1. De opkomst van een nieuw energiesysteem bevorderen

De uitdagingen inzake klimaatverandering vragen om een versnelde transitie naar een duurzaam energiesysteem. De duurzame beleggingsfondsen (SRI) en impactfondsen, beheerd door Triodos Investment Management (TIM), investeren in ondernemingen die bijdragen aan de aanpak van deze uitdagingen. Dit gaat van producenten van hernieuwbare energieën en fabrikanten van verwante technologieën tot bedrijven die betrokken zijn bij de intelligente netwerken en de ontwikkeling van energiezuinige voorzieningen. Deze ondernemingen zijn cruciaal voor de overgang naar een duurzame economie.

Bij de ondernemingen waarin deze SRI fondsen investeren, behoren het Deense bedrijf Vestas Wind Systems, gespecialiseerd in de plaatsing van windmolens, alsook de Chinese fabrikant van zonnepanelen Trina Solar. Die laatste is lid van het pan-Europees netwerk PV Cycle, dat gebruikte fotovoltaïsche panelen inzamelt en recycleert. Er zijn ook de bedrijven First Solar en Sunpower, twee geïntegreerde Amerikaanse ondernemingen die zonnepanelen fabriceren en ook oplossingen op maat aanbieden aan verschillende doelgroepen (privépersonen, ondernemingen, overheden). De technologieën die op punt worden gesteld door ondernemingen zoals Opower, dat software ontwikkelt om het energieverbruik te beheren, zijn ook vertegenwoordigd in de portefeuille van deze SRI fondsen.

2. De energie-efficiëntie van gebouwen verbeteren

Volgens een verslag van het Milieuprogramma van de Verenigde Naties slorpen gebouwen meer dan 40% van het wereldwijde energieverbruik op en veroorzaken ze een derde van de uitstoot van broeikasgassen. De bouw van energie-efficiënte gebouwen en de duurzame renovatie van bestaande gebouwen zijn daarom van groot belang.

Ondernemingen die innovatieve oplossingen ontwikkelen op dit gebied komen in aanmerking voor een plaats in het Triodos beleggingsuniversum en bijgevolg voor selectie in de portefeuilles van de SRI fondsen. Een voorbeeld hiervan is het Amerikaanse bedrijf SolarCity, dat de ontwikkeling van zonne-energie op de woningmarkt bevordert en ook technologieën aanbiedt om deze energie op te slaan in huizen. Andere voorbeelden zijn de bedrijven Acuity (LED en intelligente verlichtingssystemen), Nibe Industrier (warmtepompen), Kingspan (isolatie en zonne-energie) en Hannon Armstrong (financiering van energiezuinige installaties in de vastgoedsector).

In Nederland heeft het Triodos Real Estate Fund* een pilootproject ontwikkeld op basis van zes gebouwen, allen voorzien van zonnepanelen, die het fonds in de portefeuille heeft. Als de energieproductie van een van de gebouwen de behoefte van dat gebouw overstijgt, wordt het energieoverschot herverdeeld naar een of meer andere gebouwen of opgeslagen voor later gebruik. Dankzij deze betere wisselwerking tussen het aanbod en de vraag is het verbruik van fossiele energie van de zes gebouwen gedaald, met minder CO2 uitstoot als resultaat.

3. Pioniersondernemingen aanmoedigen tot dialoog

Triodos Research (TR) moedigt de ondernemingen in haar beleggingsuniversum aan om duidelijke doelstellingen en uitvoeringstermijnen te bepalen op het vlak van hernieuwbare energie. De producenten van hernieuwbare energie, zoals het Portugese EDP Renovaveis, volgen deze trend uiteraard. Maar ook minder ‘voorspelbare’ ondernemingen doen dat, zoals textielgigant H&M en het farmaceutische bedrijf Roche Holdings. De automobielconstructeur Toyota Motor Corp., die heel actief is in de ontwikkeling van elektrische en hybride voertuigen, heeft haar uitstoot van broeikasgassen ook sterk verminderd.

TR moedigt de Nederlandse groep Royal DSM al jaren aan om zijn gebruik van hernieuwbare energiebronnen te verhogen. In september 2015 kondigde dit bedrijf aan dat het toetrad tot RE100, een netwerk van toonaangevende ondernemingen die zich engageren om 100% hernieuwbare energie te gebruiken. Zijn eerste doelstelling is 50% groene stroom te bereiken tegen 2025, en dan geleidelijk te stijgen tot 100%. Deze tussenstap is verre van verwaarloosbaar als men weet dat DSM jaarlijks evenveel energie verbruikt als 3 miljoen (!) gezinnen.

Het geval van DSM toont aan dat de dialoog van Triodos Research met de beursgenoteerde bedrijven een aanzienlijke invloed kan hebben op de strategie van een onderneming en, onrechtstreeks, op die van haar concurrenten. In 2015 hebben onze teams deze zaken ook besproken met BMW, Toyota en Tesla. TIM heeft, met een zestigtal andere investeerders, ook een engagement ondertekend ten voordele van de klimaatbescherming in het kader van de Beginselen voor verantwoord beleggen van de Verenigde Naties . Deze investeerders verbinden er zich toe om de ondernemingen die ze financieren aan te moedigen een beleid te voeren dat in lijn is met de universeel aangenomen doelstelling om de klimaatopwarming te beperken tot maximum 2°C.

Let's connect it all together

Triodos Bank moedigt tezelfdertijd aan om het energieverbruik te verminderen, het gebruik van hernieuwbare energie uit te breiden en nieuwe technologieën gericht op energie-efficiëntie te ontwikkelen. Deze visie vereist dat alle spelers – regeringen, ondernemingen, verenigingen, burgers – hand in hand werken.

Link naar een Youtube video

Link naar een Youtube video

Deze video wordt aangeboden door een externe partner Meer info

*Triodos Real Estate Fund wordt niet in België commercialiseerd.

Hernieuwbare energie

We delen de Europese visie op de overgang naar hernieuwbare energie. Om dit te bereiken (co)financieren we projecten die gericht zijn op de opwekking van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en energie-efficiëntie projecten.

Samen de energietransitie versnellen