Om de transitie te maken naar een duurzaam samenlevingsmodel, dat sociaal rechtvaardig is en het ecologisch evenwicht respecteert, moeten we dringend echte investeringskeuzes maken. Triodos IM heeft daarom een strategie ontwikkeld die vertrekt van positieve keuzes voor beursgenoteerde bedrijven voor zijn fondsen en voor portefeuilles in duurzaam vermogensbeheer.

Die aanpak is ambitieuzer dan de best-in-class-strategie waarbij bedrijven geanalyseerd worden op basis van criteria op het vlak van milieu, maatschappij en beheer, om vervolgens vergeleken te worden met andere bedrijven in hun sector – een relatieve selectie dus. Dat een bedrijf het minst vervuilend is binnen zijn sector, is bijvoorbeeld niet langer voldoende om door Triodos IM gekozen te worden.

Zeven transitiethema’s

Om voor een impactinvestering in aanmerking te komen, moet een bedrijf met zijn activiteiten bijdragen aan minstens een van de zeven transitiethema’s die Triodos IM als prioritair beschouwt, namelijk: duurzame voeding en landbouw, hernieuwbare grondstoffen, circulaire economie, duurzame mobiliteit en infrastructuur, innovatie voor duurzaamheid, welzijn en gezondheid, en inclusieve samenleving.

Tegelijk blijven de strikte minimumeisen van Triodos Bank integraal van toepassing. Zo sluit Triodos IM bij voorbaat elke investering in bijvoorbeeld de productie van fossiele brandstof of van wapens uit.

Verder berekent Triodos IM al de ecologische voetafdruk van zijn impactfondsen op het vlak van CO2, water en afval. Dankzij die aanpak hebben beleggers een beter zicht op de impact van hun beleggingen.

Constructieve dialoog

Triodos IM treedt direct in dialoog met de beursgenoteerde bedrijven, zowel voor als na de selectiefase, om positieve veranderingen te bevorderen. Triodos IM werkt samen met andere institutionele investeerders om de besproken onderwerpen meer onder de aandacht te brengen en om de dialoog meer impact te geven.