Moet ik roerende voorheffing betalen op mijn rente-inkomsten?

Bij een gereglementeerde spaarrekening is de eerste schijf rente-inkomsten van 990 EUR voor inkomsten 2020 (aanslagjaar 2021) vrijgesteld van roerende voorheffing. Boven dat bedrag wordt een roerende voorheffing van 15% ingehouden.

De toepassing van die vrijstelling van de roerende voorheffing gebeurt als volgt: bij elke uitbetaling van rente-inkomsten (basisrente en/of getrouwheidspremie) wordt gecontroleerd of het totaalbedrag dat in het lopende kalenderjaar werd uitbetaald de grens voor de vrijstelling van roerende voorheffing niet heeft overschreden. Dat gebeurt automatisch als de grens bereikt is. De banken bekijken elke spaarrekening afzonderlijk. Maar wanneer de som van uw rente-inkomsten op uw verschillende rekeningen (eventueel bij verschillende banken), hoger is dan het bedrag dat vrijgesteld is van belastingen, dan moet u dat zelf aangeven op uw belastingaangifte.

Een termijnrekening daarentegen is niet vrijgesteld van roerende voorheffing. Die roerende voorheffing van 30% wordt rechtstreeks afgehouden van uw rente-inkomsten.