Wat zijn de uitdagingen van jullie project?

De omvang op zich is al een uitdaging voor een structuur als die van het Volta XL-collectief, waar collectieve en participatieve processen bij komen kijken. Een eerste uitdaging bestond erin om kopers bijeen te brengen en de organisatorische en financiële uitdaging aan te gaan om op heel korte termijn het vastgoed door het collectief aan te kopen. 

Volta XL, Twyce Architects, cOarchi

Vanuit architecturaal oogpunt was het ook een uitdaging om de restauratie van waardevol erfgoed te combineren met de renovatie van een gebouw van minder architecturaal belang. Op milieuvlak wilden wij een voortrekkersrol spelen inzake energie en het gebruik van hernieuwbare en ecologische materialen, maar ook wat biodiversiteit betreft. 

Op sociaal en maatschappelijk vlak, ten slotte, kiezen wij voor een gemengd, intergenerationeel en inclusief model ten opzichte van de diversiteit van de wijk. In het professionele deel richten wij ons op geëngageerde actoren die onze waarden delen.  

Volta XL, Twyce Architectes, cOarchi
Volta XL, Twyce Architects, cOarchi

Een cohousingproject opzetten kan ingewikkeld zijn. Hoe pakken jullie dat aan en wat zijn de voordelen?

Twyce Architects blijft in de eerste plaats verantwoordelijk voor de haalbaarheid en de technische uitvoering, en wij hebben, via cOarchi, competenties ontwikkeld op het vlak van groepsbegeleiding en het participatief ontwerpen van projecten. Dat werk vraagt tijd en energie. Het stelt ons ook in staat om verschillende kopers (in dit geval een vijftiental) samen te brengen en vooral de toewijzing van ruimten te optimaliseren, meer bepaald door het samenvoegen van werk- of ontspanningsruimten zoals vergader- of feestzalen, een logeerkamer, gemeenschappelijke tuinen, moestuinen ...

Op sociaal en maatschappelijk vlak kiezen wij voor een gemengd, intergenerationeel en inclusief model ten opzichte van de diversiteit van de wijk. In het professionele deel richten wij ons op geëngageerde actoren die onze waarden delen.
Michel Toussaint, architect, Twyce Architects, cOarchi

Dat heeft allemaal directe gevolgen voor het milieu. Een voorbeeld: het project omvat grote beplante oppervlaktes, ook op daken. Ook beperken we het aantal parkeerplaatsen dankzij deelvoertuigen en de afgestemde keuze voor zachte mobiliteit

Bij dit project zijn we nog een stap verder gegaan door een speciale stichting op te richten. We hebben daarbij gekozen voor een model geïnspireerd op de ‘Community Land Trust’, een innovatieve aanpak waarbij de grond niet wordt verkocht, wat de drempel verlaagt om eigenaar te worden.

En op het vlak van financiering?  

Triodos Bank financierde 71 % van de aankoop (30 % van de totale kosten, geraamd op 35 miljoen). Maar de impact van Triodos ligt niet zozeer in de toegekende bedragen, dan wel in het vermogen om dergelijke atypische projecten op te zetten en te begeleiden. Die projecten zijn immers veel complexer en evolueren meer dan die van een traditionele projectontwikkelaar, aangezien ze de mede-eigenaars bij elke beslissing betrekken. Bovendien hadden wij een bezettingsgraad van maar 40 % op het ogenblik van de aankoop. Weinig banken durven zich te wagen aan een dergelijk avontuur, dat een bepaalde onzekerheid met zich meebrengt en specifieke deskundigheid vereist. Triodos Bank heeft meer gedaan dan alleen de lening verstrekken. Zo hebben wij bijvoorbeeld een korting op de rentevoet gekregen omdat wij ervoor kozen een stichting op te richten, in een aanpak van maximale transparantie. Via je daden laat je je waarden zien, en dat is precies wat Triodos Bank doet.  

Wilt u meer weten over duurzame huisvesting?

Ontdek andere inspirerende verhalen