Een mobiele kraan met sorteergrijper verplaatst bergen karton in de recyclagesite van Suez – het voormalige Sita – in Gent. Buiten is het een heldere dag en de zon vindt haar weg door de lichtstraten in het dak van de sorteerhal. Vorig jaar moesten op een dag als deze alle lampen branden om voldoende licht te hebben. “De meeste van onze overslaghallen hadden wel lichtstraten, maar er kwam niet veel licht meer door,” vertelt Stefan Vloeberghs, projectmanager bij Suez. De lichtstraten waren gemaakt van polyester, wat onder invloed van de zon bruin en broos wordt. “Daar waar vogels iets op de lichtstraat hadden laten vallen, zaten zelfs gaten.”

Er moeten nog veel investeringen gebeuren in energie-efficiëntie in België willen we de Europese doelstellingen tegen 2020 halen.
Jan Heyse

Zo kwam Suez bij Orka terecht. Het Oost-Vlaamse bedrijf huurt industriële daken, plaatst er fotovoltaïsche zonnepanelen op en levert de groene stroom aan een aantrekkelijke prijs. “We wilden onze activiteiten verbreden. We zien veel opportuniteiten op vlak van energiebesparing,” zegt Jan Heyse van Orka. “Er moeten nog veel investeringen gebeuren in energie-efficiëntie in België, willen we de Europese doelstellingen tegen 2020 halen. Het model waarbij wij als derde-partijfinancier groene-stroomoplossingen aanbieden, kunnen we ook toepassen op energiebesparende uitrustingen zoals relighting. Suez betaalt ons gedurende tien jaar voor de relighting. Die eerste tien jaar zijn wij eigenaar en staan we in voor onderhoud en monitoring. Na tien jaar is de installatie van Suez.”

Monitoring

Voor Orka gaat relighting niet enkel om het vervangen van de verlichting. “Om zoveel mogelijk energie te besparen, moet je de lampen zo min mogelijk laten branden,” aldus Heyse. Naast het plaatsen van energiezuinige lampen, vervangt Orka op de recyclagesites van Suez ook de lichtstraten en wordt er gewerkt met daglicht- en bewegingsdetectie en een intelligente monitoring van het geheel. “Die monitoringsoftware is voor ons heel interessant,” zegt Vloeberghs. “We kunnen via de computer op elke site inloggen en zien welke lampen branden. We kunnen ook programmeren waar op welke momenten lampen moeten branden. En we kunnen exact zien hoeveel energie bespaard wordt: momenteel is dat 75 procent.”

Orka zal de relighting voorzien van vijftien recyclagesites van Suez in België. Vandaag zijn vijf sites compleet gerenoveerd. “Eenmaal afgerond zal het investeringsvolume tussen 1,5 en 2 miljoen euro liggen. Dat is een van de grootste dergelijke projecten in België,” zegt Heyse. Triodos Bank financiert dit project gedurende 8 van de 10 jaar. “De rest vullen we aan met eigen middelen. Het interessante aan het werken met Triodos is dat ze mensen in huis hebben die veel afweten over energie-efficiëntie. Ze denken mee en kennen de projectrisico’s en de manieren om die af te dekken. Ze zien ook geen risico’s die er niet zijn en leggen dus geen nutteloze beperkingen op.”

ESCO?

Orka is een esco-bedrijf. De term ‘esco’ komt van het Engelse ‘Energy Service Company’, een bedrijf dat diensten biedt op het vlak van energie-efficiëntie. Concreet gaat het esco-bedrijf investeren in de verduurzaming van de gebouwen van zijn klant. Het zijn investeringen die de energieconsumptie van de gebouwen doet dalen. De klant moet die investeringen dus niet zelf betalen, maar verlaagt wel drastisch zijn energiefactuur. Een deel van de besparing op de energiefactuur wordt gebruikt om het esco-bedrijf terug te betalen voor zijn investeringen en diensten. Na enkele jaren is de schuld aan het esco-bedrijf afgelost en wordt de installatie overgedragen aan de klant, die aan de samenwerking een energiezuinig gebouw overhoudt.

Hernieuwbare energie

We delen de Europese visie op de overgang naar hernieuwbare energie. Om dit te bereiken (co)financieren we projecten die gericht zijn op de opwekking van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en energie-efficiëntie projecten.

Samen de energietransitie versnellen