Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

De referentie in zorgverlening zijn

Een publiek-private fusie in de ziekenhuissector

  article_pentad-chwapi

Met bijna 2.400 personeelsleden, een kleine 300 artsen en 25.000 opnames per jaar is het ‘Centre Hospitalier de Wallonie picarde’ (CHwapi) een van de grootste ziekenhuizen van Wallonië. Het overkoepelt 4 ziekenhuizen in Doornik en een consultatiecentrum in Péruwelz. We gingen in gesprek met  Pierre Tempels (Directeur) en Fredericq Wattecamps  (Financieel Directeur).

Wat maakt CHwapi zo bijzonder in de sector van de ziekenhuizen?

PT: Wij zijn ontstaan uit een fusie van alle hospitalen uit de regio van Doornik. Aanvankelijk waren hier meerdere ziekenhuizen die behoorden tot verschillende netwerken. Er bestond een bepaalde vorm van concurrentie tussen hen. Er was een ziekenhuis van het OCMW en een van een vzw die gelieerd was aan de provincie Henegouwen. Daarnaast was er een ziekenhuis dat opgericht was door de socialistische mutualiteiten en tenslotte was er een ziekenhuis dat opgezet was door de christelijke mutualiteit.

PT: Sinds de jaren tachtig is de wereld van de ziekenhuizen in beweging. Er werden vanuit de federale overheid normen opgelegd op vlak van minimale grootte en financiering. In dit kader is er ook in Doornik een fusie-beweging op gang gekomen waardoor er eind de jaren negentig nog drie hospitalen waren. Toen in 2003 het publieke ziekenhuis financiële moeilijkheden kende, heeft de burgemeester van Doornik aan de vertegenwoordigers van de andere ziekenhuizen gevraagd om samen te zitten. De vraag werd gesteld of we niet samen naar een oplossing konden zoeken. Die samenwerking was niet eenvoudig, want het ging om publieke en privé-instellingen en er waren verschillen op vlak van ideologie en filosofie. Toch zijn we er in geslaagd om deze kloven te overbruggen en hebben we besloten om de krachten te bundelen en voortaan samen te werken.

PT: In 2010 zijn alle hospitalen gefusioneerd tot de vzw CHwapi. Deze vzw is een samenwerking tussen de twee mutualiteiten. Dit is uniek. Het is een inspanning van de progressieve krachten en de regionale overheid om los van de traditionele tegenstellingen toch de krachten te bundelen. Er werd een gemeenschappelijk project ontwikkeld met het algemeen welzijn van de bevolking voor ogen.

PT: We zijn een privé-ziekenhuis, maar iedereen kan bij ons terecht voor zorg. We kunnen zorg bieden aan de tarieven die het RIZIV vooropstelt. Het is een hospitaal met een duidelijke sociale doel.

Voor welk project ging CHwapi een krediet aan bij Triodos Bank?

FW: Op dit moment zijn we eigenaar van drie van de vier sites. De site waar we geen eigenaar van zijn, zullen we sluiten op het moment dat de bouwwerken op de site ‘Union’ aflopen. Op die site zijn we de bestaande gebouwen grondig aan het renoveren en op het aanpalende terrein zullen we een nieuw gebouw zetten. Sinds juni is er één volledig gerenoveerde zorgunit op de site operationeel. Tegen het einde van het jaar zouden aan nog twee andere units de werken afgerond moeten zijn en de volgende twee jaren zullen de overblijvende units een voor een afgewerkt worden. Tegen 2015 zal er op de site ‘Union’ ook een nieuwe materniteit geopend worden, zullen er nieuwe operatiezalen zijn en zal de spoedafdeling actief zijn.

     chwapi-fredericq_wattecamps-nl

« Eigenlijk is het een lange termijn relatie die je aangaat met een bank. Gedurende de hele duur van de ontwikkeling van project vorm je een partnerschap. Zo voelt het ook met Triodos Bank. Het feit dat dit een groot project is voor Triodos Bank en dat de bank relatief nieuw is in de sector creëert een bevoorrechte relatie. » 

 

Hoe ervaart u de samenwerking met Triodos bank?

PT: We hebben een financieel plan uitgewerkt hierover heel veel met de banken onderhandeld. Drie grote banken, waaronder Triodos Bank, hebben samen een voorstel ingediend voor de financiering van het tweede deel van het project. Triodos Bank was op dat moment een nieuwe speler in de sector. Maar we voelden meteen een affiniteit en een goede verstandhouding. Tussen Triodos die een heel groot engagement opneemt in de social profit sector. Er was ook meteen een goed begrip van onze doelstelling: het beste ziekenhuis zijn in de regio. Ons gedeeld sociaal engagement maakt ons goede partners. Op dat vlak voelen we een groot verschil met andere banken.

FW: Eigenlijk is het een lange termijn relatie die je aangaat met een bank. Gedurende de hele duur van de ontwikkeling van project vorm je een partnerschap. Zo voelt het ook met Triodos Bank. Het feit dat dit een groot project is voor Triodos Bank en dat de bank relatief nieuw is in de sector creëert een bevoorrechte relatie. We hebben ook een goede verstandhouding met de bank omdat we dezelfde waarden hebben op vlak van bijvoorbeeld de keuze voor duurzaam materiaalgebruik of de inschakeling van leveranciers uit de regio.