1. Welke uitdaging vormde de inspiratie voor uw project?

Garth Wind Limited wordt beheerd door de North Yell Development Council, een liefdadigheidsinstelling gericht op gemeenschapsontwikkeling in onze regio. We waren onder de indruk van wat andere gemeentes deden met windenergie. Dit project was voor ons iets dat inkomsten zou kunnen genereren en voordelen zou kunnen opleveren voor onze hele regio. Ons motto ‘Enterprise, Initiative and Self-Help’ werd lang geleden gekozen en wordt weerspiegeld in dit project.

 

2. Met welke innovatie werd het probleem aangepakt?

In 2003 werd besloten om een project te gaan uitvoeren voor de bouw van vijf windturbines die 4,5 megawatt aan groene energie zouden produceren voor het netwerk van Shetland. Dit zou geld opleveren voor de gemeenschap. Er hebben zich bij de uitvoering diverse problemen voorgedaan zoals de verbinding met het netwerk en problemen met de bouwvergunning en de grond. De groep moest het hoofd bieden aan enorme uitdagingen; we zijn er als gemeenschap dus trots op dat het windpark nu af is.

3. Welke impact had Triodos Bank op het bedrijf?

We kozen voor Triodos Bank omdat we hun diensten kennen van soortgelijke projecten in Schotland en vanwege hun ervaring met Schotse ontwikkelingsmaatschappijen. Dit in combinatie met het ethische standpunt van de bank overtuigde ons dat ze een goede partner voor deze onderneming zou zijn. Triodos was een belangrijke geldschieter waardoor dit project doorgang kon vinden. We werkten tenslotte nauw samen met het personeel, hun medewerking heeft ervoor gezorgd dat het project soepel is verlopen.

4. Welke impact heeft de organisatie gehad op de sector waarin het actief is?

Het door ons ontwikkelde windpark gaat 4,5 megawatt aan groene energie produceren. Deze wordt via een speciale afspraak met de netwerkbeheerder gebruikt ter vervanging van de enegrie die gerpoduceert zou worden door fossiele brandstoffen. Hiermee kan ook worden voldaan aan Schotse, Britse en Europese doelstellingen voor de productie van duurzame energie.

5. Welke impact had de organisatie op de gemeenschap?

North Yell Development Council is aan het eind van de jaren 40 opgericht en heeft sindsdien samen met de gemeenschap gewerkt aan ontwikkeling en vooruitgang. Dit project was veel grootschaliger dan alles wat we ooit gedaan hebben en bracht enorme uitdagingen met zich mee. Het project werd ondersteund en mogelijk gemaakt door vrijwilligers, afgezien van een projectmanager die voor de latere fases werd ingeschakeld. De hele gemeenschap was betrokken bij de bouwfase en was er erg positief over, ondanks de korte periode van hinder die ze tijdens de werkzaamheden ondervonden.

6. Hoe deelt Triodos Bank de visie achter het project?

Op de website beweert Triodos Bank dat ze ‘duurzaam bankieren en met behulp van financiering projecten ondersteunen met een positief effect op mens en planeet'. We zijn ervan overtuigd dat bankieren op effectieve wijze ten goede kan worden aangewend voor individuen en gemeenschappen en de ontwikkeling van een duurzamere maatschappij. Dit past binnen de charitatieve doelstellingen waarop onze vereniging gestoeld is en bij ons oude motto Enterprise, Initiative and Self-Help.

Hernieuwbare energie

We delen de Europese visie op de overgang naar hernieuwbare energie. Om dit te bereiken (co)financieren we projecten die gericht zijn op de opwekking van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en energie-efficiëntie projecten.

Samen de energietransitie versnellen