Wind aan de Stroom is een ontwikkelaar van windenergieprojecten. De onderneming is actief sinds 2007 en rekent onder haar sponsors onder meer GEHA (Groene Energie Haven Antwerpen), de Maatschappij Linkerscheldeoever en het Havenbedrijf Antwerpen. Ze richt zich uitsluitend op de linkerscheldeoever van het havengebied omdat Vleemo op haar beurt, als onderdeel van GEHA, zelf de windturbines op de rechteroever bouwt.

Het Duitse Enercon mag de windmolens bouwen en onderhouden. Met hun 135m ashoogte en rotordiameter van 115m zijn het staaltjes van de nieuwste generatie windturbines: ze produceren minder geluid, maar wel 3.0 MW elektrische energie per stuk. De vijf turbines zullen voorzien in de energiebehoefte van ongeveer 12.000 gezinnen. De werken starten in januari 2017 en zouden tegen oktober voltooid zijn. Voor nieuwsgierigen wordt al op 7 mei een tip van de sluier opgelicht tijdens een opendeurdag op de werf.

De locatie is de grootste troef van dit project: hier waait een sterke wind die voor een optimale productie zorgt en omdat de windturbines in havengebied staan, kan heel wat materiaal per schip worden aangevoerd. Bovendien staan de turbines ver weg van woonkernen en zorgt de bedrijvigheid van de haven voor een groot potentieel op het vlak van lokale consumptie van de opgewekte groene energie.
Vanessa Vanleene, Relationship Manager, Renewable Energy & Project Finance

De haven van Antwerpen is in termen van trafiek (TEU) de op één na grootste van Europa, na Rotterdam. Ze is daarmee de stuwende kracht voor de economie van Vlaanderen.

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein bezocht begin december de verschillende werven. De inplanting van deze vijf turbines is maar een onderdeel van een veel groter project: Vleemo en Wind Aan de Stroom namen zich voor om in 2018 samen minimaal 52 windturbines operationeel te hebben in de haven van Antwerpen, meteen het grootste on-shore windmolenpark van België. In totaal zullen de turbines bijna 150 MW opwekken, dat is groene stroom voor ruim 110.000 huishoudens.

Hernieuwbare energie

We delen de Europese visie op de overgang naar hernieuwbare energie. Om dit te bereiken (co)financieren we projecten die gericht zijn op de opwekking van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en energie-efficiëntie projecten.

Samen de energietransitie versnellen