De ‘Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële sector’ (SFDR) werd in 2018 door de EU geïntroduceerd om beleggingen te richten op duurzame ontwikkeling. 

Hadewych Kuiper, Commercial Director bij Triodos IM, verwelkomt de nieuwe regelgeving: “De SFDR stuurt de hele sector in de juiste richting. Als we de doelstellingen van het akkoord van Parijs tegen 2030 willen behalen, moet het kapitaal nu in positieve ecologische en sociale doelstellingen worden belegd. Ik ben heel blij met deze kans voor de sector en met de timing ervan, omdat ze dringend nodig is.”

Eerste stap: transparantie

Als tussenstap in een geleidelijk proces kwamen de financiële instellingen op 10 maart 2021 de eerste nieuwe verplichtingen na, door hun producten zelf aan te geven en te categoriseren. Ze maakten hun beleggingsbeleid en -procedures bekend, en beschreven hoe ze duurzaamheids- en ESG-risico's (Ecologische, Sociale en Governance criteria, nvdr) in de besluitvorming rond hun beleggingen integreerden. 

Het classificatiesysteem van de SFDR deelt gewone fondsen in onder artikel 6 en fondsen die enkele duurzame kenmerken vertonen onder artikel 8. Fondsen die zich toeleggen op het behalen van een duurzaamheidsdoelstelling en waarvoor duurzaamheid een bindend en verplicht onderdeel van het beleggingsproces is, horen thuis onder artikel 9. Triodos IM heeft al haar fondsen gecategoriseerd als artikel 9-producten, net als het mandaat voor duurzaam portefueillebeheer bij Puilaetco. 

Risico’s op greenwashing

Kuiper maakt zich wel zorgen over de risico’s op greenwashing en op een eendimensionale markt. “Sommige beleggingsproducten zijn al aangeduid als artikel 8- of artikel 9-producten, maar hebben geen echt duurzame portefeuilles, bijvoorbeeld omdat ze fossiele brandstoffen bevatten.” Ze waarschuwt ook: “Als de financiële sector zich beperkt tot het labelen en indelen van bestaande producten, dan vloeit er geen extra geld naar duurzame oplossingen.”

In januari 2022 zullen de financiële instellingen meer gedetailleerde informatie moeten geven over hun metingen en prestaties. Vanaf dan, wanneer alle gebruikte gegevens, bronnen en methodes zijn toegelicht en goedgekeurd, zal duidelijk worden of er echt meer kapitaal naar duurzame doelstellingen is verplaatst.