1. Naar een post-corona herstelbeleid dat het biodiversiteitsverlies aanpakt

Brent Bleys, hoofddocent Ecologische Economie, UGent

Hoe kunnen economische post-corona-herstelprogramma’s ons van het business-as-usual pad afbrengen en de wereldwijde milieudegradatie een halt toeroepen? Het Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) kwam tot een set van instrumenten zoals incentives, regulering, fiscaal beleid, tewerkstellingsprogramma’s, … stuk voor stuk instrumenten die de economische activiteiten moeten heroriënteren naar de bevordering van biodiversiteit.

Link naar een Youtube video

Link naar een Youtube video

Deze video wordt aangeboden door een externe partner Meer info

2. The Living Planet Report - de staat van de natuur in België

Jean-Yves Paquet, directeur Onderzoek, Natagora

Voor het eerst in België hebben organisaties die zich inzetten voor biodiversiteit, onder de vleugels van het WWF, de handen in elkaar geslagen om een Living Planet Index voor België op te stellen. Die index meet de gemiddelde variatie in populatiegrootte van 283 soorten, volgens hun type habitat. De algemene tendens is vrij bemoedigend, maar dat geldt niet voor alle soortengroepen en habitats. 

Link naar een Youtube video

Link naar een Youtube video

Deze video wordt aangeboden door een externe partner Meer info

 

3. Structurele veranderingen beginnen op de schoolbanken!

François Collard & Quentin Lancrenon, Shifters – Volunteers, Education4Climate

Waar vind je aan universiteiten in België programma’s die je opleiden in transitie, je inzichten en expertise bieden in klimaat en biodiversiteit? Education4Climate brengt de programma’s die jongeren die kennis en vaardigheden bijbrengen in kaart om zo het onderwijs over deze thema's een breed draagvlak te bieden. De organisatie is geselecteerd om haar project te presenteren op de 9th Annual International Conference on Sustainable Development (ICSD) dit najaar.

Link naar een Youtube video

Link naar een Youtube video

Deze video wordt aangeboden door een externe partner Meer info

4. Aandeelhoudersactivisme en biodiversiteit

Sofie Defour & Hannes de Reu, Sustainability experts & campaigners, Changemakers bij The Shift

Is activistisch beleggen de hefboom om biodiversiteit op de agenda te krijgen van grote, beursgenoteerde bedrijven? We trekken lessen uit de beweging van activistische klimaatbeleggers en schetsen opportuniteiten voor biodiversiteit.

Link naar een Youtube video

Link naar een Youtube video

Deze video wordt aangeboden door een externe partner Meer info

5. Natural intelligence: van degeneratie naar regeneratie met de natuur als gids

Leen Gorissen, innovatiebiologe en oprichter Centre4NI

Walvissen koelen het klimaat, paddenstoelen maken regen en termieten vergroenen de woestijn. De natuur ontwerpt, produceert en innoveert al 3,8 miljard jaar circulair en zonder uitputting, vervuiling en degradatie.. In deze sessie ontdek je de wondere wereld van Natural Intelligence (NI) en hoe de natuur ons kan helpen om de shift te maken van degeneratie naar regeneratie. 

Link naar een Youtube video

Link naar een Youtube video

Deze video wordt aangeboden door een externe partner Meer info

6. Andere financieringsmodellen voor een nieuwe economie 

Riëlla Hollander - van de Vondervoort, Managing Director Triodos Regenerative Money Centre

Een regeneratieve economie die de mens dient en zorgt voor het behoud van de ecosystemen van de aarde heeft nood aan nieuwe bedrijfsmodellen. Hoe vinden die financiering? Dit is het terrein waar het Triodos Regenerative Money Centre (TRMC) experimenteert en nieuwe antwoorden formuleert. Een gesprek hierover tussen Riëlla Hollander en Thomas Van Craen.

Link naar een Youtube video

Link naar een Youtube video

Deze video wordt aangeboden door een externe partner Meer info

7. Onderzoek en ondernemen - Innovatie in dienst van biodiversiteit

Jonathan Marescaux, Co-founder & Managing Director e-biom SA

De biodiversiteit en het milieu behouden, dat vraagt om concrete oplossingen en ingrijpende veranderingen. De combinatie van wetenschappelijke expertise en innoverende technologieën maakt van E-BIOM een nieuwe speler in de waardeketen van de biodiversiteit, op het raakvlak van een onderzoekslaboratorium en een ontwerpbureau. Tijdens deze sessie zie je verschillende casestudies: project voor natuurbehoud / ruimtelijke ordening / opsporing van ziekteverwekkers.

Link naar een Youtube video

Link naar een Youtube video

Deze video wordt aangeboden door een externe partner Meer info

8. Bedrijven en biodiversiteit: twee verschillende werelden? 

Johan Lammerant, Lead Expert Natural Capital and Biodiversity, ARCADIS

Waarom zou een bedrijf acties ondernemen rond biodiversiteit? Verschillen de drijfveren van sector tot sector? Hoe zit het in ons land? En in de financiële sector? Aan de hand van die vragen licht Johan Lammerant de 'business case' van biodiversiteit toe. Hij gaat in op welke acties bedrijven kunnen ondernemen, welke initiatieven er bestaan rond ‘business & biodiversity’ en hoe we hun belang mogen inschatten. Ook evoluties op korte termijn en de Green Deal komen aan bod. 

Link naar een Youtube video

Link naar een Youtube video

Deze video wordt aangeboden door een externe partner Meer info

9. Mensen verbinden natuur, natuur verbindt mensen

Wim Timmerman, Secretaris Ecostrades vzw

De vele spoorwegbermen (maar liefst 6.000 km in België), kanaalbermen en wegbermen in ons land hebben het enorme potentieel om ‘ecostrades’ te worden: snelle verbindingswegen voor fauna en flora die onstaan door die bermen ecologisch(er) te beheren. Dat is het idee achter het burgerinitiatief en vzw Ecostrades, die overheden en bedrijven warm maakt om samen te werken. Laat je inspireren en … misschien begin jij ook wel een Ecostrade in jouw buurt?

Link naar een Youtube video

Link naar een Youtube video

Deze video wordt aangeboden door een externe partner Meer info

 

10.  Rantsoenering van voedsel: een manier om de steeds grotere milieuproblemen het hoofd te bieden?

Lara Vanderstichelen, Coördinatrice Duurzame Ontwikkeling en laureate Hera Awards Sustainable Food Systems 2021

Kan voedselrantsoenering een oplossing zijn voor de huidige milieuveranderingen, zoals biodiversiteitsverlies, die op hun beurt de voedselzekerheid serieus in gevaar brengen? Vijf vroegere en huidige beleidsmaatregelen rond voedselrantsoenering komen aan bod, gevolgd door mogelijke toekomstige rantsoeneringsmodellen. Ze zijn geïnspireerd op recente milieumaatregelen om het koolstofverbruik te beheersen. 

Link naar een Youtube video

Link naar een Youtube video

Deze video wordt aangeboden door een externe partner Meer info

11. De Belgische deelname aan VN Biodiversity Conference (okt 2021) 

Ines Verleye, Expert Biodiversiteit, FOD Leefmilieu

De federale en regionale overheden bereiden de Belgische deelname aan de 15e Conferentie der Partijen (COP-15) van het VN Verdrag over Biologische Diversiteit voor. Afspraak in oktober 2021. 
Waar zetten onze overheden op in? Hoe gebeurt de voorbereiding, én de samenwerking? Hoe de burger hierbij betrekken? Hoe worden de afspraken die internationaal op COP15 gemaakt zullen worden, omgezet op Belgisch niveau?

Link naar een Youtube video

Link naar een Youtube video

Deze video wordt aangeboden door een externe partner Meer info

 

12. Onderwijs in finance en duurzame economie: wat zijn de uitdagingen? Voorbeeld van de Sustainable Finance (SuFi) Master Class.

Christel Dumas, Associate Professor, ICHEC Brussels Management School

Biodiversiteit beschermen betekent ook klimaatverandering indijken. De uitdaging voor de beleidsmakers van vandaag en morgen in alle sectoren bestaat erin om op korte termijn de overgang te maken naar een koolstofarme, veerkrachtige en echt duurzame economie. Dit vereist een grondige kennis van duurzame financiering. Deze sessie gaat over hoe we het onderwijsniveau op dat vlak kunnen verbeteren. Die inzichten liggen aan de basis van SuFi, de Sustainable Finance Master Class bestemd voor huidige beslissingnemers.

Link naar een Youtube video

Link naar een Youtube video

Deze video wordt aangeboden door een externe partner Meer info

 

13. Tijd voor biodiversiteit

Ignace Schops, directeur Regionaal Landschap Kempen en Maasland vzw, president Europarc Federation

De afgelopen jaren werd steeds duidelijker dat er iets grondig mis is met onze natuur. Soorten planten en dieren sterven sneller uit dan ooit en het klimaat dreigt ons te veranderen vooraleer wij erin slagen om  de klimaatverandering in te dijken. We verliezen onze comfortzone. Kunnen we het tij nog keren? Kunnen de natuur en de biodiversiteit ons helpen? 

Link naar een Youtube video

Link naar een Youtube video

Deze video wordt aangeboden door een externe partner Meer info