Onder mobiliteit en infrastructuur valt een breed scala van faciliteiten, systemen en diensten die de dagelijkse menselijke activiteiten ondersteunen. Vervoer, energie en water, telecommunicatie, afval en riolering behoren tot de belangrijkste infrastructuurelementen.

Hoe kunnen we op een duurzame manier mobiel zijn, leven en werken?

Hoe kunnen we op een duurzame manier mobiel zijn, leven en werken?

Duurzame vervoerswijzen

We moeten onze traditionele mobiliteitsmodellen (vervoer met particuliere benzineauto’s en per vrachtwagen) verruilen voor duurzame alternatieven (bijv. vervoersmethodes met een kleinere of geen CO2-voetafdruk, zoals openbaar vervoer en elektrische voertuigen).

Vanuit dat perspectief selecteert Triodos Investment Management (IM) ondernemingen die groene mobiliteitsoplossingen en -diensten leveren, zoals elektrische voertuigen, autodelen of mobiliteitsdiensten waarbij verschillende vervoerswijzen worden gecombineerd tot één multimodaal systeem dat particuliere eigendom van benzineauto’s kan vervangen.
Openbaar vervoer kan eveneens interessant zijn voor belegging, omdat dit essentieel is om de uitstoot van CO2, geluidsvervuiling en verkeersopstoppingen te verminderen. Ook fietsen en aanverwante goederen en diensten komen in aanmerking, omwille van het positieve effect op de gezondheid en het milieu.

Central Japan Railway – Schoon alternatief voor lucht- en wegtransport

Central Japan Railway (JR Central) is het tweede grootste spoorbedrijf in Japan. Het bedrijf baat de Tokaido Shinkansen hogesnelheidstreinverbinding uit en verbindt zo o.a. de grootsteden Tokyo, Osaka en Nagoya. Het is de drukste spoorlijn van Japan, met dagelijks 452.000 passagiers. Met de ‘bullet train’ verdient JR Central 70 % van zijn jaarlijkse inkomsten.

De ‘bullet train’ van JR Central verbruikt 88 % minder energie dan vliegtuigen op hetzelfde traject en stoot per zitplaats 92 % minder CO2 uit. Het bedrijf heeft als doel om tegen 2030 zijn energieverbruik met 25 % te verminderen ten opzichte van 1995.

Duurzame gebouwen

Omdat de bebouwde omgeving verantwoordelijk is voor 8% van het totale mondiale brandstofverbruik, is het ook essentieel dat wij onze huizen en kantoren anders gaan bouwen. Waar we naartoe moeten is energie-neutrale gebouwen en de toepassing van circulaire materialen.

Triodos IM investeert in ondernemingen die producten en diensten leveren die bijdragen aan de uitstootreductie van bestaande gebouwen. Daarnaast is Triodos IM geïnteresseerd in producten en diensten die de verschuiving naar de bouw van energie- en materiaalefficiënte nieuwe gebouwen bevorderen.

Uitgelicht: Kingspan – energie-efficiënter bouwmateriaal

Het Ierse bedrijf Kingspan produceert innovatieve isolatiematerialen voor de bouw, waardoor het energieverbruik van gebouwen daalt. Kingspan verbetert de kringloop van zijn producten. Een van de hoofdbestanddelen van zijn isolatieproducten, Polyol, kan gemaakt worden door PET-plastic te recycleren. Kingspan nam de Synthesia Group over, waardoor het 256 miljoen plastic flessen kon recycleren in zijn producten. Het doel is 500 miljoen flessen recycleren in 2023. Tegen 2020 wil het bedrijf energieneutraal werken, door zijn productie op 100 % hernieuwbare energie te laten draaien.

Duurzame infrastructuur

Infrastructuur moet klimaatbestendig en maatschappelijk inclusief zijn, en moet bijdragen aan de vermindering van de absolute uitstoot van CO2.
Triodos IM kiest voor ondernemingen die duurzame infrastructuuroplossingen bieden, vooral op het gebied van vervoer, riolering en afvalverwerking.

Uitgelicht: Alliander – hernieuwbare energie op het net brengen

De Nederlandse bedrijvengroep Alliander is een energiedistributeur die elektriciteit, biogas en warmte tot bij particulieren en bedrijven brengt. Kiezen die klanten voor hernieuwbare energie, dan zorgt Alliander dat die (lokaal geproduceerde) energie in het netwerk opgenomen wordt en/of bij de klant geleverd wordt. Met informatie- en adviesverlening helpt het bedrijf zijn klanten om actief over te schakelen naar hernieuwbare energievormen.