Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoudOntdek hoe sparen of beleggen de wereld mee kan bepalen.

Jij bepaalt de wereld waarin we leven

Waarom zou je een negatief wereldbeeld aanvaarden? Terwijl je de dingen net zo goed van hun positieve kant kunt bekijken. Steeds meer mensen, organisaties en bedrijven ondernemen iets met respect voor mens en milieu en dragen zo bij tot positieve groei. Met financieel én maatschappelijk rendement.

Precies daarom is Triodos Bank in 1980 opgericht. Om met geld onze levenskwaliteit en menselijke waardigheid te vergroten. Want geld is een machtig instrument. Leg het daarom in de handen van mensen die er iets goeds mee doen. Die zekerheid heb je als je je spaargeld of een belegging toevertrouwt aan Triodos Bank. Zo geven we samen vorm aan onze wereld. Niet toevallig, maar weloverwogen.

Ontdek in 6 verhalen hoe je geld de wereld mee kan bepalen

Nelson Canal

Hoe een renovatie ook een buurt vernieuwde

Fortech
Wase Wind

Hoe windenergie een gemeenschap samenbrengt

Ferme
Nos Pilifs

Hoe sociale doelen zich verzoenen met economische logica

Belvas

Hoe kwalitatieve pralines en eerlijke productie samengaan

Interface

Hoe functioneel design de ecologische voetafdruk verkleint

WhiteWave Foods

Hoe plantaardige voeding duurzame consumptie stimuleert

Ontdek andere verhalen

Inzichten en opinies over hoe bankieren anders kan in het online magazine van Triodos Bank

Nelson
Canal

Hoe een renovatie ook een buurt vernieuwde

fermer

De buurt rondom het kanaal in Sint-Jans-Molenbeek leeft sinds 2013 op het ritme van het nieuwe budgetvriendelijke hotel Meininger. De succesvolle renovatie van de oude Belle-Vue brouwerij, uitgevoerd door Nelson Canal en gefinancierd door Triodos Bank, toont dat rendabiliteit hand in hand gaat met duurzaamheid.

In de strijd tegen de klimaatverandering speelt de energieprestatie van vastgoed een belangrijke rol. Door de energieconsumptie van gebouwen te doen dalen helpt duurzaam vastgoed in het tegengaan van de opwarming van de aarde. Duurzaam vastgoed gaat echter verder dan enkel energiezuinig renoveren: gebouwen hebben ook een belangrijke sociale en culturele functie.
Daarom koos Triodos Bank bewust voor duurzaam vastgoed als één van de prioritaire sectoren in de kredietverlening. Op die manier heeft het spaargeld dat je aan Triodos Bank toevertrouwt een onmiddellijke impact op milieu en samenleving.

Nieuw leven in de brouwerij

Projectontwikkelaar Jean-Paul Pütz vertrok vanuit een duidelijke visie voor de nieuwe bestemming van het leegstaande Belle-Vue gebouw. Gemotiveerd door het architecturale potentieel was Pütz vastberaden om het karakter van het erfgoed uit 1913 te bewaren. “Het complex omvormen tot een hotel leek ons de volgende logische stap,” aldus Pütz, een ondernemer pur sang. “We hadden een vernieuwend aanbod voor jongeren en gezinnen voor ogen. Het comfort is vergelijkbaar met dat van een klassiek driesterrenhotel, en de prijzen zijn heel democratisch.” Zijn visie om low budget kamers aan te bieden in levendige, diverse wijken werd gedeeld door Meininger, een Duitse hotelgroep die het hotel nu uitbaat.

De transformatie van het pand naar een energiezuinig gebouw kwam tot stand door onder andere het gebruik van thermische isolatie. En liefst 30% van het energiegebruik van het gebouw wordt voorzien door de uitgebreide zonnepaneelinstallatie op het dak. Een fundamentele investering, aldus François Jacquet, Sector Head Real Estate & Infrastructure bij Triodos Bank:

40%
“Gebouwen nemen vandaag 40% van alle geproduceerde energie voor hun rekening. De strijd tegen de klimaatverandering is dus enorm gebaat bij een vermindering van de energieconsumptie van gebouwen.”

Molenbeek op de kaart zetten

Duurzaam vastgoed gaat echter verder dan enkel energiezuinig renoveren: gebouwen hebben ook een belangrijke sociale en culturele functie De renovatie van het gebouw heeft een nieuw gezicht gegeven aan de ietwat verwaarloosde wijk aan het water en een heropleving van de kanaalbuurt in gang gezet.
Dat is ook wat Pütz beoogde: een positieve impuls geven aan het sociale leven in de wijk. Toeristen ontdekken lokale adresjes en doen een frisse wind door de buurt waaien.

De stedelijke verfraaiing draagt bij tot een verbeterd veiligheidsgevoel, voorziet extra werkgelegenheid en zet bovendien in op het gebruik van het openbaar vervoer met het Villo fietsverhuur.
Het hotel is een ontmoetingsplaats geworden die het sociale weefsel in Molenbeek versterkt. De keuze om economische en ecologische aspecten te combineren met sociale en culturele functies was van meet af aan in het ontwerp ingebouwd. En voor die geïntegreerde aanpak vond Jean-Paul Pütz een natuurlijke partner in Triodos Bank.

Een duidelijke visie op duurzaam vastgoed

François Jacquet Vooraleer een kredietaanvraag financieel doorgelicht wordt, beoordeelt Triodos Bank het duurzaam karakter van een gebouw. De bouwsector hanteert heel wat eigen labels om projecten te analyseren. Jacquet haalt aan dat Triodos Bank een duurzame visie op (ver)bouwen hanteert aan de hand van een eigen model: “Hét duurzaam vastgoed bestaat niet. De eisen aan duurzaam vastgoed zijn continu in beweging. In 28 vragen analyseert Triodos Bank de duurzaamheid van een gebouw en dit in nauwe dialoog met de kredietklant. Zo is elk kredietproject ook voor ons een hele leerervaring.” Bij Nelson Canal waren er meerdere aspecten die het gebouw toekomstbestendig maakten: het efficiënter energiegebruik, de inzet op het openbaar vervoer, de duurzame materiaalkeuze, maar ook het lokaal engagement en de buurtherwaardering. De expertise van Triodos Bank ligt in het gezond evenwicht vinden tussen deze sterktes: ecologisch, cultureel, sociaal én economisch.

La Ferme
Nos Pilifs

Hoe sociale doelen zich verzoenen met economische logica

fermer

Midden in een groene oase in Brussel ligt een stadsboerderij gespecialiseerd in duurzame ontwikkeling. La Ferme Nos Pilifs is een beschutte werkplaats die sinds 1984 waardevolle jobs aanbiedt aan mensen met een beperking. Naast een ecologisch tuincentrum en tuinaanleg, vind je er ook een kinderboerderij, een restaurantje, een centrum voor goederenbehandeling, een kruidenierszaak met onder andere fruit uit eigen tuin en een artisanale bakkerij met huisgemaakt bio-brood. Elke activiteit is aangepast aan de capaciteiten van de werknemer en elke job moet een sociale dimensie hebben, voldoende opbrengen en passen binnen het milieuvriendelijke kader.

Het zijn deze maatschappelijke waarden die de sociale economie voorop stelt bij het uitoefenen van economische activiteiten. Triodos Bank ondersteunt bedrijven en organisaties die werken aan een inclusieve maatschappij via de integratie van kansengroepen in de arbeidsmarkt zoals mensen met een beperking. De uitdaging ligt in het verzoenen van deze sociale doelstellingen met economische logica. Nos Pilifs ziet alvast heel wat potentieel in samenwerkingen met lokale bedrijven.

Toegevoegde waarde

Momenteel biedt de boerderij werk aan 170 mensen, waarvan 140 met een lichte handicap. De tewerkstelling en zingeving voor mensen met een beperking bij Nos Pilifs komen overeen met de kernprincipes van de sociale economie, waarin Triodos Bank al 20 jaar als financier optreedt. Jan Depoortere, expert in de sector bij Triodos Bank verduidelijkt: “Ondernemers uit de sociale economie vertrekken vanuit hun sociale bekommernis, niet vanuit een commerciële logica.” Diezelfde bekommernis voor duurzaamheid is ook merkbaar in de ecologische keuzes van Nos Pilifs. Naast een atelier in passiefbouw dat verwarmd wordt dankzij vermalen snoeiafval, vermijdt Nos Pilifs pesticiden en composteren ze hun tuinafval.

De medewerkers van Nos Pilifs hebben regelmatige contacten met de buurtbewoners, die langskomen voor een wandeling in het groen of om te proeven van de hoeveproducten. Nos Pilifs maakte van openheid en diversificatie haar handelsmerk, aldus directeur Benoît Ceysens, die met passie over het project spreekt: “We hebben ervoor gekozen om kleinschalige, lokale en ambachtelijke activiteiten te ontwikkelen dichtbij de noden van de mensen en met een sterke relationele en niet-delokaliseerbare dimensie. Maar we moeten altijd flexibel blijven en ons blijven aanpassen aan nieuwe verwachtingen.”

30.0
“Een belangrijk onderdeel van de sociale economie zijn de beschutte werkplaatsen. In België zijn er in totaal 124 beschutte werkplaatsen die meer dan 30.000 mensen met een beperking tewerkstellen.”

Volwaardige partners

Om een sterke speler te blijven in een snel veranderende economie moeten beschutte werkplaatsen volgens Benoît Ceysens flexibel leren samenwerken met de traditionele economie: “Volgens mij moet er een economisch model ontwikkeld worden dat inclusief is: een model dat energie, jobs en producten reorganiseert zodat iedereen een baan kan vinden. Daarvoor moeten we bruggen slaan tussen de sociale en de traditionele economie. Onze manier van werken heruitvinden, dat is de uitdaging.”

Nos Pilifs doet veel inspanningen om voor hun klanten een echte partner met meerwaarde te zijn. Zo ontstond er de laatste jaren een goede band met de chemiereus Solvay, de buur van de boerderij. Werknemers van Nos Pilifs begonnen met een meer ecologisch beheer van het Solvay-park en sorteren papier, karton en piepschuim.

Wat zijn de basisprincipes van duurzame economie?

  • Voorrang van arbeid op kapitaal
  • Democratische besluitvorming
  • Maatschappelijke inbedding
  • Transparantie
  • Kwaliteit
  • Duurzaamheid

Fortech
Wase Wind

Hoe windenergie een gemeenschap samenbrengt

fermer

Meer dan 95% van onze primaire energievoorziening importeren we uit het buitenland. Onze energieconsumptie bestaat vooral uit fossiele brandstoffen, die verantwoordelijk zijn voor de uitstoot van CO2 en zo voor de opwarming van de aarde. Steeds meer mensen kiezen daarom voor een nieuw energiemodel gebaseerd op het gebruik van hernieuwbare bronnen zoals windenergie en op lokale verankering.

Zo produceren de 12 windturbines van Fortech - Wase Wind in het Waasland en Scheldeland groene stroom, die geleverd wordt bij 1.500 gezinnen en bedrijven in de eigen regio. Ook de gemeentebesturen die de windturbines op hun grondgebeid hebben, nemen de windstroom af. Het opwekken van elektriciteit met windturbines heeft verschillende voordelen: windenergie stoot geen uitlaatgassen uit, levert geen gevaarlijk afval op en is onuitputtelijk. Triodos Bank kiest voor projecten die inzetten op de transitie naar een koolstofarme economie, waarbij betrokkenheid van de lokale gemeenschap een belangrijke rol speelt.

Groene stroom voor Waasland en Scheldeland

Met haar 2030 klimaat- en energiebeleid zet de Europese Unie stappen naar een duurzaam energiesysteem: de uitstoot van CO2 met 40% terugdringen, het energieverbruik verder doen dalen en het aandeel hernieuwbare energie tot 27% optrekken tegenover 1990. Daarin spelen niet enkel de overheden een grote rol. “Als duurzame bankier vinden we het onze taak om de energietransitie te stimuleren in de evolutie naar een duurzamere samenleving,” verduidelijkt Grégory Corbeau, Sector Head Renewable Energy & Project Finance bij Triodos Bank.

Sinds het verlenen van een bankkrediet voor de eerste windmolen in België in 1999, financierde Triodos Bank niet minder dan 234 windmolens in België. Daaronder zijn ook de Fortech - Wase Wind windturbines aan de E17 en E34 in het Waasland en Scheldeland. Als windstroomproducent zorgt Fortech niet enkel voor groene energiezekerheid, maar ook nauwe verbondenheid met de omgeving via de coöperatie Wase Wind. Chris Derde, bedrijfsleider van Fortech en bestuurder van coöperatie Wase Wind, legt uit: “100% hernieuwbare energie produceren: dat is het doel dat wij nastreven. Wij werken dag na dag aan doelen op lange termijn en vinden het belangrijk om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij onze activiteiten.”

Korte ketens

Triodos Bank deelt met Fortech - Wase Wind een duidelijke langetermijnvisie op duurzame energie. Naast het opbouwen van meer capaciteit aan duurzame energiebronnen, is het belangrijk om in te zetten op een meer veerkrachtig, sociaal ingebed en evenwichtig energiesysteem. Nieuwe technologieën, zoals het verbinden van de verschillende lokale spelers, dragen bij tot het creëren van korte, efficiënte en gedecentraliseerde ketens.

De impact wordt nog vergroot door lokale verankering in de steden, bedrijven en gemeenschappen die van de opgewekte energie gebruik maken. Duurzame modellen zoals dat van Fortech - Wase Wind overstijgen dus de milieudimensie en zetten ook in op de maatschappelijke betrokkenheid.

Het energiemodel van de toekomst is volgens Triodos Bank fossielarm, veerkrachtig en lokaal ingebed.

Power to the People

Power to the People Door zich te verenigen in coöperaties, worden meer en meer consumenten zelf energieproducent. Vandaag telt België zo’n twintigtal coöperaties in de windenergiesector. Wase Wind behoort bij de pioniers: een coöperatie van meer dan 1850 mensen die samen investeren in windenergie in eigen streek. De windstroom wordt door de coöperanten verbruikt, zowel thuis als in de lokale bedrijven. Elke klant investeert mee en de winst wordt dan ook met hen gedeeld. Enerzijds zijn er heel wat initiatieven rond stroomcoöperaties die uitgaan van de bevolking, zoals bij Wase Wind. Anderzijds onderzoeken lokale overheden hoe ze burgers meer kunnen betrekken in participatieve energieprojecten.

Belvas

Hoe kwalitatieve pralines en eerlijke productie samengaan

fermer

Kansen grijpen om de wereld te veranderen, daar draait het om volgens Thierry Noesen, directeur van de Belgische chocolatier Belvas. In 2005 werd Belvas één van de eerste 100% fair trade chocolatiers in Europa. Het fair trade label verzekert consumenten dat de boeren uit het Zuiden eerlijke prijzen krijgen voor hun grondstoffen zoals cacao en pistachenoten. Twee jaar later behaalde Belvas ook het bio-label. En tenslotte ontving de Belvas fabriek te Gellingen een onderscheiding van de Europese Commissie als ‘Meest Ecologische Micro-Bedrijf van Europa.’

De chocolade van Belvas zorgt niet enkel voor een duurzame omgang met het milieu, maar biedt tegelijkertijd een gezond natuurvoedingsproduct aan. De pralines bevatten namelijk geen kleurstoffen, bewaarmiddelen of toegevoegde aroma’s, en zitten door hun hoge cacaopercentage (minstens 70%) vol antioxidanten. Het weerspiegelt de stijgende vraag van consumenten naar een meer bewuste en transparante productie van voeding. Inzetten op een ecologisch, eerlijk en gezond voedingsproces ligt in lijn met de waarden van Triodos Bank, die het nieuwe gebouw van de chocolatier en een nieuwe productielijn financierde.

Cacao met impact

België staat wereldwijd bekend als kwalitatieve producent van chocolade en pralines.
Onder de Belgische chocolatiers is Belvas echter het enige ambachtelijke bedrijf dat biologische producten maakt waarbij de grondstoffen ook volledig fair trade zijn. Zo haalt Belvas bijvoorbeeld biorietsuiker uit Paraguay, koffie uit Colombia en kokosnoot uit Indonesië. Voor de cacao werkt Belvas nauw samen met lokale partners zoals drie coöperatieven in Peru: Naranjillo, Acopagro en Divisoria.

De certificatie van Max Havelaar en FLO (Fairtrade Labeling Organisation) waarborgt dat de Belvas producten volgens de regels van de eerlijke handel met correcte prijzen op de markt werden gebracht. Dankzij fair trade verbetert niet enkel het welzijn van de boeren en hun gezinnen, maar ook het duurzame beheer van de boerderijen op de lange termijn. Belvas vindt het belangrijk dat de groei van hun bedrijf voortkomt uit eerlijke handel.

22 miljard
Jaarlijks spenderen consumenten binnen de Europese Unie meer dan 22 miljard euro aan bio-producten, gemiddeld zo’n 44 euro per persoon.
Bron: Organic Data Network

Bewuste consumenten

De biologische oorsprong van de Belvas pralines moet voor 100% worden gegarandeerd om een Certisys certificatie van biologisch producent te behalen. Zo wordt de gezouten karamel gemaakt op basis van bio rietsuiker, bio crème fraîche en een snuifje zout van Guérande. Zo’n 55% van de verkoop van Belvas gebeurt momenteel in gespecialiseerde biozaken in Europa, Canade en de Verenigde Staten.

Dit groeiend bewustzijn rond gezonde voeding en traceerbaarheid verklaart de stijgende vraag naar gezonde natuurvoeding. “Consumenten zijn meer en meer op zoek naar gezonde voedingsmiddelen. Onze truffels zonder suiker zijn bijvoorbeeld een groot succes, maar de marktontwikkelingen op dat vlak gebeuren op veel grotere schaal,” haalt Thierry Noesen aan. Triodos Bank deelt zijn overtuiging dat voeding een bepalende factor is in de grote maatschappelijke thema’s zoals milieu, duurzame landbouw en gezondheid.

Meest ecologische micro-bedrijf van Europa

Thierry Noesen Belvas wil steeds verder gaan in hun duurzame innovaties. Zo werkten ze een reeks ecologische maatregelen uit voor hun chocolade-atelier in Gellingen. Momenteel is Belvas voor 50% autonoom in haar energieverbruik. Dit werd gerealiseerd dankzij een park van 396 fotovoltaïsche panelen en een uniek systeem dat de warmte van het airco-systeem opvangt. In 2011 behaalden ze de EMAS Award van de Europese Commissie voor ‘Meest Ecologische Micro-Bedrijf van Europa.’

Interface

Hoe functioneel design de ecologische voetafdruk verkleint

fermer

Interface is wereldmarktleider in het ontwerpen en produceren van stijlvolle tapijttegels voor residentiële en commerciële toepassingen. De modulaire tapijten van Interface worden regionaal geproduceerd en gedistribueerd, gebruiken vaak gerecycleerde materialen van hoge kwaliteit en zijn ontworpen voor een lange levensduur. In een tapijtindustrie die doorgaans erg olie- en energie-intensief is, streeft Interface met Mission Zero ernaar om tegen 2020 hun ecologische voetafdruk volledig naar nul terug te brengen. Ook wil het bedrijf tegen dan met 100% hernieuwbare energie werken.

De strategische inzet op duurzame productieprocessen - van innovatieve materiaalkeuzes en efficiënt transport tot lijmvrije installaties en hoogwaardige recyclagecirkels – zorgt ervoor dat de impact op het milieu steeds verder wordt gereduceerd. Triodos Research screende Interface voor Triodos Investment Management (TIM) op verschillende duurzaamheidscriteria waaronder bedrijfsbeleid en milieu-impact. Interface voldeed aan alle criteria om in het Triodos Beleggingsuniversum te worden opgenomen. Als duurzame belegger bouw je zo mee aan een economie waarbij bedrijfswinsten niet ten koste gaan van levenskwaliteit en milieu.

Mission Zero

Ray Anderson, de oprichter van Interface, creëerde reeds in 1994 een duurzaamheidsvisie voor het bedrijf nadat hij zich bewust werd van de milieuproblematiek die werd veroorzaakt door de tapijtindustrie. Het produceren van tapijt is gewoonlijk erg olie-intensief, zowel door de gebruikte materialen als door de benodigde energie. Anderson zag in dat positieve veranderingen bij mondiale bedrijven zoals Interface het potentieel hadden om de verduurzaming van een hele economie te beïnvloeden op de lange termijn. “Als wij, een olie-intensief bedrijf, het kunnen doen, kan elk ander bedrijf het. En daaruit volgt dat iedereen het kan,” haalde Anderson in 2009 aan.

Met Mission Zero onderneemt Interface actie om tegen 2020 op internationaal niveau in evenwicht met de natuur werken: nul impact én nul voetafdruk. Meer nog, Interface streeft ernaar om herstellende bijdrages te leveren waarbij het bedrijf méér terug geeft dan wat ze uit het milieu en de gemeenschap halen. Mission Zero heeft op zeven terreinen duidelijke doelstellingen gezet: van het elimineren van afval en schadelijke uitstoot tot het efficiënter maken van transport en interne betrokkenheid te creëren.

1 miljard
De SRI* beleggingsfondsen van Triodos hebben eind 2014 de mijlpaal van 1 miljard euro beheerd vermogen behaald.
* Socially Responsible Investing

Gesloten recyclage

Analyses van een gemiddelde tapijtlevenscyclus toonden aan dat de grootste milieu-impact wordt veroorzaakt bij het ontginnen en omzetten van de grondstoffen, nog vóór deze de fabriek bereiken. Nieuw nylongaren in het bijzonder belasten het milieu het zwaarst. Interface richt zich nu op verschillende vlakken om dit proces te verbeteren: het creëren van gesloten recyclagesystemen (waarbij oude tapijten worden gerecycleerd tot gelijkwaardige producten) en het zoeken naar biologische alternatieven voor nylongaren.

In hun Net-Works programma koopt Interface gebruikte visnetten aan van lokale vissersdorpjes en recycleert deze tot garen voor tapijt. Het design van dit tapijt is daarbij geïnspireerd op de chaotische patronen van de oceaan. Hierbij wordt niet enkel de opruiming van stranden en oceanen gesteund, het voorziet verarmde gemeenschappen ook van een loon. Hoewel de Mission Zero doelstellingen in 1994 erg ambitieus leken, had Interface eind 2014 al een goede 70% van zijn doel bereikt.

Interface oprichter en visionair Ray Anderson deelt in deze TED-talk zijn visie over de zakelijke logica van duurzaamheid.

WhiteWave
Foods

Hoe plantaardige voeding duurzame consumptie stimuleert

fermer

Samen zijn we met zo’n 7,3 miljard mensen op aarde en jaarlijks komen daar zo’n 80 miljoen mensen bij. De groeiende wereldbevolking brengt heel wat uitdagingen met zich mee op het vlak van globale voedselvoorziening. Stagnerend landbouwrendement en stijgende vleesconsumptie zetten de voedselproductie stevig onder druk. Het Amerikaanse WhiteWave Foods biedt alvast een toekomstgerichte oplossing: plantaardige voeding die een gezond zuivel- en vleesalternatief aanbiedt met een 50-75% lagere ecologische voetafdruk. WhiteWave Foods is de eigenaar van merken als Alpro en Provamel.

Het bedrijf kiest strategisch voor duurzame voedingsproductie en stimuleert duurzame consumptie. Triodos Research screende WhiteWave Foods voor Triodos Investment Management (TIM) op verschillende duurzaamheidscriteria, waaronder het gebruik van genetisch gemodificeerde organismen (GMO’s) en het respecteren van arbeidsrechten. WhiteWave Foods voldeed aan alle criteria om in het Triodos Beleggingsuniversum te worden opgenomen. Als duurzame belegger bouw je zo mee aan een maatschappij die de levenskwaliteit bevordert.

Voordeel voor mens en planeet

Hoewel de naam WhiteWave Foods misschien niet meteen een belletje doet rinkelen, klinken haar Europese merken Alpro en Provamel vast bekender. WhiteWave Foods biedt een breed gamma aan soja drinks aan, alsook desserts, margarines en vleesvervangers. Plantaardige voeding vermindert de ecologische voetafdruk met 50% tot 75% tegenover dierlijke voeding, omdat er tijdens de productie minder water en land worden verbruikt en minder CO2 wordt uitgestoten. Volgens het bedrijf is plantaardige voeding ook een essentiële component van een gezond en evenwichtig dieet.

25% tot 50% van de WhiteWave Foods producten hebben een biologisch label. Aangezien de vraag naar bio gestaag stijgt, wordt er volop ingezet om dit aandeel nog te verhogen. Dit gebeurt onder andere door de recente overname van de Amerikaanse Earthbound Farm, de grootste bio-boerderij van de Verenigde Staten. De onderneming streeft er ook naar om afval, watergebruik, impact op de biodiversiteit en uitstoot van broeikasgassen te verminderen in haar fabrieken en boerderijen. WhiteWave Foods voldeed zo aan de strenge minimumeisen. Na een duurzaamheidsanalyse werd het bedrijf opgenomen in het Triodos Beleggingsuniversum.

Verandering bij mondiale ondernemingen

De kern van de beleggingsvisie van Triodos Bank is de overtuiging dat de meest succesvolle ondernemingen op de lange termijn erin slagen een goede balans te realiseren tussen financiële resultaten en sociaal en ecologisch rendement. Triodos Bank beschouwt geld als een middel om positieve veranderingen mogelijk te maken, en zo de transitie naar een duurzame economie te versnellen. Zorg dragen voor mens en planeet zijn dus even belangrijk als financiële opbrengst. Een kleine positieve verandering bij een mondiale onderneming kan immers een grote impact binnen een sector hebben.Het voeren van een actieve dialoog met deze bedrijven helpt om de duurzaamheidsprestaties te verbeteren. Dialoog heeft een drieledig doel: versterken van het duurzaamheidsbewustzijn bij ondernemingen, invloed uitoefenen op het bedrijfsbestuur én duurzaam rendement voor aandeelhouders op de lange termijn behalen. Rosl Veltmeijer, manager van Triodos Research, verduidelijkt: “Ik ben het meest trots op het feit dat we merken dat onze vragen leiden tot gedragsverandering.”

Zo kaartte Triodos Research het thema van genetische modificatie en gemodificeerde voedingsgewassen (GMO’s) aan bij WhiteWave Foods. Triodos Bank wijst het gebruik van GMO’s af en eist dat bedrijven het gebruik ervan verminderen en inzichtelijk maken. Aangezien een groot deel van de WhiteWave Foods producten bio is, en dus verplicht GMO-vrij, voldoet het bedrijf aan de minimumeisen. In dialoog met Triodos Research ontwikkelt het bedrijf nu ook strategieën voor hun niet-bio producten. WhiteWave Foods steunt de Non-GMO beweging in de Verenigde Staten, alsook initiatieven rond de correcte etikettering van GMO-producten.Vijf jaar op rij werd Triodos Investment Management bekroond als de beste beheerder van duurzame fondsen door de De Standaard/La Libre Belgique Fund Awards.

Landbouwecoloog Pablo Tittonell legt in 1 minuut uit dat wat je eet een grote impact heeft op jezelf, je omgeving en de samenleving.