Wendy Reid, Foto: Bas Berkhout.
Wendy Reid. Foto: Bas Berkhout.

Wat doet North West Mull Community Woodland Company (NWMCWC) en wat maakt dit bedrijf uniek?


Het bedrijf werd opgericht om land en bedrijven te kopen en te gebruiken om voordeel te genereren voor de omringende gemeenschap. Zoals onze naam al doet vermoeden, was de eerste aankoop een bosgebied bij Dervaig in Noord-Mull. Dat is een van onze grootste projecten. Het bos levert inkomsten op door de verkoop van hout en heeft vele andere mogelijkheden voor de plaatselijke bevolking gecreëerd. We hebben zeven pachtboerderijen opgericht en in het bos een bosbouwschool opgezet om buitenonderwijs aan te bieden. Milieuherstel is een prioriteit van de gemeenschap. Voor elke gekapte boom wordt er een nieuwe inheemse loofboom geplant. 

In 2018 hebben we de gemeenschap gesteund bij haar bod op Ulva, een klein eiland voor de westkust van Mull, dat in privéhanden was. Momenteel werken we aan woningherstel en de verbetering van de infrastructuur van de pier, maar het is onze bedoeling om het eiland te verjongen, ervoor te zorgen dat gezinnen zich er opnieuw vestigen en een erfgoedprogramma op te zetten dat het verhaal van de mensen en de geschiedenis van Ulva vertelt.

Wij zijn een onderneming die door de gemeenschap wordt gedreven, wat betekent dat iedereen in de regio lid kan worden en inspraak kan hebben in onze projecten en prioriteiten. Iedere gemeenschap in Schotland is anders en dit bedrijf bestaat om aan de plaatselijke behoeften te voldoen en om mensen te helpen zich te ontplooien. 


Welke uitdaging bracht u ertoe NWMCWC op te richten?


Het komt erop neer dat gemeenschappen toegang moeten hebben tot plaatselijke hulpbronnen en zeggenschap moeten hebben over de manier waarop die worden gebruikt. Als afgelegen eiland wordt Mull geconfronteerd met bijzondere uitdagingen, bijvoorbeeld een gebrek aan huisvesting en beperkte werkgelegenheidskansen. Er is een lange geschiedenis van gemeenschapsactie rond Dervaig en als groep kan het bedrijf potentieel meer met het land doen dan een individuele eigenaar, om deze problemen aan te pakken. 

Wendy Reid. Foto: Bas Berkhout.
Wendy Reid. Foto: Bas Berkhout.

Wat gaat er goed? Voor welke uitdagingen staan jullie?


Het feit dat deze activa – het bos en Ulva – eigendom zijn van de gemeenschap, opent mogelijkheden en biedt de mensen inspraak in de toekomst van hun woonplaats. Dat heeft een groot effect.

Onze uitdagingen zijn de tijd die nodig is om dingen vooruit te helpen en de vaardigheden en middelen aan te boren die op gemeenschapsniveau nodig zijn, waarbij veel mensen al doende moeten leren. De gemeenschap moet zich erbij aansluiten, wat tijd kost. Het is ook belangrijk dat beslissingen niet alleen vanuit zakelijk oogpunt worden genomen, maar dat ook rekening wordt gehouden met de impact op cultuur en leefomgeving.

Hoe deelt Triodos Bank uw visie?


Het mooie van Triodos is dat ze de bredere sociale en ecologische voordelen van wat we doen, willen ondersteunen. Door een relatie met de bank op te bouwen, hoeven we ons niet steeds te verantwoorden. Zij begrijpen ons ethos en delen onze waarden. Dit betekent dat zij onze acties kunnen steunen. 

We werken in een lastige context, waar commerciële bedrijven het misschien moeilijk hebben, maar omdat Triodos onze bredere doelstellingen begrijpt, zijn ze flexibel en ruimdenkend. Dat is een heel verfrissend zienswijze.

Wie is Wendy Reid? 

Wendy Reid is ontwikkelingsmanager bij de North West Mull Community Woodland Company. Ze heeft een lange loopbaan in gemeenschapsontwikkelingsprojecten in de Schotse Hooglanden en op de Schotse eilanden. Een van haar taken is de gemeenschap te helpen bij het verwezenlijken van hun ambities voor de ontwikkeling van het eiland. In het kader van dit werk is zij in 2019 op het eiland gaan wonen.

 

Hoe hebt u de leningen van Triodos Bank gebruikt om uw impact te vergroten?


De wetenschap dat we de steun van Triodos hebben, geeft ons het vertrouwen om sneller naar mogelijke projecten te kijken en ze op te zetten, zodat ze een grotere impact hebben op onze gemeenschappen. Het is echt bemoedigend om met onze relatiebeheerder te spreken en te weten dat hij wil helpen om van onze organisatie een succes te maken, en niet alleen leningen wil aanbieden.

Wendy Reid. Photo: Bas Berkhout.
Wendy Reid. Foto: Bas Berkhout.

Wat is de volgende stap voor NWMCWC?


In de komende jaren willen we een pachter vinden voor onze landbouwactiviteiten op Ulva, de woningen renoveren die momenteel leeg staan en extra woningen creëren, zowel op Ulva als rond Dervaig. Wij willen de paden op het eiland verbeteren en zorgen dat er permanent boswachters beschikbaar zijn om toeristen rond te leiden zodat die kunnen genieten van wat het eiland te bieden heeft. In 2022 beginnen we de eerder gekapte gebieden te herbeplanten met een mix van inheemse loofbomen en commerciële soorten.
Wat er op het eiland gebeurt, wordt beïnvloed door de nieuwe gezinnen die er komen wonen. We zijn er ons echter ook van bewust dat we een evenwicht moeten vinden tussen de groei van de bevolking, en dus van de ecologische voetafdruk, en het behoud van het unieke landschap en milieu van Ulva. We werken samen met andere eilanden in Europa – via het Europees netwerk van kleine eilanden – om een agenda op te stellen voor de overgang naar schone energie voor het eiland. Deze agenda zal in onze projecten worden opgenomen.

Welke langdurige impact zou u willen maken?


De onderneming streeft op lange termijn naar een betere levenskwaliteit voor de bewoners van het gebied. De bedoeling is hen te helpen hier te kunnen blijven en mensen aan te moedigen terug te komen, bedrijven te beginnen en hun leven in de gemeenschappen op te bouwen. 

Uiteindelijk willen wij een facilitator zijn voor onze gemeenschappen en dat doen op een manier die onze impact op het milieu tot een minimum beperkt.

Wat is uw persoonlijke motivatie?


Ik wilde graag aan het Ulva-project deelnemen omdat het een kans bood om al in een vroeg stadium bij iets belangrijks betrokken te zijn. Ik heb het gevoel dat ik de toekomst van het eiland mee kan vormgeven namens de hele gemeenschap en dat ik kan helpen iets nieuw leven in te blazen dat anders niet zou bestaan. Het is werk dat een doel heeft en dat past bij mijn persoonlijke waarden. Ik voel me zeer bevoorrecht dat ik dit werk mag doen en dat ik de impact mag zien die wij elke dag hebben.

Meer inspiratie?