Link naar een Youtube video

Link naar een Youtube video

Deze video wordt aangeboden door een externe partner Meer info

 

Welke uitdaging inspireerde u tot uw project?

In België is de nood aan sociale woningen ontzettend groot en de aanvragen blijven toestromen. In 2017 stonden in Vlaanderen 135.000 mensen op de wachtlijsten. Een jaar later waren dat er nog 20.000 meer. De situatie is vergelijkbaar in de twee andere gewesten van ons land. Tegelijk heeft de overheid niet meer over de middelen om massaal in sociale woningen te investeren, zoals ze dat in de jaren 1960-’70 heeft gedaan. Bovendien moet ze haar – vaak afgeleefde – patrimonium renoveren. Vandaag is ze dus niet meer in staat om de vraag naar sociale woningen alleen te beantwoorden. 
In die context hebben wij het model van Inclusio ontwikkeld: een beleggingsvennootschap voor vastgoed met een sociale roeping. 
 

 

Sermon
Sermon, Ganshoren.Verschillende personen zonder onderdak hebben dankzij dit project een dak boven hun hoofd gevonden, en belangrijker: hoop op een betere toekomst.

In welke zin is uw initiatief innovatief?

Sinds zijn oprichting in 2015 bewijst Inclusio dat in de vastgoedsector een combinatie mogelijk is van een sterke sociale doelstelling, voldoende rendement en een beperkt risico mogelijk. Die combinatie is uniek en nieuw in de sector. In België streeft geen enkele vastgoedvennootschap zo’n sociale doelstelling na. 
Hoe doen we dat? We kopen appartementsgebouwen of laten ze bouwen. Daarna verhuren we ze voor een heel lange duur aan overheidsinstellingen, zoals de sociale verhuurkantoren (SVK's), tegen een huurprijs die ongeveer 25 % tot 30 % lager is dan die van de markt. De SVK’s verhuren vervolgens de appartementen, tegen een huurprijs die vaak nog lager ligt, aan gezinnen die op een woning met een redelijke huurprijs wachten. 
Daarnaast werken we samen met verenigingen zonder winstoogmerk (vzw’s) om zo ongeveer 25 % van ons vastgoed ter beschikking te stellen van de meest kwetsbare personen, zoals migranten, daklozen of personen met een handicap. 
 

 

Domaine des Etangs
Domaine des Etangs, Anderlecht.Het project bevat 6 commerciële gelijkvloerse verdiepingen en 1 kantoor, 106 woningen, 84 ondergrondse parkeerplaatsen.

Welke impact heeft Triodos Bank op uw organisatie gehad?

We willen onze vastgoedportefeuille blijven ontwikkelen door nieuwe woningen te kopen of te bouwen, en dus moeten we onze financiële middelen constant aanvullen met nieuwe financieringsbronnen. Dat is wat we kunnen doen dankzij de kredieten die Triodos Bank al meer dan een jaar aan ons verstrekt. Dat een ethische bank zoals Triodos ons vertrouwt, bevestigt trouwens dat ons sociale model geloofwaardig is.

 

Pavillon
Pavillon, SchaarbeekReconversie van een kantoorgebouw in wooneenheden, die verhuurd zullen worden aan het Sociaal Verhuurkantoor van Schaarbeek (ASIS).

Welke impact heeft uw organisatie op uw branche gehad?

In vergelijking met de volledige sector van sociale woningen zijn we nog een kleine speler. We hebben nu een patrimonium van 410 woningen, maar we streven naar 3.000 sociale woningen in 2025. Op middellange termijn is onze rol mogelijk heel belangrijk, want de behoeften van de sector zijn enorm groot. Inclusio is een deel van de globale oplossing waarmee we het probleem van de sociale woningen in België geleidelijk hopen aan te pakken.  

Welke impact heeft uw organisatie gehad op de gemeenschap?

We berekenen dat op verschillende manieren. Ten eerste is er het aantal woningen met een betaalbare huurprijs dat we op de markt aanbieden: 410 vandaag, maar al ongeveer 3.000 tegen 2025. Dat zijn 3.000 gezinnen in nood die we kunnen helpen. Ten tweede is er onze uitgesproken sociale doelstelling: een deel van ons patrimonium ter beschikking stellen van de meest kwetsbaren, zoals migranten, daklozen ...

Hoe deelt Triodos Bank de visie die aan de basis van uw project ligt?

Triodos Bank en Inclusio zijn bedrijven met een B Corp-certificaat. Ze voldoen aan strikte ethische, ecologische en sociale criteria. We delen gemeenschappelijke waarden en streven in onze hele werking een maatschappelijke doelstelling na. Wat ons binnen de vastgoedsector onderscheidt van een klassiek bedrijf, is dat we enkel tussenkomen als het project een sociaal karakter heeft. Dat is ons eerste selectiecriterium. Daardoor zijn we op een heel natuurlijke manier verwant met Triodos, die dezelfde werkwijze hanteert voor haar bankactiviteiten. 

Duurzaam vastgoed

We hechten veel belang aan vastgoedprojecten op de lange termijn en financieren gebouwen die vele generaties lang meegaan. We gaan samen met u vandaag op zoek naar oplossingen voor de problemen van morgen.

Samen verantwoord bouwen aan de toekomst