Klimaatverandering en de toenemende vraag naar energie blijven ook de komende decennia de grootste uitdagingen. We moeten daarom investeren in een compleet nieuw energiesysteem. De technologie daarvoor staat bijna op punt, maar we moeten nu de verantwoordelijkheden van de stakeholders organiseren om alles naadloos met mekaar te verbinden.

En dan hebben we het niet alleen over het verbinden van infrastructuren, nee, we willen ook mensen met elkaar verbinden. We willen ervoor zorgen dat ook maatschappelijke aspecten een plaats krijgen in ons energiesysteem.

Een geïntegreerde duurzame aanpak impliceert volgens Triodos Bank:

  • Een lage CO2-uitstoot over de volledige looptijd van een project, ook op het vlak van brandstoffen en de materialen die worden gebruikt;
  • Flexibiliteit qua gedecentraliseerde energie, het beheer van de energievraag en de opslagsystemen;
  • Een maatschappelijke verankering in onze steden, ondernemingen en gemeenschappen, met verschillende ownershipmodellen die participatie aanmoedigen;
  • Een goed evenwicht wat de mix van technologieën betreft, maar ook m.b.t. kosten en baten, bijvoorbeeld een beter spreiding van lokale warmtekrachtkoppelingssystemen.


Link naar een Youtube video

Link naar een Youtube video

Deze video wordt aangeboden door een externe partner Meer info

Het Triodos woonkrediet stimuleert energie-efficiëntie

Klimaatverandering en de toenemende vraag naar energie blijven ook de komende decennia de grootste uitdagingen. Het Triodos woonkrediet stimuleert daarom energie-efficiëntie door voordelige rentevoeten aan te bieden voor wie energiezuinig bouwt of verbouwt. Via de simulator kunt u nu zelf het voordeel berekenen.

Bereken zelf het voordeel van een Triodos woonkrediet

Hernieuwbare energie

We delen de Europese visie op de overgang naar hernieuwbare energie. Om dit te bereiken (co)financieren we projecten die gericht zijn op de opwekking van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en energie-efficiëntie projecten.

Samen de energietransitie versnellen