verwijdering van bedrijven die niet voldoen aan de vastgestelde minimumeisen.

Voor overheden zijn de stappen:
(1) vaststellen van de landen die het beste in hun klasse zijn en
(2) verwijdering van landen die niet voldoen aan de vastgestelde minimumeisen.

Het fonds gaat waar mogelijk actief in gesprek met de geanalyseerde bedrijven over belangrijke en relevante problemen met betrekking tot hun sociale, milieu- en bestuurlijke prestaties.

Lees meer informatie over onze methodologie .

Top 5 bedrijfsobligaties

Organisatie* 
 1 0.125% FMO 2015 - 2020 
 2 1.750% Council of Europe Development Bank 2014 - 2024 
 3 3.500% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2006 - 2021 
 4 2.500% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2012 - 2022 
 5 4.625% European Investment Bank 2004 - 2020 

Top 5 staatsobligaties 

  Organisatie* 
 1 1.750% French Government bond 2016 - 2039 
 2 2.750% French Government bond 2012 - 2027 
 3 2.250% French Government bond 2013 - 2024 
 4 0.500% German Government bond 2015 - 2025 
 5 3.750% Italian Government bond 2006 - 2021 

Per 31-01-2019. (Bron: RBC Investor Services)