Travaux en cours © Rotor
Aan het werk © Rotor

De leden van Rotor benaderen de bouw op een speciale manier. Hun werk stopt namelijk niet bij het ontwerp van een gebouw of het interieur, het bureau doet eveneens onderzoek naar het hergebruik van bouwmateriaal. Nieuwsgierig naar hun aanpak, ontmoetten we Lionel Billiet, vennoot en onderzoeker bij Rotor.

“Het idee is vooral om bouwmateriaal dat we op werven vinden en dat anders wordt weggegooid een tweede leven te schenken. Of het nu voor een nieuw gebouw of voor een onderzoeksproject is, het hergebruik van bouwmateriaal is altijd ons vertrekpunt.”

Rotor houdt een inventaris bij van de teruggewonnen materialen en verkoopt ze in een grote opslagplaats in Brussel. Toch valt hun werk niet te verwarren met dat van andere afbraakbedrijven of tweedehandswinkels, evenmin zijn het antiquairs. Hun interesse gaat niet zozeer uit naar meubilair, wel naar architecturale elementen in interieurs zoals tegels, sanitair of tussenwanden.

Materialen doen circuleren maakt een groot verschil in onze impact op het milieu. In de levenscyclus van een gebouw is de productiefase de meest vervuilende, want op dat moment hebben we grondstoffen nodig voor de materialen
Lionel Billiet

Oud wordt nieuw

Abattoirs de Bomel © CCRN – Jean-François Flamey
Abattoirs de Bomel © CCRN – Jean-François Flamey

In 2013 lanceert Rotor een spin-off project, Rotor Deconstruction. Vooraleer de renovatie van een gebouw aanvat, haalt Rotor er de elementen uit met het grootste potentieel voor hergebruik. Om hun waarde te bepalen houdt het bureau rekening met verschillende aspecten: de staat van het voorwerp, de benodigde herstellingen, eventuele risico’s verbonden aan de componenten van het materiaal, de mode van het moment en persoonlijke smaak. Kortom, Rotor maakt een inschatting van de kans en waarschijnlijkheid dat een voorwerp in een nieuw bouwproject kan worden geïntegreerd.

Abattoirs de Bomel © CCRN – Jean-François Flamey
Abattoirs de Bomel © CCRN – Jean-François Flamey

“We zijn veeleisend als het gaat over de kwaliteit van de materialen. Het is niet onze bedoeling om een tweede keus verzameling aan te leggen. We zoeken elementen met een voldoende hoge kwaliteit, zodat je zin krijgt om ze te hergebruiken.”

Het Rotor team komt meestal op werven in een vergevorderd stadium van afbraak. Beslissingen over de buitenkant van het gebouw zijn vaak al genomen, maar het collectief heeft nog wel een invloed op het interieur. Dat was bijvoorbeeld het geval voor de RTT-kantoren, die op dit moment een grondige renovatie ondergaan. Dankzij de tussenkomst van Rotor hebben de architecten van het project hun aanpak veranderd en honderden vierkante meter tegels van de oude kantoren uit de jaren 1940 kunnen integreren in hun ontwerp.

Duurzame constructies

Abattoirs de Bomel © CCRN – Jean-François Flamey
Abattoirs de Bomel © CCRN – Jean-François Flamey

Gebouwen zijn verantwoordelijk voor 40% van het energieverbruik in België. Door toepassing van de principes van de circulaire economie op de bouwsector kunnen we onze voetafdruk drastisch verkleinen. In de logica van de circulaire economie is bouwen een cyclische activiteit. Gebruikte materialen zien we als waardige grondstoffen en geen afval. Zo beperken we de uitputting van primaire grondstoffen en kunnen we de planeet een beetje beter beschermen.

Rotor draagt op geheel eigen wijze bij aan de ontwikkeling van een circulaire economie. Ze vermijden destructieve recyclageprocessen waarbij afval wordt ontleed tot op het basismateriaal om zo nieuwe dingen mee te maken. Ze geven de voorkeur aan hergebruik van bouwelementen.

“Materialen doen circuleren maakt een groot verschil in onze impact op het milieu. In de levenscyclus van een gebouw is de productiefase de meest vervuilende, want op dat moment hebben we grondstoffen nodig voor de materialen. Ons circuit is bovendien heel lokaal: de teruggewonnen elementen komen uit Belgische gebouwen en de afstand tot hun nieuwe bestemming is meestal kort.”

Travaux en cours © Rotor
Aan het werk © Rotor

Hoewel het geen prioritaire doelstelling is, heeft het terugwinnen van materialen ook een sociale component. Als de werf het toelaat, doet Rotor beroep op organisaties met een re-integratieprogramma. Ten slotte draagt de sensibilisering van zoveel betrokken partijen (architecten, ondernemers, investeerders, enz.) en de terugwinning van zoveel materialen bij tot een herwaardering van het cultureel erfgoed aanwezig in oude gebouwen.

Bij u in de buurt

Abattoirs de Bomel © CCRN – Jean-François Flamey
Abattoirs de Bomel © CCRN – Jean-François Flamey
  • Grand Central, een Brussels café ingericht door Frédéric Nicolay en recent geopend. De vloer is opnieuw gelegd met door Rotor teruggewonnen materialen.
  • Het nieuwe Centre Culturel de Namur, vroeger bekend als Abattoirs de Bomel, werd in 2016 ontworpen door Rotor.
  • Op de website Opalis vind je het resultaat van een lange zoektocht die Rotor hield naar alle professionele verkopers van teruggewonnen bouwmateriaal.

 

Duurzaam vastgoed

We hechten veel belang aan vastgoedprojecten op de lange termijn en financieren gebouwen die vele generaties lang meegaan. We gaan samen met u vandaag op zoek naar oplossingen voor de problemen van morgen.

Samen verantwoord bouwen aan de toekomst