Verlies ik getrouwheidspremie als ik geld van een Triodos-rekening stort op een andere Triodos-rekening?

U neemt de al opgebouwde maar nog niet verworven getrouwheidspremie mee bij een overschrijving tussen eigen gereglementeerde spaarrekeningen.

Twee voorwaarden:

 • Het gaat om minimaal 500 EUR.
 • De spaarrekeningen zijn bij dezelfde bank en minstens 1 titularis is dezelfde.
  Dat betekent dat u meer flexibiliteit hebt en u niet hoeft te wachten tot de getrouwheidspremie is verworven als u een dergelijke overschrijving wilt doen.

Een voorbeeld:
Mevrouw Smet heeft een Triodos spaarrekening van 12.500 EUR. Mevrouw Smet heeft ook een gezamenlijke Triodos spaarrekening met de heer Janssens. Mevrouw Smet schrijft 2.500 EUR over naar die gezamenlijke Triodos spaarrekening en behoudt de al opgebouwde getrouwheidspremie op het bedrag dat zij overschrijft.

In andere gevallen verliest u de opgebouwde getrouwheidspremie. Bijvoorbeeld als u geld overschrijft van uw spaarrekening bij bank X naar uw spaarrekening bij bank Y of als u overschrijft naar een Triodos spaarrekening op naam van iemand anders.

Geldt de proportionele overdracht ook bij een overschrijving van een Triodos spaarrekening naar een Triodos Junior spaarrekening?
Nee, omdat de titularis niet dezelfde is. De minderjarige is de titularis van een Triodos Junior spaarrekening en niet de ouders.

Hoe wordt getrouwheidspremie (GP) berekend bij een proportionele overdracht?

Een concreet voorbeeld:

 • 15/09/2013: storting van 10.000 EUR op rekening A met een GP van 0,15 %
 • 15/01/2014: overschrijving van 10.000 EUR van rekening A naar rekening B bij dezelfde bank en met zelfde titularis met een GP van 0,20%
 • 15/09/2014: de 10.000 EUR is 12 maanden ononderbroken op rekening blijven staan (eerst op rekening A, daarna op rekening B): de getrouwheidspremie is dus verworven
 • 1/10/2014: de getrouwheidspremie wordt uitbetaald op rekening B pro rata van:
  • 4 maanden (4/12) pro rata van GP rek. A (0,15%): 10.000 EUR x 0,15% x 4/12 : 5 EUR
  • 8 maanden (8/12) pro rata van GP rek. B (0,20%) : 10.000 EUR x 0,20% x 8/12 : 13,33 EUR
 • Totaal uitbetaalde getrouwheidspremie: 5 EUR + 13,33 EUR = 18,33 EUR