Wat doet het Triodos Fonds?

Het Triodos Fonds

Triodos Fonds vzw werd in 1993 opgericht en steunt maatschappelijk vernieuwende initiatieven dankzij giften. Het gaat om kleinschalige projecten in België die een duidelijke impact hebben: sociaal, ecologisch of cultureel. Voorbeelden zijn projecten in domeinen als jeugdzorg, milieu, kunst en cultuur, onderwijs of gezondheidszorg.

De middelen van het Fonds zijn afkomstig van rechtstreekse giften van onze klanten.

Wat zijn de criteria om in aanmerking te komen voor een gift van het Triodos Fonds?

  • Uw project wordt in België ontwikkeld.
  • Uw project heeft een maatschappelijk doel, geen winstgevend doel.
  • Uw project is bij voorkeur kleinschalig of moet nog opgestart worden. Er zal rekening gehouden worden met de mogelijke ontwikkeling op grotere schaal.
  • De impact van de gift van het Triodos Fonds op de realisatie van het project moet beduidend zijn.

Hoe vraagt u steun van het Triodos Fonds?
Stuur een e-mail naar info@triodosfunds.be om een aanvraagformulier te krijgen dat u ingevuld kunt terugsturen per mail of per post naar onderstaand adres.

De aanvraag moet 4 maanden vóór de start van uw project gebeuren. Het evaluatiecomité van het Triodos Fonds vergadert 4 keer per jaar om de aanvragen van de projecten te bespreken. Daarna krijgt u een brief met daarin de beslissing van het comité.
Triodos Fonds VZW
Ter attentie van dhr. Pablo Van Schel
Hoogstraat 139/3
1000 Brussel

Wat is de status van een bestaande rentebestemming en het wegschenken van (een deel van) mijn rente?

Als u bij de opening van uw (Junior) spaarrekening of termijnrekening (vóór januari 2019) een document ‘Rentebestemming’ ingevuld hebt, verandert er niks.
Elk trimester wordt uw rente of een deel ervan automatisch afgehouden van uw rekening en in een keer op het einde van het jaar doorgestort aan een organisatie van uw keuze of aan het Triodos Fonds. Zo krijgen projecten die aanleunen bij onze waarden een steuntje in de rug.

De details van uw rentebestemming vindt u in het overzicht van uw transacties via Online Banking en via uw rekeninguittreksels. Wilt u bijkomende info of wilt u uw keuze wijzigen, neem dan contact op met een medewerker van Customer Services of uw relatiebeheerder.

De bank is momenteel bezig met een grondige studie om de rentebestemming beter te evalueren. Daarom is er beslist om voorlopig geen nieuwe vragen voor rentebestemming te aanvaarden.