Hoe kan ik geld opvragen van mijn termijnrekening?

U kunt uw kapitaal normaal gezien enkel op de vervaldag opvragen.

  • Vraagt u vroeger uw geld op, dan verbreekt u het contract en moet u dossierkosten betalen, namelijk 1% (met een maximum van 250 EUR).
  • Als de rentevoet voor de restende looptijd van het contract op het moment van de verbreking, hoger is dan de rentevoet voorzien in het termijncontract, dan moet u ook een wederbeleggingsvergoeding betalen voor de resterende looptijd. Wij berekenen het verschil in rentevoet van toepassing op het moment van de verbreking en de rentevoet in uw contract en dit met betrekking tot de resterende looptijd.

Bijvoorbeeld

U startte op 1 maart 2011 een contract op voor 7 jaar met een rentevoet van 3,20%. Na 2 jaar verbreekt u het contract op 1 maart 2013 en vraagt u uw geld op. Als de rentevoet voor 5 jaar (= de resterende looptijd van het contract) in 2013 hoger is dan 3,20%, dan betaalt u het verschil.