Een verouderende bevolking, nieuwe maatschappelijke verwachtingen, snel evoluerende technologieën en besparingen op overheidsniveau vormen momenteel de grootste uitdagingen voor ondernemers in de gezondheidssector. Daarom ijvert Triodos Bank voor een kwaliteitsvol zorglandschap dat toegankelijk en financieel duurzaam is. Met dit in gedachte financiert de Bank projecten zoals Espace Malibran.

Espace Malibran is veel meer dan alleen een medisch wijkcentrum. In de voormalige polikliniek huizen vandaag een tandartsenpraktijk, een huisartsenpraktijk, een winkel waar je medische hulpmiddelen kan kopen of huren (orthopedisch materiaal, hoorapparaten) en een kantoor van de Christelijke Mutualiteit en het Algemeen Christelijk Vakverbond. Er zijn ook een tiental organisaties die, elk binnen hun domein, een antwoord trachten te bieden op de ongelijkheid in gezondheid. Lees hieronder in de groene kaders over drie van deze ondernemingen.

Een antwoord op het probleem van integratie

Sinds 1988 biedt Arpaije opleidingen en hulp voor de maatschappelijke en professionele integratie van jongeren. Arpaije is sinds 1995 een 'erkende werkplaats voor leren op de werkvloer' en werd vervolgens erkend als Onderneming in Sociale Economie. Vandaag gaat het de uitdaging aan om tijdelijke of duurzame jobs te creëren voor werknemers die uit de boot vallen op de arbeidsmarkt. De buren komen regelmatig samen in de nieuwe ruimtes van Arpajie in Espace Malibran om er te genieten van een lekkere maaltijd in goed gezelschap.

 

In 1984 is men gestart met de bouwplaats van de Christelijke Mutualiteiten. Daarvoor was er op diezelfde locatie een polikliniek en een materniteit. Het was de bedoeling om van de ruimte een centrum voor sociaal ondernemen te maken met bijzondere aandacht voor het historische erfgoed. Daar is men in geslaagd: zelfs vandaag nog kunnen patiënten en voorbijgangers de mooie art-nouveaugevel van Malibranstraat 47 bewonderen met de volledig gerestaureerde art nouveau geveldecoratie van Paul Cauchy.

De gevoeligheid van het project stopt echter niet bij de herwaardering van het erfgoed. Architectenbureau FSV² heeft aan twee architecten van het project gevraagd om tijdens de ontwerpfase ter plaatse te overnachten. Na drie jaar werk is er vandaag een gezellige ruimte van 3400 m² met verschillende sociale en medische organisaties en 1100 m² met aangepaste woningen.

Een antwoord op het vraagstuk rond huisvesting

Ook de vzw Straatverplegers heeft een plek in het nieuwe gebouw gekregen. Beter nog, de daklozen die de vzw helpt, krijgen in Espace Malibran een degelijke woning tegen een verminderde prijs. Het tekort aan woningen is een van de belangrijkste factoren die maatschappelijke integratie verhinderen. Dankzij dit nieuwe project leren daklozen opnieuw leven in een gesloten ruimte en raken ze gewend aan hun intimiteit waardoor ze beetje bij beetje hun zelfvertrouwen terugvinden en zich opnieuw op de arbeidsmarkt wagen.

Céline Fremault, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met onder andere Huisvesting en Levenskwaliteit, was aanwezig op het openingsfeest van Espace Malibran: “Dit prachtige initiatief biedt concrete antwoorden op problemen inzake gezondheidszorg en thuiszorg, sociale uitsluiting en de toegang tot de woningmarkt.”

Door nieuwe sociale woningen ter beschikking te stellen draagt het project bij aan de vermindering van de ongelijkheid, een alomtegenwoordig probleem in de stad Brussel. Met een team van gezondheidsprofessionals in de buurt kunnen de bewoners bovendien hopen op een echte sociale re-integratie en psychologische rehabilitatie.

Een antwoord op het vraagstuk rond welzijn

Similes Bruxelles is een vzw die hulp biedt aan personen met psychische problemen en hun families. Ze heeft als taak om te luisteren, te ondersteunen, te informeren, psychologische, sociale en juridische begeleiding te bieden, de belangen van deze mensen te verdedigen, de rol van de familie als zorgpartner te versterken, middelen in te zetten om het publiek en de betrokken instanties te informeren en, indien mogelijk, deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek. In Espace Malibran biedt Similes een luister- en advieslijn, psychologische en sociale, individuele of familiale consultaties op afspraak, een documentatiecentrum met een tweemaandelijkse publicatie, een praatgroep en tal van sensibiliseringsactiviteiten over geestelijke gezondheid.

Sociale economie

De basisprincipes van de sociale economie worden weerspiegeld in onze waarden en normen: voorrang van arbeid op kapitaal, democratische besluitvorming, maatschappelijke verankering, transparantie en duurzaamheid. Logisch dus dat we een zeer grote groep bedrijven en initiatieven ondersteunen die een sociaal doel nastreven.

Samen voor een sociale en solidaire economie