Triodos Global Equities Impact Fund

Belegt wereldwijd in aandelen van large cap bedrijven

Waarom in Triodos Global Equities Impact Fund investeren?

De belangrijkste gegevens

Wat je moet weten over dit fonds

De risico's die je loopt

Het is belangrijk dat je op de hoogte bent van alle risico’s van de beleggingsproducten.

Wat is de risicometer voor beleggingsfondsen?

Elk beleggingsfonds heeft zijn specifieke risico's. Die vindt u in de beschrijving voor elk fonds.

Hoe wordt risico-informatie weergegeven?

De risico- en opbrengstindicator is gebaseerd op de volatiliteit (= maatstaf voor de beweeglijkheid van de koers) van het fonds op een schaal van 1 (laag risico) tot 7 ( hoog risico), waarbij gebruik gemaakt wordt van de weekopbrengsten van het compartiment van de laatste vijf jaar. Deze indicator is een norm gebaseerd op de Europese richtlijn om dezelfde types van beleggingsfondsen te kunnen vergelijken.

Historische cijfers, zoals gebruikt voor het berekenen van deze indicator, zijn geen betrouwbare weergave van het toekomstig risicoprofiel. De risico- en opbrengstcategorie van elk compartiment staat niet vast en kan na verloop van tijd veranderen.

Aandelenfondsen zijn over het algemeen volatieler dan obligatiefondsen. Aandelenfondsen met een focus op kleine en middelgrote beursgenoteerde ondernemingen zijn over het algemeen volatieler, omdat prijsschommelingen van aandelen binnen deze categorie een grotere impact hebben op de waarde van het fonds.

De laagste categorie betekent niet dat de belegging risicovrij is.

Welke zijn de specifieke risico's?

Elk beleggingsfonds is onderhevig aan een of meerdere specifieke risico's. De meest relevante risico's voor een belegger zijn de volgende:

Het volledig overzicht van alle risico's van elk fonds tref je in het hoofdstuk Risicofactoren in het prospectus aan.

Evolutie netto-inventariswaarde

De rendementsgegevens in de onderstaande tabellen en de grafiek die de evolutie van de netto-inventariswaarde weergeeft, gaan over de voorbije jaren en geven geen betrouwbare indicatie voor de toekomst en kunnen misleidend zijn.
Bron: Triodos Investment Management

Kosten en taksen

Wat verstaat men onder kosten binnen het fonds?

De kostenbinnen het fonds van een compartiment bestaan uit de lopende kosten zoals weergegeven in het essentiële informatiedocument voor het beleggingsfonds en de transactiekosten.

De lopende kosten van een compartiment bestaan uit:

Het percentage vermeld  in de tabel op de overzichtspagina per compartiment is een raming van de kosten. Die kosten zijn verwerkt in de koers van de beleggingsfondsen en worden niet apart in rekening gebracht.

De retrocessie is ten gunste van Triodos Bank voor de dienstverlening als distributeur van het fonds en wordt betaald uit de lopende kosten.

Uitsplitsing naar sector

Bron: Triodos Investment Management
Data: per 31/08/23

Uitsplitsing naar transitiethema

Bron: Triodos Investment Management
Data: per 31/08/23

Ecologische voetafdruk

De bedrijven in dit fonds hebben een lagere CO2- en watervoetafdruk dan de bedrijven in de MSCI World Index. Die Index omvat beursgenoteerde bedrijven in 23 landen met ontwikkelde markten, en is een van de meest gebruikte ijkpunten om fondsenportefeuilles te vergelijken. De voetafdrukcijfers geven elk kwartaal een beeld van de duurzaamheidsprestaties die het fonds realiseert dankzij zijn strikte impact-selectiecriteria. Hieronder de berekening door Triodos IM voor het eerste kwartaal van 2023.

Evolutie van dit fonds

Een terugblik op het voorbije kwartaal

Beleg in het Triodos Global Equities Impact Fund

Beoog een positieve impact op de economie van morgen

Duurzaam beleggen?

Artikels en getuigenissen

Documenten

Maak een positieve impact op de economie van morgen

Beleg in het Triodos Global Equities Impact Fund

Ook interessant