Ook deze blog gaat een beetje met vakantie: de hele zomer leest u hier over duurzame ondernemers in Nederland, Frankrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk en Duitsland die hun project met een krediet van Triodos Bank financierden.

We starten bij onze Zuiderburen met een windmolenpark bij Lyon, waar de hoogste turbines tot dan toe werden gebouwd. Aan het woord zijn de medewerkers van het initiatief.

1. Welke uitdaging vormde de inspiratie voor uw project?

De grootste uitdaging was de aanpassing van het project naar een gebied waar sprake was van een aanzienlijke ontwikkeling van diverse soorten duurzame energie (wind, zon, hout, enz.). Hiervoor moesten we anticiperen op een technologie die nog niet bestond op het moment dat het project werd uitgevoerd. We moesten op zoek naar hoge windsnelheden, hadden een producent nodig die de machines kon leveren op een locatie die niet goed toegankelijk was en moesten ook nog voldoen aan de specifieke kenmerken voor verbinding met het netwerk. De machines die fabrikanten ons tien jaar geleden leverden, waren duidelijk niet geschikt. We moesten voor dit park dus een machine ‘uitvinden’.

2. Met welke innovatie werd het probleem aangepakt?

De innovatie betrof voornamelijk de ‘landschapsarchitectuur’. Eenmaal in bedrijf zou dit windpark de hoogste windturbines in Frankrijk hebben (180 meter tot aan de punt van het blad). We moesten dus de ‘psychologische’ barrière van 150 meter doorbreken. Net zoals het tien jaar had geduurd om de barrière van 100 meter te doorbreken. We spraken over het feit dat fabrikanten ons machines leverden met de bladen in twee stukken zodat ook op moeilijke locaties geleverd kon worden. Uiteindelijk hadden we ook een doeltreffend en pragmatisch gesprek met de netwerkbeheerder om een economisch aanvaardbare oplossing te vinden voor het park.

3. Welke impact had Triodos Bank op het bedrijf?

Ter ondersteuning van dit innovatieve project koos de UNITe Groep Triodos Bank vanwege haar gevestigde kennis en deskundigheid met betrekking tot de financiering van windparken en innovatieve duurzame energieprojecten in het algemeen.

Triodos Bank was vanaf het moment dat de vergunningen verleend waren zeer vroeg in het bouwproces bij het project betrokken. Ze was aanjager voor de groep banken van het project, zowel wat betreft de snelheid waarmee financieringsovereenkomsten werden verkregen als wat betreft de manier waarop de bank afstand nam van traditionele benaderingen voor het financieren van duurzame-energieprojecten. Zo werd bijvoorbeeld crowdfunding opgenomen in het financieringsplan voor zowel hoofdschuld als kapitaal.

4. Welke impact heeft het bedrijf gehad op de sector waarin het actief is?

De UNITe Groep en vooral de dochteronderneming die windparken ontwikkelt, ALTECH, heeft verschillende, schijnbaar onmogelijke uitdagingen het hoofd weten te bieden. In 2001 kregen we toestemming voor de bouw van een windpark in de gemeente Boulin en Vendée. Dat park was toen het grootste (20 MW), met de hoogste windturbines en het grootste nominale vermogen in Frankrijk. De impact op toerisme en de financiële impact zouden voor de gemeente uitermate gunstig uitvallen. In 2010-2011 kreeg ALTECH opnieuw toestemming voor de bouw van een prototype offshore windturbine voor Alstom, de HALIADE 150, uit de kust bij Carnet in Loire-Atlantique. Uiteindelijk werd het windpark met de hoogste windturbines van Frankrijk in 2017 in gebruik genomen. Al met al heeft de UNITe Groep, en vooral dochteronderneming ALTECHT, door middel van projectontwikkelingen laten zien dat een verstandige benadering met respect voor de lokale omstandigheden toegepast kan worden om alle problemen met betrekking tot landinrichting op te lossen.

5. Welke plaatselijke impact heeft uw bedrijf gehad op de lokale gemeenschap?

In Saint-Secondin en Ferrière-Airoux, de gemeentes waar het windpark is gesitueerd, genieten we onverminderd steun van de lokale gemeenschap, eerst via de heer Baudifier, voormalig burgemeester van Saint-Secondin en toen van de huidige burgemeester, de heer Saumur. Vanwege deze steun was het voor ons niet meer dan normaal dat we dit project benaderden vanuit het oogpunt van de economie in de regio. MKB’s en grotere bedrijven profiteerden in moeilijke economische tijden al vroeg van de economische invloed van het project en openden net als winkels en hotels hun deuren voor de bouwlieden.

Verder hebben we elf jaar lang dagelijks geholpen bij informatieve initiatieven op het gebied van duurzame energie in de vorm van deelname aan bewustmakingsdagen en symposia en zelfs door een deel van het kapitaal van het windpark ter beschikking te stellen voor participatieve investeringen.

6. Hoe deelt Triodos Bank de visie achter het project?

Triodos Bank en UNITe delen een langetermijnvisie op duurzame energie en de wens om energietransformatie en verantwoordelijk grondbeheer te combineren. Tijdens conferenties over duurzame energie werken we samen aan de integratie van crowdfunding in projecten om plaatselijke investeringen te stimuleren en bij te dragen aan de ontwikkeling van slimme netwerken (waarbij productie dichter bij de eindconsument wordt gebracht).

Gedurende de financieringsfase van het project heeft de UNITe Groep nauwe banden met Triodos Bank gesmeed.

Impact op milieu via duurzame energie

Groene energie in Europa

Eind 2016 financierden Triodos Bank en haar beleggingsfondsen op het gebied van energie en klimaat gezamenlijk 381 projecten (2015: 358).

De gezamenlijke opwekkingscapaciteit van deze projecten was 2.400 MW (2015: 2.100 MW).

Dankzij deze projecten werd afgelopen jaar de uitstoot van 1,7 miljoen ton CO2 vermeden en de hoeveelheid duurzame energie die werd opgewekt kwam overeen met het de elektriciteitsbehoefte van 1,2 miljoen Europese huishoudens (2015: 1 miljoen). We hebben dus voor elke klant van Triodos Bank de elektriciteitsbehoefte van 1,9 huishoudens gefinancierd.

Hernieuwbare energie

We delen de Europese visie op de overgang naar hernieuwbare energie. Om dit te bereiken (co)financieren we projecten die gericht zijn op de opwekking van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en energie-efficiëntie projecten.

Samen de energietransitie versnellen