Hoe werkt uw Triodos termijnrekening?

Eén termijnrekening, verschillende contracten

 • Eén termijnrekening volstaat voor meerdere contracten.
 • Als u meerdere contracten wilt openen, stort u de bedragen afzonderlijk (vanaf 2.500 EUR per contract).
 • Vermeld altijd, als u een bedrag stort op uw termijnrekening, in de mededeling de looptijd en uw keuze van rente-uitbetaling.  

Overzicht van uw termijnrekening

 • De bewegingen op uw termijnrekening en een overzicht van uw contracten zijn beschikbaar via het rekeninguittreksel en/of via Internet Banking.
 • Het overzicht met uw contracten toont het bedrag, de begin- en einddatum en het rentepercentage. 

Geldopname

 • Geldopname is enkel mogelijk op de vervaldag van het contract.
 • Vroegtijdige terugbetaling van het contract is mogelijk onder bepaalde voorwaarden. Zie de tarieflijst

Betaling van uw rente

 • U kiest voor een maandelijkse of jaarlijkse storting of een kapitalisatie van uw rente.
 • De roerende voorheffing wordt direct van uw rente-inkomsten afgehouden.
 • De rente wordt gestort op de door u aangegeven rekening.

Vervaldag

 • Twee weken vóór de vervaldag van uw contract ontvangt u een brief met de vraag welke bestemming u wilt geven aan het vrij te komen bedrag.
 • U kunt dan kiezen voor:
  • verlenging van uw contract voor een looptijd die u past tegen het actuele rentetarief
  • storting van het vrijgekomen bedrag naar een Triodos spaarrekening of naar een andere rekening
  • een ander duurzaam Triodos-product  

Schenk de rente aan duurzame projecten

Wilt u de ontwikkeling van initiatieven extra ondersteunen? Bij Triodos Bank kunt u (een deel van) de rente wegschenken.

 • Kies het project, de organisatie of de vereniging die u wilt steunen.
  of
 • Schenk uw rente aan de vzw Triodos Fonds. Het Fonds steunt kleinschalige Belgische projecten die een duidelijk maatschappelijk doel hebben.

Interesse? Vul dan nu dit formulier in en stuur het ons terug.