Termijnrekening: wat is het verschil tussen jaarlijks interest ontvangen of op de vervaldag ?

Voor looptijden van meer dan 1 jaar kun je kiezen tussen:

- een jaarlijkse interestbetaling (uitkering)

- een jaarlijkse kapitalisatie van je interesten en een betaling in één keer wanneer je polis vervalt, bijvoorbeeld na 5 jaar (kapitalisatie). De jaarlijkse interest die je niet ontvangt (kapitalisatie) wordt opgeteld bij het bedrag dat je op je termijnrekening hebt gestort. Er wordt dus ook rekening mee gehouden bij het berekenen van de volgende jaarlijkse interest. Dit wordt samengestelde interest genoemd.


Voorbeeld: je hebt een termijnrekening van 10.000 euro met een jaarlijkse interestvoet van 2,50% (de interestvoet in je contract is de bruto jaarrente). Op het einde van het eerste jaar krijg je dus 250 euro bruto. Als je ervoor kiest om voor een tweede jaar te kapitaliseren, verdien je niet alleen deze 2,50% jaarlijkse interest op het kapitaal van 10.000 euro, maar ook op het interestbedrag zelf. Of anders gezegd, op een totaal kapitaal van 10.250 euro. Deze logica wordt dan elk jaar toegepast volgens de looptijd van het gekozen contract.


De roerende voorheffing (30%) wordt al van je interest afgetrokken wanneer die je wordt uitbetaald.