Ongeveer 23 % van de Franse arbeidskrachten woont in Île-de-France, dat trouwens een relatief jonge beroepsbevolking heeft. Met hoofdstad Parijs beschikt de regio over hooggekwalificeerde mensen, een van de meest ontwikkelde vervoersnetwerken van Europa (200 km metrolijnen, 1.820 km spoorwegen, 100 km trambanen) en de grootste luchthaven van het Europese vasteland. De regio is bovendien wereldwijd bekend als culturele en toeristische bestemming. 

Een aantal jaar geleden heeft Île-de-France beslist om duurzame obligaties uit te geven voor de financiering van zeven essentiële domeinen:

  • Gebouwen en voorzieningen voor onderwijs en recreatie
  • Openbaar vervoer en duurzame mobiliteit
  • Hernieuwbare energie en energie-efficiëntie
  • Biodiversiteit 
  • Sociale initiatieven om kwetsbare bevolkingsgroepen te helpen
  • Sociale huisvesting 
  • Economische en sociaal inclusieve ontwikkeling

In de huidige context wil de regio ook het economisch herstel na de COVID-19-crisis financieel steunen door de opbrengsten van duurzame obligaties toe te kennen aan specifieke projecten, zoals  de verbetering van de gezondheidszorg. 

Wat is de concrete impact van die duurzame obligaties? 

Hier zijn drie concrete voorbeelden van projecten die gefinancierd worden door de duurzame obligaties van Île-de-France. 

Bouw van een nieuwe middelbare school
In het Lycée Emily Brontë in Lognes kunnen 1.015 leerlingen terecht. Het project zette ook in op het gebruik van hernieuwbare energie en een minimale verstoring van het milieu.

Verlenging van de Parijse metrolijn 11 tot Rosny-Bois-Perrier
Het aantal gebruikers dat jaarlijks de overstap maakt van de personenauto naar het openbaar vervoer wordt geraamd op zo’n 7 %. Dat komt neer op 1,33 miljoen autotrajecten minder of een besparing van 3.255 ton CO2-equivalenten per jaar.

Bouw van 117 nieuwe woningen in Neuilly-sur-Marne
Het project leverde 153 banen op en hielp 311 mensen aan nieuwe huisvesting. Een dergelijke sociaal inclusieve ontwikkeling helpt in de strijd tegen ongelijkheid en bevordert de veiligheid van mensen. Het project heeft ook een procedure gestart om een duurzaamheidscertificaat te behalen. 

Alle door de obligaties gefinancierde projecten werden onderzocht op hun bijdrage aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDG’s). 
En de obligaties van Île-de-France dragen bij tot drie van de zeven transitiethema’s die Triodos Investment Management heeft opgesteld: een inclusieve maatschappij, duurzame mobiliteit en infrastructuur en hernieuwbare grondstoffen