Met Westgate realiseert Futurn aan de Westelijke poort van Brussel de herontwikkeling van een oude drukkerijsite (Corelio). Terwijl de bestaande drukkerij-activiteiten de komende drie, vier jaar zullen uitdoven, ontwikkelt Futurn op de site een polyvalent bedrijvenpark. Gunther Biddelo en Frederik Baert, drijvende krachten achter Futurn, delen hun hartstocht voor het vak met ons in het kader van het Jaarverslag 2016 van Triodos Bank.

Creatief omgaan met ruimte

Het businessmodel van Futurn is gebaseerd op het hergebruik van gronden en industriële sites. Dat brengt specifieke uitdagingen met zich mee. “We zitten in België met grondschaarste. Dus we moeten creatief omgaan met de beschikbare ruimte. Dat wil ook zeggen: meer ondernemingen op minder vierkante meters ruimte. Verouderde industriële sites vinden niet zomaar nieuwe gebruikers omdat de gebouwen en hun inrichting niet meer aangepast zijn aan de noden van huidige bedrijven. Oude industriële sites herontwikkelen vormt een heuse uitdaging voor projecontwikkelaars omdat ze doorgaans complex zijn en er technische, milieugerelateerde, conceptuele, architecturale, fiscale en juridische vraagstukken bij komen kijken.

Link naar een Youtube video

Link naar een Youtube video

Deze video wordt aangeboden door een externe partner Meer info

Risico is daarom dat ze blijven leegstaan en een lelijke vlek worden voor de omgeving. Terwijl dergelijke sites wel potentieel hebben.” Een tweede uitdaging is financieel: “In een competitieve marktcontext moeten we ervoor zorgen dat onze herontwikkelingsprojecten qua prijs en kwaliteit minstens even goed zijn als de projecten van onze concurrenten.”

Cédric Dorcimont, Relationship Manager Real Estate bij Triodos Bank: “Gunther Biddelo en Frederik Baert gaan geen uitdagingen uit de weg. Het zijn geen twijfelaars en ze kennen hun vak. Ze zijn ook erg consequent in hun model: je zal Futurn nooit zien hakken in de bestaande groene ruimte, van greenfields houden ze hun handen af."

Up- en downcycling

Futurn kijkt naar de intrinsieke kwaliteiten van de gebouwen en of die recycleerbaar zijn, een beetje downcycling dus. Ze hergebruiken bepaalde afbraakmaterialen en zoeken de meerwaarde in de upcycling: nieuwe bestemmingen en functies voor de gebouwen, een nieuwe invulling die past in een toekomstbestendige economie. “Ten slotte trachten we ook inhoudelijk meer in ons project te steken door het mengen van functies, gezamenlijk gebruik van wegen en infrastructuur, aandacht voor architecturale eenheid en uitstraling.”

Met hun businessmodel slaagt Futurn er in om meer bedrijven op een kleinere oppervlakte onder te brengen. Het creëert een context waarin bedrijven nauwer gaan samen werken door het feit dat ze binnen het project een soort bedrijvengemeenschap vormen. “We merken dat overheden onze projecten vaak als referentie aanzien en aansturen op herontwikkeling waar mogelijk.”

De keuze voor Triodos Bank brengt nog meer uitdagingen mee voor Futurn: “Wij gaan met Triodos de dialoog aan over hoe we in onze projecten nog verder kunnen gaan op vlak van duurzaamheid.”

Omgekeerd waardeert Triodos Bank het business model van de onderneming. Cédric Dorcimont: “Door het hergebruik van de bestaande industriële ruimte, helpt Futurn mee de schaarse open ruimte te sparen.”

Duurzaam vastgoed

We hechten veel belang aan vastgoedprojecten op de lange termijn en financieren gebouwen die vele generaties lang meegaan. We gaan samen met u vandaag op zoek naar oplossingen voor de problemen van morgen.

Samen verantwoord bouwen aan de toekomst