Futuristisch en gezellig

Het Tivoli GreenCity project kende al een eerste fase met de bouw van het duurzame bedrijvencentrum Greenbizz, vlakbij de Tivoli-site. In deze tweede fase rijst een groene, sociale en energieslimme wijk op uit de Brusselse kasseien. De buurt had geen al te rozige reputatie, maar met de bijna 400 nieuwe woningen in een futuristisch aandoend ontwerp, komt daar ongetwijfeld verandering in.

De nieuwe bewoners van Tivoli GreenCity, die tussen najaar 2018 en eind 2019 hun intrek nemen in de wijk, zijn een allegaartje in de meest vrolijke zin van het woord. Ze zijn van alle leeftijden, er zijn koppels, singles, ouders, gepensioneerden, mensen met een beperking. Ongeveer 70% van de woningen wordt verkocht, de overige 30% wordt verhuurd als sociale woning. Verder ontwikkelt een woongroep hun cohousing project in de schoot van Tivoli. Een stuk of zeven handelsruimten creëren kansen voor ondernemers. Twee kinderdagverblijven bieden plaats aan twee maal 62 kinderen.

Een van de nieuwe eigenaars is Marleen Maldeghem, landschapsarchitecte en yoga-instructrice. Ze groeide op in Grimbergen, maar woont al meer dan 25 jaar in het centrum van Brussel. “Citydev.brussels spoort met dit project Brusselaars aan om in de stad te blijven wonen. Brussel krioelt overdag van de pendelaars, maar ’s avonds lijken veel wijken te slapen.” Om mensen aan te moedigen in Brussel te blijven wonen, subsidieert citydev.brussels tot 30% van de aankoopprijs van een woning in Tivoli. Marleen: “Je inkomen mag niet te hoog zijn, maar ook niet te laag: je moet jouw deel van de lening kunnen afbetalen. Een andere voorwaarde is dat je ten minste twintig jaar eigenaar blijft, anders vervallen de voorwaarden.”

Verregaand groen

Tivoli

Marleen koos heel bewust voor dit project. “Ik stond al 10 jaar op de Citydev-wachtlijst voor een gesubsidieerde woning; intussen is mijn zoon bijna 20, maar ik ben heel blij dat het Tivoli geworden is. De ecologische en sociale insteek spreken me erg aan. Daarnaast vind ik het als Brusselse belangrijk om in de stad te kunnen blijven wonen. Brussel heeft zo veel te bieden.”

Marleen volgde de evolutie van Tivoli al langer, als mogelijke koper, maar ook als landschapsarchitecte. Potentiële kopers werden vrij vroeg betrokken in de plannen. Er werd hen gevraagd naar hun voorkeuren en verwachtingen. Veel aandacht ging naar het groenconcept. Niet alleen zijn de twee grote bomen op het binnenplein ingebed in het ontwerp, de groenvoorzieningen gaan heel ver. Behalve het grote gemeenschappelijke binnenplein, liggen tussen de loten nog semi-private binnentuinen. Alle daken zijn groendaken, zelfs onder de fotovoltaïsche panelen komt begroeiing.

Per lot zijn twee dakmoestuinen voorzien, waarvan ten minste een toegankelijk is met een lift voor mensen met beperkte mobiliteit. Er komt een experimentele serre op een van de daken en ook veel gevels zullen vegetatie dragen.

Duurzaamheidscharter

Al dat groen is behalve aantrekkelijk en gezond ook een hulpmiddel in het afvalwaterbeheer. Regenwater wordt zo veel mogelijk gerecupereerd voor onderhoud in de gebouwen, besproeiing van de tuinen en de wasmachines in de gemeenschappelijke wasruimten. Grijs water gaat naar de toiletten. De groenzones houden veel water vast, waardoor er minder afvalwater in de riolering terecht komt en dat is maar een van de mechanismen in het ontwerp die bijdragen tot de vertraging en absorptie, verdamping en infiltratie van het water.

Timelapse

Tivoli GreenCity gaat nog een stap verder en bed de duurzaamheid in met een duurzaamheidscharter voor de bewoners. Marleen: “Alle kopers ondertekenen dat charter. Er staat onder meer in dat we alleen natuurvriendelijke producten gebruiken in het huishouden. Er is geen echt controlemechanisme, maar het werkt wel als bewustmaking.”

Met iets meer dan 291 autostaanplaatsen wijkt Tivoli GreenCity af van de norm. Normaal rekenen ontwikkelaars op 1,5 auto per appartement. In Tivoli GreenCity valt die eer te beurt aan het tweewiel: meer dan 650 fietsenstallingen worden voorzien, waarvan ten minste 580 privé.

Ik stond onlangs in een lift op de werf te kijken naar de halve gebouwen, en besefte opeens: dit gebeurt echt! Er komt een nieuw stuk hoofdstad uit de grond!
Marleen Maldeghem, eigenaar

Brussel als smart pionier

Triodos Bank verleent meer dan 25 kopers in Tivoli GreenCity een woonkrediet en is als partner betrokken bij het cohousing-project. Olivier De Craene, Relationship Manager Mortgages bij Triodos: “Ik zie Brussel als een pionier in de modernisering van onze steden. In België kan het de eerste smart city worden, in navolging van onder andere Barcelona en Kopenhagen. Ik hoop dat onze hoofdstad andere steden inspireert.”

Ook collega Isabelle Huens gelooft in de formule: “Door de mogelijkheid tot subsidiëring worden hoogkwalitatieve appartementen betaalbaar voor veel meer mensen. De nieuwe bewoners doen bovendien hun voordeel door de energiezuinigheid en de groendaken. Die zijn niet alleen beter voor de portemonnee, ze dragen ook rechtstreeks bij aan een betere gezondheid van bewoners én omgeving.”

Olivier De Craene: “De toegankelijkheid, diversiteit, het ecologisch aspect en de subsidiemogelijkheid zijn kenmerkend voor nieuwe samenlevingsvormen. We gaan compacter wonen, maar het sociale aspect wordt weer belangrijk. Bovendien ligt het concept van deze ‘green city’ helemaal in de lijn met de visie van Triodos Bank op wonen.”

 

Duurzaam vastgoed

We hechten veel belang aan vastgoedprojecten op de lange termijn en financieren gebouwen die vele generaties lang meegaan. We gaan samen met u vandaag op zoek naar oplossingen voor de problemen van morgen.

Samen verantwoord bouwen aan de toekomst