Windmolenpark, maar vooral burgerproject

Een beetje buiten Dinant ging in 2014 het project Wind Farm SCRL van start. Op initiatief van een coöperatie die Vents d’Houyet en Green Invest beide voor 50% in handen hadden, werden vier nieuwe turbines (2.35 MW), van Duits producent Enercon, gebouwd in Falmagne. Triodos Bank financierde het project met een lange-termijnkrediet, een voorfinanciering van subsidies en een kaskrediet. Bovenal voorzag Triodos Bank begeleiding en financiële expertise op maat.

Bijzonder aan dit project zijn de initiatiefnemers.

Green Invest is een investeerder die zich met Wind Farm voor het eerst op het domein van windenergie waagt. De onderneming bestaat uit een klein, multidisciplinair team en is sinds 2006 actief in energieprojecten met een specialisatie in zonnepanelen.

Vents d’Houyet staat sinds 2004 mee achter de financiering, bouw en ingebruikname van windenergieprojecten in coöperatief burgerbeheer. Aan de wieg van de organisatie stond Bernard Delville die in 1976 startte met zijn ongewone parcours op het pad van hernieuwbare-energieontwikkeling. Sinds de begindagen van Vents d’Houyet werden er al 25 windturbines gebouwd, goed voor het energieverbruik van bijna 25.000 gezinnen.

De twee bedrijven zijn heel verschillend, net als hun ervaring en expertise. Toch vullen ze elkaar mooi aan vanuit eenzelfde ambitie: hernieuwbare energie ontwikkelen in België en zo een positieve impact uitoefenen op het milieu. Triodos Bank deelt deze visie en verbindt zich daarom graag aan dit soort projecten.

We hebben veel ervaring in de hernieuwbare energiesector. Deze zetten we in om toekomstige projectleiders de weg te wijzen.
Marie-Noëlle Sepulchre, Senior Relationship Manager, Renewable Energy & Project Finance

Bank, maar vooral lange-termijnpartner

Triodos Bank kiest al sinds haar oprichting voor hernieuwbare energie. In 1999 was ze de eerste bank die een Belgische turbine financierde. Internationaal financierde Triodos Bank groene energieprojecten die in totaal voorzien hebben in de elektriciteitsbehoeften van ongeveer een miljoen Europese gezinnen.

Daarbij wil de bank meer zijn dan een bankier. “We hebben veel ervaring in de hernieuwbare energiesector. Deze ervaring zetten we in om toekomstige projectleiders de weg te wijzen. Onze begeleiding op maat beperkt zich niet tot het opstellen van een kredietdossier maar gaat het hele project mee. Onze eisen en procedures mogen bij aanvang soms omslachtig lijken, bij de uitwerking van het project werpen ze hun vruchten af” zegt Marie-Noëlle Sepulchre, Senior Relationship Manager, Renewable Energy en Project Finance.

Bernard Delville, oprichter van Vents d’Houyet, voegt toe: “Ik heb veel geleerd uit de samenwerking met Triodos Bank. We waren van in het begin klant, wat het contact met de medewerkers gemakkelijk maakte. Hun advies ging verder dan het financiële: ze bekijken ook de fiscale en juridische context. De contacten verliepen erg professioneel en de organisatie was tot in de puntjes in orde.”

Overweegt u zelf om een burgerwindmolenproject op te starten? Lees verder voor enkele tips van Bernard Delville van Vents d’Houyet:

  • Zorg voor een eenvoudig en efficiënt beheer. Een coöperatie is soms moeilijk te besturen, zeker als er veel coöperanten zijn of als ze weinig ervaring hebben;
  • Behoud controle over de activiteiten door een vetorecht in te stellen op Algemene Vergaderingen. U kan niet altijd alle coöperanten en/of hun belangen kennen;
  • Blijf realistisch over het rendement van uw turbines en vermijd luchtkastelen;
  • Wees eerlijk tegen uzelf en bepaal precies wat uw einddoel is: de coöperatie, de energieproductie of de opbrengst.

Wind, maar vooral know-how

Sinds de jaren 2000 wint hernieuwbare energie aan populariteit. Toch is er nog veel nood aan informatie en voorlichting. Onder de vele initiatieven met die opdracht vinden we l’Académie du Vent, opgericht door Vents d’Houyet. L’Académie du Vent laat kinderen, leerlingen en studenten kennis maken met de wereld van hernieuwbare energie via bezoeken, workshops en opleidingen. “Turbines maken energie uit wind, wij maken leercentra van de windmolenparken” zegt Bernard Delville. Tot op heden ontving de academie bijna 26.000 jongeren uit heel België. Het zijn voornamelijk schoolkinderen maar ook studenten aan technische scholen en universiteiten. Het doel? Met groene energie toekomstige generaties bewust maken van duurzame en verantwoordelijke consumptie.

Hernieuwbare energie

We delen de Europese visie op de overgang naar hernieuwbare energie. Om dit te bereiken (co)financieren we projecten die gericht zijn op de opwekking van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en energie-efficiëntie projecten.

Samen de energietransitie versnellen