Frédéric, je werkt nu achttien jaar bij Triodos. Hoe ben jij als relatie­beheerder begonnen?
“Begin jaren ’90 ging ik voor het eerst aan de slag in de financiële sector. Het was het tijdperk van de golden boys, van een enorme hang naar geld. Maar voor mij is geld nooit een doel op zich ge­weest. Op dat moment voelde ik al sym­pathie voor de tegenstem van Triodos. Ik wist dat als ik ooit naar de sector zou terugkeren, ik een werkgever zou kiezen die duurzame ontwikkeling centraal stelt. En nu ben ik hier!”

Hoe kijk jij naar de recente ontwikkelingen?
“De crisissen die we meemaken – of dat nu de financiële, de klimaat- of de gezondheidscrisis is – hebben me gesterkt in mijn overtuiging dat we geld ten dien­ste van een duurzame en eerlijke ontwik­keling moeten stellen. Anders stevenen we af op een ramp. Vandaag hoor je dat wel vaker, en daar ben ik blij om. Maar bij Triodos hebben we niet gewacht op deze crisissen om wakker te worden.”
 

Foto: Olivier Papegnies.

Je hebt het over de duurzame enga­gementen van banken. Is Triodos Bank ook anders op het vlak van beleggingen?
“Ja, om heel precieze redenen. Ten eerste bieden we alleen duurzame en maatschappelijk verantwoorde produc­ten aan. We passen daarvoor strikte uitsluitingscriteria toe (wapens, steenkool, kernenergie ...). Maar we gaan nog verder. Onze beleggingen moeten ook een positieve impact hebben en de transitie versnellen. We hebben daarom zeven grote transitieassen vastgelegd, zoals duurzame voeding of circulaire economie. De bedrijven die we financie­ren, moeten aan minstens één van die doelstellingen bijdragen. En natuurlijk analyseren we de impact van duurzaam­heidsfactoren op de financiële waarde en de prestaties van elk bedrijf.”

Hoe weet Triodos Bank zeker dat de bedrijven inderdaad aan die transitie bijdragen?
“Bij Triodos zijn we niet alleen investeer­ders, maar ook betrokken aandeelhouders. Dat betekent dat we het beleid van de bedrijven nauwgezet opvolgen en dat we onze controlebevoegdheid en invloed gebruiken. Ingeval van twijfel stellen we vragen of leggen we bijkomende eisen voor. Soms halen we een bedrijf uit onze fondsen. Dat hebben we onder meer met Tesla gedaan, want we gingen niet a kkoord met het buitenproportionele loonpakket van CEO Elon Musk. Maar over het algemeen verloopt de dialoog met bedrijven vlot. Ze vinden oplossin­gen om zich op een duurzame en ver­antwoorde manier te bevoorraden en zo verder te groeien. Dankzij die gezamen­lijke en minutieuze opvolging kunnen we dus aan onze klanten garanderen dat hun geld een positieve impact heeft.”

Het klassieke spaarboekje en beleggingen vullen elkaar aan.
Frédéric Andrés, Senior Relationship Manager

Sparen of beleggen, hoe bespreek je dat dilemma met klanten?
“Mijn boodschap is eenvoudig: de rentes zijn nu laag, dus is het kernwoord ‘diver­sificatie’. Het klassieke spaarboekje en beleggingen vullen elkaar aan. Toch heeft beleggen pas echt zin op lange termijn.”

Ik veronderstel dat je grote som­men moet hebben om te beleggen?
“Niet echt. Op het Triodos Impact Portfolio (TIP) kan je bijvoorbeeld al intekenen vanaf 5.000 euro, dat is uniek in de markt! Het TIP biedt je een integraal beheer op basis van je risicoprofiel. Het is de ideale oplossing voor diegenen die zich liever niet met hun beleggingen bezighouden. Maar natuurlijk kan je ook naar eigen goeddunken beleggen in de Triodos-fondsen en je beleggingen zelf opvolgen. In dat geval ben je vrij om minder dan 5.000 euro te beleggen.”

Als ik duurzaam beleg, moet ik dan niet aan rendement inboeten?
“Nee, steeds meer studies bewijzen het tegendeel: duurzaamheid en winstgevend­heid gaan hand in hand. Sommige cijfers wijzen er zelfs op dat het rendement hoger wordt, vooral ten tijde van crisissen. Op zo’n moment doen bedrijven met een lokale verankering en een sterke en duurzame waardeketen het goed.”

Je hebt me overtuigd, Frédéric ... Kunnen we daar later nog eens over praten?
“Zeker, we kunnen videobellen! Nee, serieus, we hebben geen uitgebreid kantorennetwerk, maar we zijn heel bereikbaar, via telefoon, videoconfe­rentie, op afspraak in onze kantoren in Brussel en Gent, of in een van onze pop-upkantoren. Triodos Bank is een bank op afstand, maar geen afstandelijke bank. We zijn een klein hecht team dat zijn klanten goed kent.”
 

Meer weten?

We beleggen het geld dat je ons toevertrouwt uitsluitend in ondernemingen die een positieve sociale en ecologische impact hebben.

Duurzaam beleggen?
Met Triodos Bank ga je verder