Dossier: Klimaat en sociale inclusie

Een reeks artikels die aantonen hoe klimaat voor Triodos Bank zowel een ecologische als sociale kwestie is

 

De uitdaging

  • Het Belgische vastgoedpark is verouderd en energieverslindend. In 2017 was verwarming (residentieel en tertiair) verantwoordelijk voor 18,1% van de nationale broeikasgasemissies1.
  • De energierenovatie van oude woningen versnellen, is een prioriteit. De uitdaging is nog groter voor de sociale huisvesting: van de 292.000 sociale woningen in België zouden er 190.000 gerenoveerd moeten worden om de energieschaarste terug te dringen.1.

De Nieuwe Dokken: het model van de toekomst

Het noorden van de stad Gent is volop in ontwikkeling. De Nieuwe Dokken is een van de nieuwe vastgoedprojecten in dat stadsdeel. Het gaat dan niet alleen over 400 nieuwe woningen die met duurzame materialen zijn gebouwd, maar ook winkels, kantoren, een crèche, een basisschool, een sportcomplex en groenvoorzieningen. Het project voorziet in 20 % sociale woningen en 20 % appartementen tegen matige huurprijzen.

Voor het eerst worden de principes van de circulaire economie op een dergelijke schaal in een residentieel project in België toegepast. Het afvalwater en keukenafval van de bewoners van het complex, evenals de restwarmte uit de lokale industrie, zal worden teruggewonnen door warmte, water en voedingsstoffen te recycleren. Een methanisatie-eenheid zal biogas produceren om de appartementen van de toekomstige bewoners te verwarmen. Grijs water (douches, wasmachines) en zwart water (sanitair) wordt ter plaatse gezuiverd voor hergebruik in het industriële proces van een zeepfabrikant uit de buurt, het bedrijf Christeyns. Het keukenafval wordt niet alleen omgezet in biogas, maar ook in meststoffen voor de groene ruimten van het complex. Dankzij deze verschillende gesloten kringlopen en de slimme aansturing van alle processen zal deze woonwijk een zeer lage ecologische impact hebben.

"Dit is het technologisch meest geavanceerde vastgoedproject op het gebied van circulaire economie", bevestigt Peter De Smet, directeur van Clean Energy Innovative Projects (CEIP), een investeringsfonds gericht op nieuwe energietechnologieën. CEIP is ook de stichtende aandeelhouder van DuCoop, de coöperatie die de technische installaties beheert en eigenaar is van het duurzame verwarmingsnet.

Dit is het technologisch meest geavanceerde vastgoedproject op het gebied van circulaire economie
Peter De Smet, directeur van Clean Energy Innovative Projects (CEIP)

Het project krijgt ondersteuning van de Europese Unie via de programma's Horizon 2020 (Run4Life) en Interreg (Nereus). Triodos Bank droeg bij aan de financiering via een aanzienlijk investeringskrediet.

"Naast broedplaats voor technologische innovaties is het project Nieuwe Dokken ook een fantastisch voorbeeld van stedelijke revitalisering," zegt Gregory Corbeau, Sector Head Renewable Energy and Project Finance bij Triodos Bank. De eerste bewoners zullen zich in 2020 op de nieuwe kades vestigen.

1. www.klimaat.be

2. Bron: L’Echo, 20 februari 2018

Zie precies wat uw geld doet

Hernieuwbare energieproducenten, ziekenhuizen, scholen, duurzame bouwprojecten, theaters, sociale werkplaatsen … op een interactieve kaart kunt u in detail zien aan welke ondernemers en organisaties Triodos Bank kredieten verleent. Die transparantie is uniek in de Belgische financiële sector.