Sinds de oprichting bevordert Silex vriendschappelijke ontmoetingen tussen volwassenen met en zonder mentale beperking. Het centrum zorgt voor recreatie en activiteiten waarbij ze zich kunnen ontplooien. Maar de leden entertainen is niet het enige doel van Silex. Het gaat vooral om de erkenning van de plaats die mensen met een verstandelijke beperking innemen in onze samenleving. Zo wil Silex bijdragen aan meer rechtvaardige samenleving.

Omdat we activiteiten in het centrum combineren met outdooractiviteiten, doorbreken we het isolement waar mensen met een beperking soms mee kampen. Tijdens die momenten van ontspanning raken mensen gewoon aan de buitenwereld en aan het leven in de maatschappij die hen omringt.
Patrick de Mûelenaere, Bestuurder-Penningmeester van Silex

De kracht van ontmoetingen

Culturele en sportieve activiteiten nemen een belangrijke plaats in bij Silex. Schrijfworkshops, een bezoek aan een imker, een Creools avondmaal, een karaokeavond of een potje cricket in de namiddag. Naast die ludieke activiteiten vinden er ontmoetingen plaats met verenigingen en NGO’s om over thema’s als duurzaamheid of solidariteit te praten. Kortom, het huis bruist van de gezelligheid.

“Wederzijdse hulp is van fundamenteel belang. Bij elke activiteit helpen leden en vrijwilligers elkaar. Daarin schuilt de kracht van ontmoetingen tussen verschillende personen: we gebruiken ieders kracht om enkele gebreken op te vangen.”

Communiceren op maat van iedereen

Dat is meteen de reden waarom een goede communicatie zo’n belangrijke plaats inneemt voor leden en vrijwilligers van Silex. Silex kreeg daarom een website en een papieren magazine (La Criée). Beide kanalen weerspiegelen mooi het engagement van het personeel: verslagen van reizen, kleine en grote zorgen, aankondigingen van verjaardagen en evenementen worden er gedeeld. Iedereen vindt elkaar hier terug en er zijn almaar meer uitwisselingen.

“Bij Silex kunnen mensen met een verstandelijke beperking open en in een ontspannen sfeer met elkaar praten. Ze maken hier nieuwe vrienden. De deur staat wagenwijd open, voor iedereen. Lid zijn van Silex betekent in een project stappen en deel uitmaken van een vriendengroep volwassenen die elkaar kennen en respecteren. Je moet echter ook zin hebben om te integreren en nieuwkomers te verwelkomen.”

Meer dan enkel een sociaal project

De missie van Silex is duidelijk. Ze kozen daarom een bank die hun waarden respecteert. “Als vereniging zijn wij betrokken in de samenleving, net als Triodos Bank. Voor ons was het een natuurlijke keuze om bij hen aan te kloppen.”

Het huis besteedt overigens bijzondere aandacht aan het milieu. “Alle buren kunnen zich bedienen van de buurtcompost, de leden spenderen volle dagen in de moestuin en op het dak staan zonnepanelen om onze energiefactuur lager en voetafdruk kleiner te houden. Op die manier maken wij onze leden bewust van de problematiek van de klimaatverandering.”

Sociale economie

De basisprincipes van de sociale economie worden weerspiegeld in onze waarden en normen: voorrang van arbeid op kapitaal, democratische besluitvorming, maatschappelijke verankering, transparantie en duurzaamheid. Logisch dus dat we een zeer grote groep bedrijven en initiatieven ondersteunen die een sociaal doel nastreven.

Samen voor een sociale en solidaire economie